megyei múzeumi hálózat

Kérjük a kormányt, hogy ne számolja fel a megyei múzeumi hálózatot, ne kövesse el azt a hibát, ami beláthatatlan katasztrófákat okozhat, ne indítsa el a kulturális cunamit!

Követeljük, hogy hallgassa meg a szakmai érveket és erre építve dolgozza ki a nehéz helyzetben lévő megyei múzeumi intézményrendszer jövőjét megalapozó intézkedési tervet.

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli a nemzeti értékeink megmaradását és széles körű hozzáférhetőségét, hogy aláírásával csatlakozzon felhívásunkhoz!

(A felhívás teljes szövege, valamint a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elérhetősége a www.kkdsz.hu   ,  http://www.kkdsz.hu honlapon található)

                                                                   

                                                                        KKDSZ Elnöksége és Múzeumi Tagozata