Legyen a jogállam, a jogbiztonság alapjog!

Legyen a jogállamhoz, jogbiztonsághoz való jog alapvető állampolgári jog!  

 

Az Alaptörvény nem sorolja fel az alapjogokat!

Az, hogy mi tekinthető alapjognak, az Alkotmánybíróság  önkényes döntésén múlik.

Így például több ezer „devizahiteles” alkotmányjogi panaszát még vizsgálni sem volt hajlandó az Alkotmánybíróság, arra hivatkozva, hogy abból az Alaptörvényben rögzített deklarációból, miszerint

„Magyarország független, demokratikus jogállam” (Alaptörvény – Alapvetés B cikk (1),

nem következik az, hogy a jogállamhoz való jog állampolgári alapjog lenne.  

Az állampolgárnak tehát nincs joga arra, hogy számon kérje a jogállamiságot bármely állami, bírósági szervtől, mert az fogalmilag tisztázatlan alkotmányos dekoráció csupán. A jogállamiság fogalma így tökéletesen üressé válik.

Az Alkotmánybíróság hozzáállása miatt nem lehet megvizsgáltatni semmilyen hazai fórumon, hogy

-        Egy új törvény ellentétes-e uniós előírással vagy egy korábbi hazai törvénnyel?

-        Egyértelműen értelmezhető-e egy törvény szövege, gondot okozhat-e  az értelmezés az állampolgároknak, a bíróságoknak? -        A Kúria határozata ellentétes-e uniós előírással vagy hazai törvénnyel?

-        A Kúria jogegységi határozata törvényt pusztán értelmez-e, vagy a törvényt annak betűjével és értelmével szemben átértelmez vagy módosít, vagy jogszabályt alkot?

-        Az új törvény az érintettek érdekeinek figyelmen kívül hagyásával, lobbi érdekek mentén beavatkozik-e folyamatban lévő bírósági eljárások menetébe?

-        A törvénnyel a jogalkotók átvették-e a független bíróság szerepét?

-        Miért nem érvényesülnek a jogalkotás során a jogalkotásról szóló törvény szabályai?

A több ezer alkotmányjogi panasz bizonyítja, hogy a jogalkotásról szóló törvény előírásain túlmenően is társadalmi igény van arra, hogy a törvényeink érthetőek legyenek, ne mondjanak ellent más törvényeknek, megfeleljenek az uniós előírásoknak és ne avatkozzanak bele a folyamatban lévő perekbe, a Kúria ne alkosson törvényt és viszont, a törvényhozás se bíráskodjon!

Az Alkotmánybíróság már több alkalommal is kimondta: „Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatályba lépése után is fenntartotta korábbi értelmezését, mely szerint a jogbiztonság önmagában nem alapjog”

Mi olyan országban szeretnénk élni, ahol a jogállamisághoz,  jogbiztonsághoz való jog önmagában is alapjog!

Ez az emberi, állampolgári igény mindenre és mindenkire kiterjed.

Kezdeményezzük az Alaptörvény kiegészítését: a jogállamiság, a jogbiztonság legyen alapjog!  

 

A petíció kezdeményezői:  

 

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

Hiteles Magyarok Fóruma Érdekvédelmi Egyesület

Hiteles Mozgalom

Önzetlen segítség minden devizahitelesnek csoport

Pécs és Környéke Devizaadósok Csoportja

Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület

Radikális Bankellenes Csoport

 

 

Várjuk további szervezetek csatlakozását. Az itt összegyúlt támogatásokat kinyomtatjuk és 4-5 hét múlva egy delegációval átadjuk a Parlamentnél.