Magyarország felajánlásának megújítása

Benczur-e1534531166245.jpg

 

 Felhívás minden jóakaratú emberhez!  

Akarsz-e keresztény és magyar jövőt, igazságot, biztonságot és újra kibontakozást hazánk számára? Ehhez sok egyéb fontos dolog között az első és a legsürgetőbb a felülről, a jó Istentől jövő áldás. Akarod-e, hogy újra megkoronázzuk Szűz Máriát, aki Szent István óta királynőnk, s ezzel újra magunkat és mindent rábízzunk és neki adjunk? Ha társulsz ehhez, akkor írd alá petíciónkat és add tovább, osszad meg minél több emberrel!          

„A szeplőtelen Szüzet fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Fölmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr.” (DS 3903; KEK 966.) Hitünk ezen örömteli tartalmának kezdettől való meglétére utalnak az ősi keresztény imaszövegek, énekek és képzőművészeti ábrázolások, amelyek bemutatják a mennyei koronázást. Ebben a hitben cselekedett rendkívüli jelentőségű dolgot Szent István királyunk, aki így gondolkodott: A mennyben már készen van Szűz Mária királynői méltósága, Ő már meg van koronázva a „Világ Győzelmes Királynőjévé”. Ám itt a földön is szükség van a Szűzanya megkoronázására, hogy lássa azt: mi is számítunk erre a szeretetteljes hatalomra. Meg kell történnie, láthatóvá kell lennie, hogy Ő a mi királynőnk, aki istenanyai szeretettel vezet, oltalmaz minket, rendelkezik fölöttünk, s Akinek királynői hatalmát és dicsőségét nem csak a Szentháromság Isten adja a mennyben, hanem ehhez mi is hozzájárulunk; nekünk is innen, szabadon, egyetértve meg kell adnunk a felhatalmazást, a hatalmat az Ő joggyakorlásához, szívből rábízva magunkat! Ezért adta át Neki Szent István király a magyar királyságot, a magyar koronát, mintegy megkoronázva Őt, rábízva a magyar jövőt. Ettől kezdve joggal tartja magát a magyar nemzet Szűz Mária népének, oltalma alatt álló országnak. A többi középkori ország csak később követte ebben Szent Istvánt.

Minden nemzedéknek meg kell újítania ezt a különleges, döntő kapcsolatot Szűz Máriával! Tekintsünk az országban dúló bajokra és megpróbáltatásokra és lássuk be: az idő igazán sürget minket!

Ezért hívunk most Téged, bárhol is élj a történelmi Magyarország területén vagy a nagyvilágban, hogy politikai és felekezeti hovatartozástól függetlenül támogasd ezt a kezdeményezést!

A sok viszály, széthúzás, létbizonytalanság és betegség közepette emeljük szemünket az ég felé!

Hisszük, hogy ily módon a közeljövőben nem csak a mostanában láthatóvá váló sötét történelmi erők fognak működni, hanem mennyei Édesanyánk, mint Királynőnk által megnyilvánul Jézus Krisztus országának a győzelmes üdvözítő hatalma.  

Vessük közösen reményünket és bizalmunkat Szűz Máriába: a magyarok Nagyasszonyába, Magyarország Királynőjébe!      

 

Megjegyzés: 

A petíció teljességgel civil kezdeményezés, minden politikai párttól és szervezettől független.
Célját az képezi, hogy az aláírók kinyilváníthassák a petícióval egybehangzó akaratukat, s ezáltal nyilvánvalóvá váljon sokak vágya és elkötlelezettsége az haza felajánlásának megújítása iránt.


Magyarország Felajanlása    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Magyarország Felajanlása petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.







Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...