"Mentési Lánc" Összefogás - Petíció a Magyar Egészségügyért - Betegeinkért !

 

Céljaink elérése érdekében mielőbbi összefogást, szakmai konszenzuson alapuló párbeszédet sürgetünk az egészségügyi-, mentési ágazat minden területéről  az egységes fellépés - , az egészségügy megmentése érdekében!

 Kérünk minden hazai és külföldre kényszerült munkatársunkat, családtagjainkat, barátainkat, betegeinket, hozzátartozóikat, szakmai-, civil-, és érdekvédelmi szervezetet, betegeinket, szimpatizánsainkat, hogy aláírásukkal támogassák elképzeléseink megvalósulását!

    

EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS, HÁLA-PÉNZ MENTES, IGAZSÁGOS ÉS ÉLHETŐBB

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT KÍVÁNUNK MINDANNYIUNKNAK !

KÖSZÖNETTEL !

 

Arra kell törekednünk, hogy mindenki helyet találjon az ágazat világában, hogy garantálhassuk betegeink biztonságos ellátását, munkánkkal tisztes jövedelemre tehessünk szert, megalapozhassuk saját magunk és családunk szociális biztonságát!‎

 

 

Az egészségügyi- és mentés ágazat munkavállalója haladéktalanul kéri a mindenkori kormánytól:

 1. egészségügyi kormány biztost helyezzenek a krízis helyzetben lévő ágazat élére
 2. egészségügyi minisztérium vissza állítását
 3. egészségügyi szakértők bevonását a helyzet mielőbbi hatékony orvoslására
 4. a végzett munka társadalmi jelentőségét elismerő, tisztességes megélhetést biztosító béreket,
 5. az alkotmányos jogok teljes körű érvényesülését, figyelembe véve az esélyegyenlőséget,
 6. a pálya presztízsének visszaállítását elősegítő intézkedéseket,
 7. a hálapénz rendszer azonnali felülvizsgálatát, megszüntetését.
 8. az ágazatban dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítását,
 9. szakmai konszenzussal kialakított egészségpolitikát,
 10. működési garanciát nyújtó finanszírozást,
 11. a betegellátás biztonságát garantáló intézményrendszert.

 

 

 

Bér- és keresetpolitikai követelések az egészségügyi és mentési ágazatban:

 • Azonnali valós béremelést az ágazatban.
 • Folyamatos munkarendben dolgozók pótlékainak emelése.
 • Az ágymelletti pótlék haladéktalan differenciált emelése.
 • Hűség pótlék bevezetése: 5-10-15-20-25-30-35-40 évenként min. 10%.
 • Esélyegyenlőségi elven működő "Életpályamodell" kialakítása.
 • Egészség kártya bevezetése, kedvezményes egészségügyi- és szociális ellátás igénybevételének lehetősége.
 • táppénz  összegének emelése a ledolgozott évek és egészségi állapot figyelembevételével.
 • Átfogó, országos, pszichés- és szomatikus egészségi állapot-felmérés az ágazatban, és az egészségvédelem fokozott elősegítése a káros hatások kiküszöbölése érdekében. (PAV, kommunikációs tréning, mentális-segély szolgálat).
 • Korkedvezményes nyugdíj bevezetése: ledolgozott évek, egészségkárosító hatással bíró munkakörök, folyamatos munkarendben történő foglalkoztatás, kötelezően és önként vállalt rendkívüli munkavégzés alapján.
 • Inflációt automatikusan követő bérrendszer kialakítása.

 

Egységes cafetéria rendszer, bér-és béren kívüli juttatási rendszer kidolgozása a teljes ágazatra vonatkozóan:

 1. a ruházati költségtérítés,
 2. a nyugdíj és egészségpénztári tagdíjhoz történő hozzájárulást,
 3. az adómentesen adható étkezési hozzájárulás,
 4. az utazási költségtérítés,
 5. üdülési hozzájárulás,
 6. iskoláztatási támogatás,
 7. a munkáltatói kölcsön rendszerének fenntartását, reálértékének növelését- a lakáshelyzet nem kielégítő volta miatt,
 8. korkedvezményes nyugdíj rendszer kialakítását az ágazatban,
 9. bérlakás program bevezetését.
 10. regionális rekreációs központok kialakítása 

 

 

Haladéktalanul kérjük :

 1. A  kamarai tagság - díj fizetés mentességét vagy munkáltató általi térítését, kamara  felülvizsgálatát felügyeleti szervek által, önkéntes alapon történő működtetését, politikamentességét, szervezeti működésében garanciák beépítését arra vonatkozóan, hogy munkáltatói jogkör gyakorlója ne vállalhasson tisztségviseletet.
 2. A látszat érdekvédelmi szervezeteink átvilágítását.
 3. Kötelező képzések, és egy szakmai világ nyelv munkáltató által történő finanszírozását.
 4. Munkahelyi veszélyesség kockázatának felmérését és a kiemelt kockázat arányában pótlék megállapítását közfeladatot ellátó munkavállalók érdekében.
 5. Az utánpótlás kérdésének azonnali szakértői vizsgálatát, utánpótlás érdekében azonnali intézkedések bevezetése.
 6. A beteg - ápoló arány azonnali felülvizsgálatát a jelenlegi terhelés javítása érdekében.
 7. A hálapénz felülvizsgálatát, szigorú jogi szabályozását!
 8. Az egészségügyi,- szociális,- és mentés ágazatban dolgozók külföldre áramlásának megállítását. Az "Itthon Otthon" motivációs stratégia kidolgozását várjuk!

 

 

A magyar egészségügyi és mentési ágazatban dolgozó hitelességre törekszik ezért:

 • Él törvényes jogaival, és valamennyi szinten konstruktív, de megkerülhetetlen partnerévé kíván válni a munkáltatónak.
 • Él az érdekérvényesítés technikáival és törvényes keretek között alkalmazza azokat minden olyan esetben ahol a bérharc, a szociális ellátás, és a foglalkoztatáspolitika megjelenik.

A fentiekből következően valamennyi egészségügyi-, mentési ágazatban dolgozó számára biztosítható az indokolatlan korlátozásoktól, túlszabályozottságtól mentes, széleskörű külső és belső ellenőrzés mellett megvalósuló munkáltató és munkavállaló közötti jogviszony.
Az egészségügyi-, mentési ágazat szakmai vezetése számára is elemi érdekké vált, hogy jól működjön az ágazat közvetítő és érdekérvényesítő rendszere.

 A XXI. század társadalmában a munka a megélhetés alapvető forrása. Arra kell törekednünk, hogy mindenki helyet találjon az egészségügyi-, mentési munka világában, hogy munkájával tisztes jövedelemre tegyen szert, mellyel biztosíthatja saját maga és családja szociális biztonságát, függetlenségét!

 Céljaink elérése érdekében mielőbbi összefogást, párbeszédet sürgetünk az egészségügyi-, mentési ágazat minden területéről  az egységes fellépés érdekében!

 Kérünk minden hazai és külföldre kényszerült munkatársunkat, családtagjainkat, barátainkat, betegeinket, hozzátartozóikat, szakmai-, civil-, és érdekvédelmi szervezetet,  szimpatizánsainkat, hogy aláírásukkal támogassák elképzeléseink megvalósulását!

    

EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS, HÁLAPÉNZ MENTES, IGAZSÁGOS ÉS ÉLHETŐBB

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT KÍVÁNUNK MINDANNYIUNKNAK !

KÖSZÖNETTEL !


ÁpolóNők világa - Magyarország - World of nurses Hungary    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása


VAGY

Az e-mail címe nem fog megjelenni az oldalunkon. Azonban a petíció írója az összes megadott adatot látni fogja.

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.
Facebook