Legyen második gyermekorvosi praxis Csömörön!

Tisztelt Fábri István Polgármester Úr!  

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy amennyiben levelem elolvasása után indokoltnak véli, kérem, hogy kezdeményezze egy második gyermekorvosi praxis kialakítását Csömörön.  

A gyermekorvosi feladat ellátását településünkön évek óta Dr. Szarka Zsuzsanna végzi, aki mint gyermekorvos, és mint önkormányzati képviselő is megbecsült és tiszteletben álló tagja közösségünknek. Bízom benne, hogy kérésem nem tűnik tiszteletlennek, hiszen az én gyermekeim is az ő körzetéhez tartoznak, munkájáért köszönettel tartozunk. Levelem megírásához pusztán csak a tapasztalataim és az ész érvek vezettek.  

Csömör állandó lakosainak száma dinamikusan nő – ahogy ez a www.csomor.hu-n is olvasható. Logikus következtetés, hogy ezzel együtt az itt élő gyermekek létszáma is évről évre növekszik. Erre utal az is, hogy immár négy védőnő áll a csömöri anyukák szolgálatában – azonban csak egy gyermekorvos. Egy ekkora és ilyen ütemben fejlődő közösség úgy vélem igencsak elbírna még egy praxist.

Személyes tapasztalataim is ezt támasztják alá: a jelenlegi praxis túlterheltsége miatt nehézkes időpontot kérni, pláne aznapra, ami gyerekek esetében sokszor kritikus. Időpont nélkül több órás várakozás is várhat egy beteg kisgyermekre. Rendelési időben is folyton csörög a telefon, ami a doktornő és az asszisztensnő munkáját is megnehezíti. Ezt még fokozza, hogy jelenleg egyetlen nap van csak délutáni rendelés, ami a dolgozó kisgyermekes szülők életét igencsak megnehezíti, még akkor is, ha épp csak egy receptre vagy igazolásra van szükség.  

Úgy vélem, hogy a jelenleg itt kezelt gyermeklétszám még messze nem is tükrözi a valóságot, mivel sokan - akik a környező kerületekből költöznek ki – megtartják előző háziorvosukat a fenti vagy egyéb személyes indokra hivatkozva. Ha ezek a családok egy kevésbé túlterhelt és rugalmasabb ellátást biztosító gyermekorvosi szolgálattal ismerkedhetnének meg Csömörön, biztos vagyok benne, hogy sokan döntenének az átjelentkezés mellet. Így pénzt és időt tudnának spórolni és valószínűleg elégedettebb lakói lennének településünknek.  

Csömör látványosan sokat fejlődött az elmúlt pár évben és a jövőre nézve is remek tervek várnak megvalósításra. Ezért köszönettel tartozunk Önnek és az önkormányzatnak. Az új Egészségház megépülése is egy ilyen nagy előrelépés közösségünk számára. Bízom benne, hogy ha ilyen előremutató hozzáállás tapasztalható az egészségügy terén településünk vezetői körében, akkor helyénvaló kezdeményezni egy második gyermekorvosi körzet lehetőségének megvizsgálását is.

Levelemhez csatoltan találja azoknak a csömöri lakosoknak listáját, akik támogatják kezdeményezésem.  

Bízom benne, hogy egyetért velünk és a képviselő testülettel közösen megvizsgálják a lehetőségét egy második gyermekorvosi praxis kialakításának.  

Tisztelettel: Bartha-Szekeres Gabriella    

Csömör, 2017. január 17.


Bartha-Szekeres Gabriella    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével