NYILATKOZAT A REFORMÁTUS DIÁKOTTHON ALAPÍTVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

 NYILATKOZAT A REFORMÁTUS DIÁKOTTHON ALAPÍTVÁNY (RDA) KÖRÜL KIROBBANT BOTRÁNY KAPCSÁN  

 

Alulírottak, egykori és jelenlegi RDA-bentlakók, az alábbiaknak szeretnénk hangot adni.

Mi, akik – az aktuális RDA-botrány kapcsán publikáló újságírókkal, a kommentelők nagy seregével ellentétben – éveken át éltünk az RDA falai között; mi, akik a jelenleg sérelmeiknek hangot adó egykori bentlakókkal azonos módon kellett eleget tegyünk az RDA szabályzatának, azonos módon kellett szót értenünk az intézmény vezetőségével, igazgatójával, amellett foglalunk állást, hogy az RDA-ról és Dobai László intézményigazgató munkásságáról médiában forgalmazott kép sok ponton sarkított és torz. Mint minden intézmény működése, kétségkívül az RDA rendszere is jobbítható – ehhez nyitottságot, eredményes párbeszédet kívánunk a bentlakás diákjainak és irányítóinak.

Az RDA bentlakásában töltött kamaszévek alatt mindannyian részesei voltunk kisebb-nagyobb (diák és diák, diák és vezetőség, diákság és vezetőség közötti) konfliktusoknak. Ezek közül minden jelentős konfliktus rendszerint bentlakáson belüli nyilvánosságban került kibeszélésre. Az esti vacsora és áhítat minden nap egybegyűjtötte a diákságot, alkalmat részben ez kínált, részben pedig a minden hónapban tartott nagygyűlés. Ugyanakkor a konfliktusokról általában az ilyen alkalmaktól függetlenül is mindenki értesült a Diákotthonban. Ismerjük egymás jó és rossz történeteit. Ez egyrészt azért fontos, mert a közösen megélt események tartós kötőanyagai az RDA-ban szövődött barátságoknak. Másrészt azért, mert a konfliktusokról nyilatkozók állításait meg tudjuk erősíteni, tudjuk árnyalni, vagy ellent tudunk ezeknek mondani. Ahhoz, hogy az egykori konfliktusokra bárki is joggal hivatkozhasson, nem elégséges összegyűjteni az RDA-ból sérelemmel távozók elbeszéléseit, hanem esetről-esetre kell minél több kétséget kizáróan tisztázni a normasértés természetének, valósságának, valamint a szankció jogosságának és arányosságának a kérdését.

Végezetül: bízunk benne, hogy az ügyben tudósító székelyföldi hírportálok a következőkben olyan szerkesztői figyelemmel fordulnak az írásaik alatt megjelenő, rendkívül vulgáris, durva és vagdalkozó olvasói bejegyzések fele, amely továbbra is teret nyit arra, hogy kivétel nélkül mindenki hangot adhasson a véleményének, de csakis olyan hangnemben megfogalmazva, amely segíti az előremutató és érdemi párbeszéd kialakulását az RDA-eset vonatkozásában.