Kérvény Árkos Község Helyi Tanácsához az Árkosi forgalmi biztonság javítása érdekében !

    Alulírott Jakab Kevend-István, lakcím Árkos község, Kovászna megye, Br. Szentkereszthy Béla utc., 141. szám , a K V280174 jelű személyazonossági igazolvány  tulajdonosa, jelen dokumentumban kérvényezem a következő forgalomszabályozási módosítások végrehajtását  Árkos község területén:  

1. A Br. Szentkereszthy Béla nevű, DC31 számú, közút és a község többi utcájának karbantartójaként, a többi illetékes hatósággal való jogi és szakmai egyeztetés után, az önkormányzat  telepítsen  sebességkorlátozó útakadályokat, ú.n. fekvő rendőröket, a Br. Szentkereszthy Béla utca teljes hosszán (a lehetőseégekhez mérten legkevesebb 300 m távolságonként) és valósítsanak meg hasonló akadályokat a falu minden más utcájában is ahol, a forgalmi helyzet tanulmányozása után, ezt szükségesnek ítélik a polgárok forgalmi biztonsága érdekében !  

2. A Benedek Elek utca II. Rákóczi Ferenc utcával való kereszteződésétől kezdődő és a Benedek Elek utca Dávid György utcával való kereszteződéséig tartó szakaszán az önkormányzat alakítson ki hivatalosan jelzett lakossági övezetet 20 km/h sebességkorlátozással mely övezetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyalogosok az úttest teljes szélességét használhatják és a gyermekek, fiatalok számára megengedett az útesten való játék, sport gyakorlása.     Ugyanakkor a helyi rendőri hatóságokkal megyüttműködve az önkormányzat biztosítson fokozott forgalmi ellenőrzéseket annak érdekében, hogy a fiatalok a kijelölt lakossági övezet kivételével a község többi utcáját közlekedésen kívül ne használják más célokra, mint például biciklis, görkorcsolyás, gördeszkás, stb. sporttevékenységek, így csökkentve annak kockázatát, hogy a fiatalok úttesten való játéka akár szabályosan közlekedő járművezetőket is balesethelyzetbe kényszerítsen !  

3. A Br. Szentkereszthy Béla utcának a község Sepsiszentgyörgy felőli bejáratától kezdődő szakaszától az árkosi köztemető végéig tartó szakaszán a sebességkorlátozást az önkormányzat emelje fel a jelenleg hatályos 40km/h ról 60km/h ra figyelembe véve, hogy a szóban forgó útszakaszon az úttest kellően széles, kiválóak a kilátási viszonyok és nincsenek lakóházak.  

Kérésem alapjáúl a következő tények/jelenségek szolgálnak melyek folyamatosan fennálnak Árkos közégben és különösen a Br. Szentkereszthy Béla utcában:  

-Az év egész szakaszában az általam és jelen kérvény aláírói által lakott övezetekben nagyon sok, az érvényben lévő sebbeségkorlátozást, szemmel látható módon, nagymértékben meghaladó sebességgel közlekedő személyautót és nehézgépjárművet észleltünk melyek még a forgalmat nehezítő időjárási viszonyok között sem közlekednek a szabályoknak megfeleleően.  

  -A Br. Szentkereszthy Béla utca hoszzának legnagyobb részén nincsen járda az úttest mellett ami arra kényszeríti a gyalogosokat, hogy az úttesten közlekedjenek miáltal a forgalmi balesetnek való kitettségük fokozottan növekszik.  

-Azáltal, hogy a Br. Szentkereszthy Béla utcának a Dr. Gelei József általános iskolától kezdődő, az Árkosi köztemetőig tartó szakasza rendkívük keskeny a forgalom résztvevői, ezen szakaszon, vészhelyzet esetén nem hajthatnak végre kikerülő manővert így a gépjárművek összeütközése vagy a gyalogosok elgázolása a segességkorlátozás meghaladása esetén elkerülhetetlenné válhat.  

-A Br. Szentkereszthy Béla utcában helyezkedik el a Dr. Gelei József általános iskola ahova az iskolába tartó árkosi gyermekek csak az úttesten való, az iskola előtti, átkeléssel jutnak el ahol nem védi biztonságukat gyalogátjáró és sebességkorlátozó útakadály ráadásul az iskolát követő kanyar miatt a kilátási viszonyaik nem teszik lehetővé számukra, hogy előzetesen, megfelelő módon biztosítsák átkelésüket.  

-Az utóbbi években az Árkoson közlekedő gépjárművek száma ugrásszerűen megnövekedett, mely jelenség a csúcsforgalmi órákban hatalmasra növelte a község közlekedési túlterheltségét és az utak zsúfoltságát.

  -A környék lakói, félünk gyalog osan az úton közlekedni, nem merünk gyermekeinkkel sétánli menni a községben, a száguldopzó gépjárművek miatt  állandó életveszélyben érezzük magunkat és azt gondoljuk, hogy a fennálló forgalmi viszonyok között csorbul a biztonsághoz való alapvető emberi jogunk.

  -A felsorolt állításokat alátámasztja az a tény is, hogy a közég területén napi rendszerességgel gázolnak halálra háztályi állatokat (kutyák, macskák sokaságát). Csak a szerencsének köszönhető, hogy eddig nem volt emberi áldozata a kialakul helyzetnek de ha nem vesszük komolyan a figyelmeztető jeleket akkor csak idő kérdése lehet egy állampolgár sérülése vagy halála.  

-Községünk egyelőre, sajnos, nem rendelkezik játszótérrel vagy biciklis, görkorcsolyás, gördeszkás, sbt. sportok gyakorlására kialakított pályával így a község fiatalsága arra kényszerül, hogy az említett sportokat az úttesetn gyakorolja állandó életveszélynek kitéve magát. A fiatalok sokszor nem megfelelően biztosítják magukat az úttesten, nem viselnek megfelelő felszerlést és nincsnek kellő módon kivilágítva mely jelenség a fentebb sorolt veszélyekkel halmozódva még nagyobbra növeli egy esetleges forgalmi baleset előfordulásának esélyét.

Tisztelt polgármester Úr, tisztelt Helyi Tanács !

Tisztelettel kérjük Önöket, a petíció aláíróival együtt, hogy fontolják meg és fogadják el kérésemet az árkosi polgárok biztonsága  érdekében és lehetőségeikhez mérten tegyenek meg mindent ennek minél  gyorsabb, hatékonyabb végrehajtása céljából.  

Jószándékunk kifejezése céljából, mi a petíció aláírói, kijelentjük, hogy amennyiben az árkosi önkormányzat önerőből fog a kérésben foglaltak megvalósításához lehetőségeinkhez mérten fizikai munkával vagy anyagi támogatással is próbálunk hozzájárulni a szükséges fejlesztések megvalósításához.

  Ismerve az Önök felelős és jószándékú községvezetői tevékenységét  mellyel az elmúlt években Árkos községet irányították hiszek benne, hogy kezdeményezésem, melynek célja Árkos község biztonságosabbá, családalapításra és gyermeknevelésre alkalmasabbá tétele, kedvező megítélésben részesül az önkormányzat részéről !  

                2019. Szeptember 22.                                                                                                 Árkos                                                               

Tisztelettel, Jakab Kevend-István  

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Jakab Kevend-István petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...