Kiállunk a zenei órák mellett!

Tisztelt Vezetőség!


Jelen helyzet szerint a 2020/21-es őszi félévtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán megszűnnek az általános műveltség és hitélet nevű tárgylistában szereplő, zenével kapcsolatos szabadon választható tárgyak. 

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alulírott hallgatói azzal a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy döntésüket megváltoztatva, engedélyezzék ezen zenei órák és az oktató tanárok (Bali János, Klembala Géza, Mészáros Péter, Varga László) további működését.

 

Az alábbiakban - az órákon résztvevő hallgatóság nevében - visszajelzést szeretnénk adni a zenei órák szellemi és lelki értékeivel kapcsolatban: 

 

  • A zenei órák nem csak a tananyag részét képezik, hanem olyan szellemi és lelki értékek, amelyek hozzáállásunkat és világszemléletünket formálják. A zenei órákon lehetőség nyílik a különböző szakok találkozása révén az interdiszciplináris gondolkodásra, vitatkozásra és véleményformálásra. Ezen órákon a hallgatóknak alkalmuk van saját témákat és ötleteket előadni és képviselni, valamint arra megfelelő szakmai reflexiót kapni. Ez tanúskodik a tanárok nyitottságáról és széleskörű tudásáról.
  • Bali János, Klembala Géza, Mészáros Péter és Varga László tanárok nem csak oktatóink, hanem példaképeink, mestereink és barátaink. Bizonyosak vagyunk abban, hogy rendkívüli szakértelmük mellett humánus és alázatos értékrenddel nevelik hallgatóikat. Az általuk tanítottak nem kizárólag a zenetudományt érintik, hanem teret adnak az egyéb művészetek és tudományok összefüggéseinek és kritikus befogadásának személyes megteremtéséhez. Mindemellett kérdéseinkkel és problémáinkkal bátran kereshetjük őket, figyelemmel és támogatással kísérnek bennünket az órák keretein kívül is. 
  • Ezek az órák több hallgató számára esszenciálisak. Ennek bizonyítéka, hogy a piliscsabai hallgatók egy része csak a zenei órákért utazott Pestre, valamint az, hogy tárgyfelvételkor számos zenei kurzus esetében többszörös létszámbővítésre volt szükség a túljelentkezés miatt. 
  • A kórus egy nélkülözhetetlen érték az egyetem számára, hiszen olyan közösségről beszélünk, amelynek összetartó ereje egy esztétikai érték létrehozásának törekvéséből fakad. Ezen felül a kórus  egymásra figyelésre, pontosságra, igényességre nevel, tagjai megélik az összetartozás és a zenében való belső találkozás élményét. Az egyetem kórusa örökségünk része és érték a hallgatók számára.
     

Ahogyan Szent-Györgyi Albert mondta, az egyetem célja és hivatása az oktatás mellett egyben a nevelés a szellemi és művészi élet nagyszerűségeinek meglátására, felfedezésére és megélésére. Hiszünk benne, hogy a zenei órákon valóban ez történik. Valljuk, hogy a már meglévő zenei nevelés nélkülözhetetlen kincs az egyetem számára.


Ennek fényében kérjük a vezetőséget, hogy változtassák meg döntésüket, ne szüntessék meg a zenei órákat, hanem őrizzék meg az egyetem kivételes ajándékaiként!

 

Alulírott hallgatók kijelentik, hogy kérésük megírása nem az oktatók kezdeményezésére született, jelen sorok megfogalmazásában csak a hallgatók vettek részt, a kérés tartalma az alulírott hallgatók saját felelőssége.

 

Budapest, 2020. 06. 23.

 

 

Az ide vonatkozó órák (két féléves felosztásban 2019/20-as tanév alapján):

Magánének
Barokk zene - bevezetés
A középkor zenéje - rövid bevezetés
Énekkar
Tallis - angol reneszánsz
A bécsi klasszika zenéje - rövid bevezetés

Zenetörténet: a német zene (1600-1900)
Zenei kreativitási gyakorlatok
Elektronikus zene
Reneszánsz és barokk zeneelmélet
Műelemzés-analízis
Orgona helyett - reneszánsz furulyaegyütes a templomban
Az olasz zene
Zenetörténet: 20. század
Középkori és reneszánsz zeneelmélet

Continuo
A héber kultúra zenetörténete
A teológia zenei megfogalmazása
Retorika a zenében 1.
Kamaraének 2.

Orgona improvizáció
Orgonairodalom
Orgonajáték
Facebook