Magyar Szolidaritás Mozgalom - Az Unio polgára akarok maradni!

Tisztelt magyar állampolgárok, az Európai Unió polgárai!

A 2003. április 12-én tartott népszavazáson a Magyar Köztársaság 3.056.027 állampolgára úgy döntött, hogy Magyarország csatakozzék tagállamként az Európai Unióhoz, és megvalósítja ezeréves álmát, amelyet már Szent István is megfogalmazott: Magyarországnak Európához kell tartoznia.


A XXI. század globális világában, amikor a világ országai ezer szállal kötődnek egymáshoz, amikor hazánk jóléte és felemelkedése minden eddiginél jobban függ a szomszédainkkal, európai szövetségesekkel és a tágabb nemzetközi környezettel fenntartott jó kapcsolatainktól, történelmi bűn függetlenségi háborút folytatni, és azt hangoztatni, hogy „nekünk senki sem diktál”. Egy gazdaságilag erős, azonos elveken és értékeken alapuló, demokrata közösséghez tartozni nem jelenti önállóságunk elvesztését! Esélyt ad képességeink, tudásunk hatékonyabb kibontakoztatásához. Esélyt ad az ország megerősödéséhez és felemelkedéséhez.


A jelenlegi magyar kormányzat sorozatosan olyan lépéseket tesz, amelyek ellentmondanak az aláírt nemzetközi és uniós egyezményekben vállalt kötelezettségeknek. Ezért úgy érezzük, hogy hazánk nemzetközi kapcsolatrendszere és nem utolsósorban európai uniós tagsága súlyos veszélybe került. A fejlett, demokratikus társadalmaktól sorra kapjuk figyelmeztetéseket. A napokban a magyar sajtóban is megjelent külföldi vélemények csak a jéghegy csúcsát jelentik, amelyet a kormányzat már nem tud a magyar polgárok elől elrejteni!


Ne engedjük a már régen nem létező „kétharmad” bűvöletétől megszédült Fidesz-kormánynak, hogy a maga önkényuralmának és ki tudja, milyen anyagi érdekek érvényesülésének céljától vezéreltetve, hátat fordítson a demokratikus jogrendnek, és az Európai Uniótól egyre távolabbi vizekre kormányozza hazánkat! Ne engedjük, hogy pillanatnyi hatalmi célok által vezérelve megpecsételje a mi, és a jövendő generációk sorsát!


A Szolidaritás Mozgalom ezúton szólít fel minden felelősen gondolkodó magyar állampolgárt, hogy a mellékelt Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és elküldésével erősítse meg azt a szándékát, hogy bárhogy cselekedjék is a jelenlegi kormány most vagy a jövőben, ő továbbra is az Európai Unió polgára kíván maradni!

Nyilatkozatunkat Göncz Árpád köztársasági elnök is aláírta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilatkozat szövege:

José Manuel Barroso
Elnök Úr részére
Európai Bizottság
1049 Brussels, Belgium


Nyilatkozat


Alulírott ……………………………………………………………………………, jelen nyilatkozatommal megerősítem a 2003. április 12-én megtartott népszavazáson, az„Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” kérdésre adott válaszomat, melyen a 3.056.027 érvényes szavazatot leadó honfitársaim egyikeként támogattam a Magyar Köztársaság csatlakozását az  Európai Unióhoz!
Ma is azt gondolom, hogy hazámnak az Unióban van a helye.

Alulírott ……………………………………………………………………………………,
életkorom miatt 2003-ban nem volt lehetőségem részt venni a népszavazáson. Úgy gondolom, hogy hazámnak az Európai Unióban van a helye!

Egyben kérem, a jövőben minden körülmények között tekintsenek az Európai Unió
polgárának!

Tisztelettel,
…………………………, 2012. január ..

……………………………………………
aláírás