Megajánlott Jegyszerzés Pszichológia és Szociálpszichológia - METU 2023

Mi, a Budapesti Metropolitan Egyetem valamennyi hallgatója jelezni szeretnénk a tanulmányi osztály felé, hogy továbbra is igényt tartunk a megajánlott jegyszerzési lehetőségre a pszichológia és szociálpszichológia tárgyakból a következő javaslatokkal, amelyeknek célja a hallgatók és az oktató közötti bizalmi légkör és szoros együttműködés kialakítása a félévi munka során:

  • A félév elején kerüljön tisztázásra, hogy mit kell elvégezni, beadni a megajánlott jegyszerzéshez. Félév közben ezek a feltételek ne változzanak.
  • Az órai teszteknél maradjon az 50%-os megfelelt érték, vagy az összes hallgató teljesítménye alapján kerüljön csökkentésre ez a kritérium 50% alá.
  • A teljesítendő feladatok száma óránként, avagy óra előtt és közben, összesen ne legyen több 2-nél, lehetőség szerint.
  • A megajánlott jegyhez szükséges megfeleltek száma összesen ne legyen több, mint 7 a félév során. Minden órán legyen lehetőség megfelelt szerzésre.
  • Jegyzetbeadásnál az oktató határozza meg a minimum karakterszámot 2000 karakterben.
  • A félév végén legyen egyenlő a 7 megfelelt egy megajánlott jeles (5) osztályzattal.

Kérjük a tanulmányi osztályt, hogy egyeztessenek Hain Ferenccel és jelezzék neki kérésünket, avagy ne vezessék ki a megajánlott jegyszerzési lehetőséget a pszichológia és szociálpszichológia tárgyakból.

Tisztelettel:

Budapesti Metropolitan Egyetem valamennyi hallgatója


Megajánlott Jegyszerzés 2023    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével