Követeljük a Tolvajkergetők felmentését! / We demand the acquittal of Thiefbusters!

Mi, ezen petíció aláírói, támogatjuk a Tolvajkergetők nevű civil szervezetet. Egyetértünk abban, hogy ez a szervezet hasznos és tiszteletreméltó tevékenységet végzett, amire szükség van Magyarországon.

Egyetértünk abban, hogy a Tolvajkergetők alapítója, Polgár Tamás "Tomcat" és társai köszönetet érdemelnek, nem pedig üldöztetést, letartóztatást és börtönbüntetést. Ismerjük őt és közéleti szereplését évek óta, nem tartjuk őt bűnözőnek, éppen ellenkezőleg.

A nyilvánosságra hozott közokiratok és más bizonyítékok alapján úgy látjuk, a hatóságok célja Tomcat és barátai üldözése, a szervezetükkel való politikai leszámolás, amelynek érdekében igazságtalanul illetik őket súlyos bűncselekmények vádjával.

Követeljük, hogy a hatóságok szüntessék be Polgár Tamás és társai módszeres üldözését, a Tolvajkergetők nyilvános lejáratását, annak hangoztatását, hogy ez egy erőszakos önbíráskodó szervezet volna, és szüntessék meg az ellenük folyó büntetőeljárást.


We, the signatories of this petition, express our support to the "Thiefbusters" civil organization. We agree that this organization performed a useful and respectable activities, which was needed in Hungary.

We agree that the founder of Thiefbusters, Tamás "Tomcat" Polgár and his companions deserve gratitude, not persecution, arrest or prison sentence. We've known him and his public activities for years, and we don't think he's a criminal, but the very opposite.

Based on the official documents and other evidence they published, we believe that the true intent of the authorities is the persecution of Tomcat and his friends, the destruction of their organization, and in order to achieve this, they unjustly charge them with serious criminal offenses.

We demand the authorities to cease the systematic persecution of Tamás Polgár and his companions, the public slandering of Thiefbusters, the repeated accusation that it is a violent vigilante group, and terminate the criminal proceedings against them.