Nagy veszélyben a szomszédaink, a foltos szalamandrák!

PETÍCIÓ A II. KERÜLETI ÉS A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATHOZ
Nagy veszélyben a szomszédaink, a foltos szalamandrák!

A világ egyik leggyönyörűbb kétéltűje, a környékünkön élő, szaporodó és áttelelő szelíd állatok élete óriási veszélybe került, mivel a Nemzeti Vagyonkezelő az élőhelyüket építési telekként értékesítette.

Alulírott budaligeti és természetszerető lakosok, a foltos szalamandrák szomszédai kérjük a II. kerületi Önkormányzatot, hogy az általunk Szalamandra-völgynek nevezett – hivatalosan az Alsó-Jegenye-völgy elnevezésű (Huba vezér utca és József Attila útja közötti) erdőterületen fekvő telkeken (hrsz. 55512, hrsz. 55513 és hrsz. 55514, összesen mintegy 2.800 m2 ) azonnali hatállyal rendeljen el változtatási tilalmat.

Ezen a három telken és környezetében, itt Budaligeten, Budapest közigazgatási határán belül közel 1800 foltos szalamandra él. Hazánkban a foltos szalamandra védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. (Lásd a mellékelt linken található, a gödödöllői Szent István Egyetem, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület professzorai, kutatói és munkatársai által írt dokumentumot:  A budaligeti Alsó-Jegenye-völgy természeti értékei és kiemelten az ott előforduló foltos szalamandra (Salamandra salamandra) állomány bemutatása és a megőrzés lehetőségei https://drive.google.com/file/d/1hLg76HLwoO2Tvx5qFGMsJgd9TZpaWCVU/view?usp=sharing)

Kérjük továbbá, hogy a Fővárosi és a II. kerületi Önkormányzat illetékes hatóságai tegyenek meg minden szükséges lépést a természetpusztítás ellen a teljes erdőterületen, a védelmi zónát is beleértve.

Kérjük, lépjenek fel a védett foltos szalamandrák, valamint az itt élő több tucat védett növény- és állatfaj megfelelő, szigorú és törvényes védelme érdekében! „A budaligeti Alsó-Jegenye-völgy Budapest II. kerületének egyik ékköve, mely látképi adottságai mellett számos botanikai és zoológiai értéket őriz. A védett természeti értékek közül kiemelkedő a stabil, jelentős létszámú, egészséges foltos szalamandra állomány. Ez a kis kiterjedésű élőhely különleges mikroklímájával és vízviszonyaival még utolsó mentsvárat jelent ennek a korábban ebben a térségben gyakori, összefüggő elterjedést mutató fajnak. Ha a Huba vezér és a Szívvirág utcák jelenlegi beépítettségét és vonalát további ingatlanok értékesítésével kívánják meghosszabbítani, akkor az a foltos szalamandrák jelenleg ismert amúgy is rendkívül szűk kiterjedésű előfordulási területének felét szüntetné meg. Ilyen mértékű élőhelyvesztés minden bizonnyal először az állomány csökkenéséhez, majd végső soron a felszámolásához, eltűnéséhez vezetne. A tervezett ingatlanok területe magába foglalná a patakmeder egy részét, kivágásra kerülne az idős gyertyános-tölgyes és megszűnnének azok a sziklaformációk, amelyek az állomány teleléséhez feltétlenül szükségesek.Ezért kérjük támogatásukat a terület mielőbbi védetté nyilvánítása érdekében.

A patakvölgyet körülölelő utcákban helyezzünk ki a szalamandrák és békák átkelésére figyelmeztető táblákat - csökkentendő a gázolások számát! Javasoljuk, hogy jelöljenek ki a patakvölgy természeti értékeit ismertető tanösvényt!   

Kérjük az érintett terület átnevezését Szalamandra-völgyre.  

Végül szeretnénk az Önkormányzat figyelmét felhívni arra is, hogy egy ilyen mértékű építkezés következményeként ez az egész budaligeti lakóközösség által kedvelt sétáló, kiránduló utca, és a zsákutca végén a lakók által létrehozott kilátó és pihenő pont elveszíti a funkcióját, és a lakókörnyezet, az útburkolat, valamint a közművek is súlyosan sérülnek.  

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 2019-ben az év kétéltűjének a foltos szalamandrát választotta, felhívva ezzel a figyelmet a faj megőrzésére...  


Budaliget, 2019. december 28.
szalamandra2019(kukac)gmail.com