Látogatás nélküli minősítéseket a 2020-as és 2021-es évben!

Tisztelt Oktatási Hivatal!
Tisztelt Oktatásirányítás!

Kérem, hogy a 2020-as és 2021-es év minősítései látogatás nélkül valósuljanak meg. Egy lehetséges megoldást is adok:

A jelölt küldje el a bizottságnak a látogatási időpontra az óraterveit és a tematikus terveit, valamint a portfólióvédésre tervezett ppt-jét, benne az elnöktől megkapott kérdésekre adott válaszaival. Az intézményi delegált végezze el a látogatást, amelynek megtörténtét akár az intézményvezető is hitelesítheti.

A végleges értékelést a bizottság tagjai elvégezhetik egy egyeztetést követően.

Úgy látom, sem ezen a télen, sem a következő évben nem várható a járványügyi helyzet jelentős javulása. A minősítést vállaló és arra készülő pedagógusok/oktatók méltatlan helyzetbe kerülnek a folyamatos időponttörlések miatt, miáltal motivációjuk is eltűnik lassan. Ma az oktatásügy nem engedheti meg magának, hogy pont a legjobbjait, a még motivált pedagógusait/oktatóit veszítse el!

Kérem, aki támogatja kezdeményezésemet, írja alá!