Nevelőszülők mindennapjai

Alulírottak tiltakozunk a kormány és a szakmai vezetésnél a Nevelőszülőket érintő változások elodázása ellen. Több éve próbáljuk elérni a törvényalkotók szociális szférát érintő rendelkezései megváltoztatását. Nevelőszülők helyzete 2014 óta gyökeres változáson ment keresztül, de sajnos minden törvényi intézkedés hátráltatja az érdemi munkát. Feleslegesen szétdarabolták a gyámi feladeatokat, mellyel csak megnehezítiok a munkát. Megváltoztatták a Nevelőszülők jogállását, ami szintén hátrányosan érinti Őket hivatásuk teljesítésében. Anyagi elismerésük nem követi a mai kor elvárásait, gyermekek utáni járulékok nem változtak már több, mint egy évtizede, annak ellenére, hogy a megélhetési költségek több, mint duplájára emelkedtek. Folyamatosan adja át a felettes vezetés a Nevelőszülő hálózatokat egyházi kézbe, ami szintén feszültséget kelt az állami és az egyházi hálózatban dolgozó Nevelőszülők között. Nevelőszülő képzéseket alig, vagy egyáltalán nem szerveznek, foplyamatosan csökken a képzett Nevelőszülők száma, annak ellenére, hogy a gondozásra szoruló gyermekek létszáma növekszik. Felesleges toborzó programokat és népszerüsítő rendezvényeket televíziós műsorokat tartanak sok - sok pénzért, ami szintén nem a Nevelőszülőség nagyobb elfogadottságát tartja szem előtt! Szakmai vezetésünk erkölcsi feddhetetlensége erősen megkérdőjelezhető, lásd a napokban kirobbant debreceni problémát, mely a Főigazgató váltását eredményezte! Miért állt meg ezen a szinten a vizsgálat és az Államtitkár, valamint a Miniszter miért nem felelős a kialakult ghelyzetért?! Meg kell mondani, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért a következő sürgető intézkedéseket kérjük:

 1. Kérjük a foglalkozási jogviszonyunk munkaviszonyra történő mielőbbi átalakítását!

 2. Fizetésünk, szabadságunk és a nyugdíjszerzési szolgálati idő megváltoztatását!

 3. Szabadságok és a törvényes ünnepnapok pénzbeli megváltását!

 4. Gyermekek után járó trérítési díjak emelését az árak figyelembevételével!

 5. Iskolai szünidőre járó térítésmentes étkezés biztosítását!

 6. Az osztott gyámság létrehozása a gyermek kihelyezésétől kezdődően!

 7. Gyermekvédelmi Gyámok feadatainak átgondolása (pl: Gyermekvédelmi Gyám szállítsa a gyermeket kapcsolattartásra, ne legyen beleszólása a Nevelőszülő munkájába)

 8. Állami gondoskodásba helyezett gyermekek által okozott károk állam (fenntartó) általi megtérítése

 9. Intézményi dolgozók Nevelőszülők munka és védőruházatának megtérítése(ruhapénz)

 10. Szociális szférában dolgozók részére a Cafeteria, a 13. havi munkabér kiegészítés - akár két részletben elosztva, illetve a Nevelőszülőktől örökbe adott gyermekek öröklbe adási sikerdíja a Nevelőszülő részére!

Ezekre e kérdésekre kértünk már több fórumon intézkedést, de válaszra sem méltattak bennünket, ezért e petíció benyújtásával, kérünk mielőbbi intézkedést a tövényalkotóktól! Meg kell értetni, hogy Mi is ugyan olyan dolgozók vagyunk, mint bárki az országban, csak egyetlenként aki a nap 24 órájában dolgozik a nála elhelyezett gyermekek érdekében. Kérjük, hogy aláírásukkal támogassák törekvéseinket, hogy ne kelljen tovább ilyen méltatlan körülmények között folytatni hivatásunkat!

Kösazönjük!


Berek Béla Gyermekvédelemben Dolgozók és Nevelőszülők Szakszervezete    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Berek Béla Gyermekvédelemben Dolgozók és Nevelőszülők Szakszervezete, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook