Nevelőszülők mindennapjai

Alulírottak tiltakozunk a kormány és a szakmai vezetésnél a Nevelőszülőket érintő változások elodázása ellen. Több éve próbáljuk elérni a törvényalkotók szociális szférát érintő rendelkezései megváltoztatását. Nevelőszülők helyzete 2014 óta gyökeres változáson ment keresztül, de sajnos minden törvényi intézkedés hátráltatja az érdemi munkát. Feleslegesen szétdarabolták a gyámi feladeatokat, mellyel csak megnehezítiok a munkát. Megváltoztatták a Nevelőszülők jogállását, ami szintén hátrányosan érinti Őket hivatásuk teljesítésében. Anyagi elismerésük nem követi a mai kor elvárásait, gyermekek utáni járulékok nem változtak már több, mint egy évtizede, annak ellenére, hogy a megélhetési költségek több, mint duplájára emelkedtek. Folyamatosan adja át a felettes vezetés a Nevelőszülő hálózatokat egyházi kézbe, ami szintén feszültséget kelt az állami és az egyházi hálózatban dolgozó Nevelőszülők között. Nevelőszülő képzéseket alig, vagy egyáltalán nem szerveznek, foplyamatosan csökken a képzett Nevelőszülők száma, annak ellenére, hogy a gondozásra szoruló gyermekek létszáma növekszik. Felesleges toborzó programokat és népszerüsítő rendezvényeket televíziós műsorokat tartanak sok - sok pénzért, ami szintén nem a Nevelőszülőség nagyobb elfogadottságát tartja szem előtt! Szakmai vezetésünk erkölcsi feddhetetlensége erősen megkérdőjelezhető, lásd a napokban kirobbant debreceni problémát, mely a Főigazgató váltását eredményezte! Miért állt meg ezen a szinten a vizsgálat és az Államtitkár, valamint a Miniszter miért nem felelős a kialakult ghelyzetért?! Meg kell mondani, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért a következő sürgető intézkedéseket kérjük:

 1. Kérjük a foglalkozási jogviszonyunk munkaviszonyra történő mielőbbi átalakítását!

 2. Fizetésünk, szabadságunk és a nyugdíjszerzési szolgálati idő megváltoztatását!

 3. Szabadságok és a törvényes ünnepnapok pénzbeli megváltását!

 4. Gyermekek után járó trérítési díjak emelését az árak figyelembevételével!

 5. Iskolai szünidőre járó térítésmentes étkezés biztosítását!

 6. Az osztott gyámság létrehozása a gyermek kihelyezésétől kezdődően!

 7. Gyermekvédelmi Gyámok feadatainak átgondolása (pl: Gyermekvédelmi Gyám szállítsa a gyermeket kapcsolattartásra, ne legyen beleszólása a Nevelőszülő munkájába)

 8. Állami gondoskodásba helyezett gyermekek által okozott károk állam (fenntartó) általi megtérítése

 9. Intézményi dolgozók Nevelőszülők munka és védőruházatának megtérítése(ruhapénz)

 10. Szociális szférában dolgozók részére a Cafeteria, a 13. havi munkabér kiegészítés - akár két részletben elosztva, illetve a Nevelőszülőktől örökbe adott gyermekek öröklbe adási sikerdíja a Nevelőszülő részére!

Ezekre e kérdésekre kértünk már több fórumon intézkedést, de válaszra sem méltattak bennünket, ezért e petíció benyújtásával, kérünk mielőbbi intézkedést a tövényalkotóktól! Meg kell értetni, hogy Mi is ugyan olyan dolgozók vagyunk, mint bárki az országban, csak egyetlenként aki a nap 24 órájában dolgozik a nála elhelyezett gyermekek érdekében. Kérjük, hogy aláírásukkal támogassák törekvéseinket, hogy ne kelljen tovább ilyen méltatlan körülmények között folytatni hivatásunkat!

Kösazönjük!


Berek Béla Gyermekvédelemben Dolgozók és Nevelőszülők Szakszervezete    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Berek Béla Gyermekvédelemben Dolgozók és Nevelőszülők Szakszervezete petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...