Mondjuk fel az ukrán-magyar alapszerződést

ukrmagyar.jpgMagyarország Kormánya

Közérdekű bejelentés    

Tisztelt külügyminiszter úr!                

Alulírottak a következő közérdekű bejelentéssel fordulunk Önhöz:  

 

Közérdekű bejelentésünkben arra a körülményre hívnánk fel a figyelmét, hogy jelenleg az a gyakorlat a magyar-ukrán gúnyhatárátkelőkön, hogy a magyar útlevéllel közlekedő személyeket nem engedi át az ukrán fél Ukrajnába, hanem tőlük ukrán útlevelet követel.

Ez a félhivatalos intézkedési gyakorlat nagyon jól tettenérhető a Határhelyzet nevű, a magyar ukrán határhelyzettel kapcsolatos infókat tartalmazó Facebook csoportban közzétett esetekkel, és az index.hu internetes portál is közölt róla cikket.

Éppen ezért, a 2013. évi CLXV. tv. 1. cikk (3) pont értelmében  javasoljuk, hogy a Magyar fél is éljen hasonló intézkedéscsomaggal, és tagadja meg a belépést Magyarország területére az ukrán útlevéllel érkezők számára, egészen addig, amíg az ukrán fél ezt a gyakorlatot folytatja.

Továbbá felhívnánk a figyelmét arra a körülményre, hogy a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991 évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1995. évi XLV. tv. 17. cikkét az ukrán fél messzemenően nem tartja be, például az abban hivatkozott “Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén” elnevezésű nemzetközi jogi dokumentum 8. cikkét, amely kimondja:

“8. A Felek nem tesznek a kisebbségek asszimilálására vagy a nemzetiségek lakta területek lakossági összetételének megváltoztatására irányuló adminisztratív, gazdasági vagy egyéb intézkedéseket. “

Mint ismert, a háborúra hivatkozva ukrán menekültek nagy tömegeit telepítik be az ukrán hatóságok kifejezetten a magyarlakta Beregszászi járásba, ahonnan a magyar katönaköteles férfiak jórészt vagy elmenekültek vagy a fronton harcolnak idegen érdekekért. Újabban felmerült a nők kötelező besorozása is, ezáltal a kárpátaljai magyarlakta falvak teljesen el fognak néptelenedni, helyükre ukránok érkeznek.

Ukrajna megsérti a “Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén” elnevezésű nemzetközi jogi dokumentum 9. cikkét is, amely kimondja:

„9. A Felek meghozzák a szükséges törvényi, államigazgatási és egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek szabadon élhessenek anyanyelvhasználati jogukkal a személyes és a társadalmi életben, az írott és a beszélt nyelvben egyaránt, ideértve nemzeti keresztneveik és családneveik használatát is.”

Mint ismert, a hatályban lévő ukrán nyelvtörvény kizárólagossá tette Ukrajnában, így Kárpátalján is az ukrán nyelv használatát az élet minden területén, kivéve a magánbeszélgetést és az egyházi szertartásokat.

De az ukrán fél messzemenően nem tartja be a “Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén” elnevezésű nemzetközi jogi dokumentum 10. cikkét sem, amely kimondja:

“10. A Felek egyetértenek abban, hogy biztosítják az ahhoz szükséges lehetõségeket, hogy a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket és anyanyelvükön tanuljanak az oktatás minden szintjén. Az ezzel összefüggésben felmerülõ gyakorlati kérdéseket a szükségleteknek megfelelõen és a Felek lehetõségeivel és hatályos jogszabályaival összhangban a jelen Nyilatkozat 16. pontja alapján felállítandó Vegyesbizottság keretében oldják meg. A Felek lehetõséget teremtenek a másik Fél területén élõ nemzeti kisebbséghez tartozó személyeknek arra, hogy saját felsõoktatási intézményükben tanulhassanak, továbbképzésen vegyenek részt, s szakértõk cseréjére kerüljön sor az oktatás és a kultúra területén. A Felek az oktatás minden szintjén törekszenek az ekvivalencia elvének betartására, és elismerik állampolgáraik beiratkozásának, illetve tanulásának tényét a másik Fél területén elhelyezkedõ oktatási intézményekben. Saját oktatási intézményeikben elõsegítik a nemzeti kisebbségek történelmének és kultúrájának megismertetését.”

Mint ismert, Ukrajna új, 2017 óta hatályban lévő oktatási törvénye értelmében a nemzetiségi iskolákban is ukrán nyelven kell tanulni a tantárgyak többségét.

Mindenezek fényében, a 2013. évi CLXV. tv. 1. cikk (3) pont értelmében  javasoljuk a külügyminiszter úrnak, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991 évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1995. évi XLV. tv. visszavonása érdekében, az abban hivatkozott Szerződés semmissé nyilvánítása, és abból a Szerződésből Magyarországnak az azonnali, egyoldalú kilépése érdekében.

Jelen kérelem a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 1 § (3) bekezdés értelmében közérdekű bejelentés és kérem azt a 2013. évi CLXV. tv. 2 § (1) bekezdésben meghatározott határidőben elbírálni szíveskedjen.  

 

Maradok tisztelettel   

az online petíció aláírói

Hasznos internetes linkek:  

https://www.facebook.com/groups/1532659383728086 https://index.hu/kulfold/2022/09/01/hataratlepes-utazas-kettos-allampolgarsag-ukrajna-magyarorszag/

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Barna Váradi petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...