Akarja-e, hogy az Európai Unió nemzetek érdekeit összehangoló Konföderatív Európává és ne a nemzetek feletti érdekeket érvényesítő Európai Egyesült Államokká alakuljon át?

Az Európai Unió társadalomszervezési rendszerének általános szabálya a föderativizmus (emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítés), kivételesen érvényesítve konföderatív (emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása) módszereket. Ennek Európai Egyesült Államokká alakulását tervezik, kizárólagossá téve a föderatív szabályozást. Ez a tagállamok és az állampolgárok teljes önrendelkezési és önazonosság-érvényesítő jogának elvételét jelenti, megvalósítva a szabadkőműves célt, a szabad nemzetek „ego-nélküli nemzetekké” alakítását.

Ezt akadályozza meg „Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet” hatályba léptetése. (http://nemzetiegyseg.com/Europai_Konfoderacio.pdf)  

A két koreszme (paradigma) közötti leglényegesebb különbség:  

1.  Összevonás (integráció) helyett összehangolás (koordinálás)

2.  A kereslet és kínálat diszharmóniája helyett igények és lehetőségek harmóniája

3.  Kiváltáság - kiszolgáltatottság diktatúrája helyett kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása

4.  Az ember kozmopolita falanszter-fogaskerékként (árúként) kezelése helyett az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingéniumként (egyéniségként) értékelése

5.  A nemzeti sajátosságok üres – rezervátumi – színfoltként kezelése helyett a nemzetek természetes életterének tiszteletben tartása.  

A konföderáció jellemzője:  

- Emberközpontúság a föderatív gazdaságközpontúsággal szemben

- Teljes és összehangolt önellátás a felülről irányított elosztás helyett

Honlap: http://eu-no-ek-yes.com/

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem dr. Halász József, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook