Kilépés a WHO-ból

Valamennyi képviselő és kormánytag részére

Magyarország országgyűlése 2022. május 27.

Tisztelt Miniszterelnök úr, tisztelt Miniszter/Képviselő asszony/úr!

Tárgy: Egészségügyi Világszervezet (WHO), a nemzetközi egészségügyi rendeletek módosítása, gGlobális pandémiáról szóló szerződés  

Azért írunk, hogy kifejezzük aggályainkat a Biden-kormányzat által a 2005. évi nemzetközi egészségügyi szabályzathoz javasolt módosításokkal ("Amendments - a módosítások") és a küszöbön álló "Globális Pandémia-szerződéssel" kapcsolatban.

A WHO vezető testülete, az Egészségügyi Világközgyűlés (World Health Assembly) jelenleg Genfben ülésezik, és többek között a módosítások tagállamok - köztük Magyarország - általi elfogadását is megvitatja. A módosítások nagy vonalakban arra irányulnak, hogy a WHO-t felhatalmazzák arra, hogy világjárvány esetén az egyes nemzetállamok egyetértése nélkül is felléphessen. Aggódunk amiatt, hogy ha ezeket a módosításokat elfogadják, akkor a döntéshozatali hatáskör nagy részét a magyar döntéshozóktól közvetlenül a WHO-ra ruházzák át, és a járványok, betegségek kezelésének az "egy méret passzol mindenkire" megközelítését juttatják kizárólagos érvényre ebben az országban is. Továbbá megjegyezzük, hogy 2021. december 1-jén az Egészségügyi Világközgyűlés úgy határozott, hogy létrehoz egy "kormányközi tárgyaló testületet" egy új "WHO egyezményes megállapodás vagy más nemzetközi eszköz a világjárványok megelőzésére való felkészültségről és reagálásról", vagyis az úgynevezett Globális Pandémiás Szerződés kidolgozására.

Súlyos aggodalmunknak adunk hangot amiatt, hogy a Globális Pandémia-szerződés még a módosításokban foglaltaknál is drákóibb intézkedéseket fog tartalmazni, amelyek korlátozni fogják országunk alkotmányos hatáskörét, és megfosztják a magyar állampolgárokat az orvosi autonómiához való joguktól. A módosítások és a Globális Pandémia-szerződés veszélyeztetik szuverenitásunkat, mivel lehetővé teszik a WHO számára, hogy világjárványt hirdessen ki, zárlatokat rendeljen el, és a magyar nép akarata ellenére kényszerítsen ki kezeléseket, kötelező protokollokat. Figyelembe kell venni a WHO vezetésének történelmi kudarcait is a közelmúltbeli világjárványok során, beleértve a H1N1 és a COVID-19 világjárványra adott sikertelen vagy hamis válaszokat is, melyek hivatkozási alapul szolgáltak indokolatlan, az általános emberi szabadságjogokat korlátozó intézkedések meghozatalára, melyek súlyos, gyakran maradandó egészségügyi, pszichés és gazdasági károkat okoztak.

Minden olyan mechanizmus, amely felülbírálja a kormányokat, és nemzetek feletti hatásköröket ad át soha meg nem választott bürokratáknak, teljesen elfogadhatatlan. Nem engedhető meg, hogy a WHO irányítsa a világ egészségügyi agendáját. A szuverenitás feladása minden nemzet törvényei szerint hazaárulásnak minősül, a parlamentek nem hozhatnak a nemzet érdekei ellen törvényt, és nem sérthetik meg az általuk képviselt polgárok természetes szabadságjogait és alapvető jogait. Tiszteletteljes véleményünk szerint a magyar népet nem szabad a WHO-bürokraták szeszélyeinek kiszolgáltatni, és feltétlenül szükséges, hogy a felelős magyar kormány a módosítások ellen szavazzon, és ellenálljon a globális pandémiáról szóló szerződésnek. A legjobb megoldás a WHO-ból való kilépés. Ezt követeli ma Magyarország népének érdeke. Köszönjük, hogy időt szakítottak ezeknek az ügyeknek a megfontolására, és várjuk ilyen értelmű válaszukat és intézkedésüket. Tisztelettel az aláírók   (Az aláírók vállalják a fenti szöveggel együtt nevük nyilvánosságra hozatalát)   

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Ertsey Attila petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...