Művészeti Iskola Képző- és Iparművészeti Tanszakának Támogatása

Tisztelt Igazgatónő,  

A művészeti iskola problémája oly mértékűre növekedett, hogy jelen levélben hangot kell, hogy adjon neki, és igényt formáljon a probléma azonnali megoldására és az érintettek (mind intézményi, mind intézményen kívüli résztvevőinek) sokkal nagyobb mértékű együttműködésére, támogatására. A fő probléma a délutáni foglalkozások időpontjának ütközése mind intézményi, mind intézményen kívüli programok kapcsán. A művészeti iskola képzőművészeti óráit látogató gyermek foglalkozásai, nemcsak az intézményen belüli óraütközéseket szenvedik el, hanem a külsős foglalkozások időbeosztásának ütközésével is szembesülnek.

A művészeti iskola művészeti ági képzéseket tartó szaktanárai évek óta igyekeznek rugalmasan kezelni a különböző órabeosztásokban foglalkozásokra járó gyermekek képzését. Mára ez a rugalmasság sajnos a tanszak háttérbe szorulásával és a működés ellehetetlenülésével jellemezhető, ezért az ügy halaszthatatlan intézkedést igényel. Az intézményi ütközések okaként nemcsak a délutáni idősávba kényszerült általános iskolai tömegsport említhető, hanem a művészeti iskola zene- és szolfézsórái is. A művészeti iskola, csakúgy mint az általános iskola, a Klikk égisze alatti követelményrendszerben megfogalmazott elvárások sokaságának kell megfeleljen. A helyzetet a nem intézményi szervezésű programok (Judó, RSG, kézilabda, foci, kosárlabda, néptánc, stb...) tovább nehezítik, melyek foglalkozás-időpontjai teljesen figyelmen kívül hagyják a művészeti iskola órarendi beosztását, döntéshelyzet elé állítva azon diákokat, akik esetlegesen minden, számukra érdekes foglalkozáson részt szeretnének venni, és egyúttal tanulói szeretnének lenni a művészeti iskolának is.  

A gyermekek döntéshelyzet elé állítása helyett, kérnénk az igazgatóság támogatását abban, hogy a művészeti iskola tanórái hangsúlyosabban kerüljenek a délutáni idősávba, mivel a művészeti iskola csakis megtervezett és összehangolt órarend beosztással tud működése során eleget tenni a klikk követelményrendszerének (pl évfolyamonkénti oktatás). Az intézményen kívüli foglalkozások vezetői, óraadói, mivel nekik nem kell Klikk elvárásoknak megfelelniük, ennek függvényében kellene, hogy kialakítsák, hozzáalakítsák délutáni foglalkozásrendjüket a művészeti iskolai tanrendhez.   A művészeti iskola szeretné megtartani és szakmailag támogatni, gondozni, építeni mindazon tanulók képességeit, akik az Ürömi művészeti iskola hírnevét gazdagítják, öregbítik és népszerűsítik. A művészeti iskola egyik tanszaka sem szeretné elvenni a lehetőséget sem egymástól, sem a sportolni, mozogni vágyó gyermekektől, sőt az összehangolt órarendi és foglalkozási menetrendben a tanuló érdekeit szeretné minden tekintetben szolgálni, hogy a gyermek teljesértékű, kiegyensúlyozott, világról határozott véleménnyel bíró fiatalként élje meg mindennapjait, és elégíthesse ki tudásszomját, kultúra iránti érdeklődését, vagy mozgásigényét.

A fentiekben megfogalmazott probléma orvoslására a művészeti iskola vezetősége határozott együttműködési szándékkal szervezne egy egyeztető megbeszélést a különböző foglalkozások vezetőivel, hogy az óraütközések jelenlegi problémája mielőbb megoldódjon, és minden érintett fél részéről elfogadható kompromisszumos megoldással záruljon, hisz minden foglalkozások célja a gyermekek képzése iránti elkötelezettség. Mivel a 2022/2023-as év legelején kifejezetten hangsúlyossá vált ez a probléma sürgetővé vált a megoldás mielőbbi megtalálása.  

A művészeti iskola képzőművészeti szakának szülői fórumon (rendkívüli szülői értekezlet összehívása alkalmával) történt egyeztetése során a művészeti iskola megkapja a szülőktől nemcsak az ügy teljeskörű támogatását, hanem megkapta a felhatalmazást is arra, hogy az intézményi rendszerű oktatás/képzés órarendi beosztása elsőbbséget élvezzen az egyéb délutáni szabadidős foglalkozások előtt, annak iskolarendszerű mivolta okán. Kérjük az iskolavezetés azonnali közbenjárását, aktív részvételét és támogatását is az ügyben, hogy a fennálló helyzet mielőbb egyeztetésre kerüljön az érintettek körében és a közös megegyezés eredményeképpen a lemorzsolódás jelensége ne fokozódjon tovább.  

Tisztelettel várom visszaigazolását, hogy mielőbb egyeztethessünk a művészeti iskola szándékairól, valamint a felek közötti megbeszélés megvalósításának lehetőségeiről és feltételeiről a fenti témában.  

 

Üdvözlettel


Képző- és Iparművészeti Tanszak    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Képző- és Iparművészeti Tanszak petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...