Kérjük, hogy hivatalvesztéssel büntessék és törvényi kártérítésre kötelezzék azon közjegyzőket, akik azokat a deviza alapúnak mondott szerződéseket közokiratba foglalták, amelyekről kimondta az Európ

    Tisztelt Érintettek, Károsultak!  

Szeretnénk felhívni azokat a devizahiteleseket és forinthiteleseket, akiknek közjegyző járt el az ügyükben és nem adott tájékoztatást a szerződéskötéskor (egyoldalú nyilatkozat kiállításakor), hogy csatlakozzon az alábbi petícióhoz:  

Kérjük,  hogy hivatalvesztéssel büntessék és törvényi kártérítésre kötelezzék azon közjegyzőket, akik azokat a deviza alapúnak mondott szerződéseket közokiratba foglalták, amelyekről kimondta az Európai Bíróság már tavaly decemberben, hogy semmisek, ha nem tájékoztatták a fogyasztót konkrétan arról, hogy:  

  • bármennyi lehet a törlesztő részlet,
  • ha több iratból kellett összevadászni a szerződés tartalmát, valamint
  • a vállalt kötelezettség kiszámításának tartalmát.   

Tehát teljes semmisségről döntött az EUB, ami azt jelenti, hogy elvesztette jogcímét az összes devizaalapú kölcsön, és a törvényes kamattal forint alapon kell elszámolni, továbbá az adminisztrációs és egyéb költségek sem járnak a banknak, ezért a tartozás valamennyi devizaalapúnak mondott kölcsön esetében megdőlt és a fogyasztó javára kell eljárni. Hivatkozva a Kúria új iránymutatására [az árfolyamkockázatról (ápr. 11.)] alapján, miszerint: adós az árfolyamkockázatot akkor nem köteles viselni, ha    - 

  • a kockázatokról való tájékoztatás megtörténtét és elvárt tartalmát a bank sem kockázatfeltáró nyilatkozattal, sem a szerződés világos és érthető rendelkezéseivel, sem pedig a szóbeli tájékoztatás bekövetkeztével nem tudja bizonyítani;
  • a tájékoztatás tartalmát csak kikövetkeztetni lehet több rendelkezés együttes értelmezésével;
  • banktól kapott szóbeli tájékoztatás tartalma vagy egyéb körülmények folytán alappal gondolhatta, hogy a kockázat csekély, vagy nem valós.  

Kérjük hivatalvesztéssel büntetni mindazon közjegyzőket, akik lelkiismeretlenül, számszaki ismeretek hiányában és a szerződés tartalmának alapján elmulasztva, a konkrét felmondási ok fennálltáról való meggyőződés nélkül felmondó leveleket foglaltak közokiratba és végrehajtási záradékokat adtak ki, még a fenti EUB döntés után is.  

A beszedett és jogosan nem járó kezelési költségek, adminisztrációs díjak és árfolyamok visszatérítésére törvény által kérjük kötelezni a bűnösöket, a közjegyzőket és a Kúria azon tagjait, akik nevüket adták a 2019. április 10-ét megelőző, az EUB későbbi döntésével ellentétes un. jogegységi határozatokhoz, magukat törvény hiányában kijelölték jogegységi tanácsnak, és olyan tartalmú, a bírói függetlenséget sértő jogegységi határozatokat hoztak és írtak alá, amely évekre blokkolta a szerződések teljes semmisségének hivatalbóli megállapítására vonatkozó bírói intézkedéseket.  

Iratokkal bizonyítható, hogy a közjegyzôi kar nem veszi hivatalból figyelembe az EUB döntését, de a Kúria április 10-i döntését sem, mert fél, a következményeket el akarja kerülni. Bizonyára nagyon sokat kerestek és esetlegesen kárt okoztak, hiszen kiderülhet hivatali eljárásuk során, hogy ők maguk tömegesen hoztak létre teljesen érvénytelen szerzôdéseket. Az embereket és az országot mai napig sanyargató deviza alapú hitelezésben a bankok mellett felelősség terheli a közjegyzőket, a tömeges kilakoltatások, végrehajtások miatt is.          

Tapasztalat, hogy a közjegyzők nagy része még próbálkozik, nem megbánja bűnét és helyrehozza azt, hanem mintha hozzá nem jutott volna el az európai jog, befogja a szemét, s rombol, mert a bank malmára hajtja a vizet azzal, hogy időt húz, nem dönt megfelelően. Ezzel a már egyébként is erőtlen ügyfél anyagi, idegi, fizikai tartalékait tovább meríti annak érdekében, hogy hátha nem lesz képes kivívni igazát.  

Ezen felelőtlen, a végrehajtási záradék kiállítását megelőző eljárás lefolytatását mellőző közjegyzői tevékenység miatt fordulhat elő az, hogy úgy lakoltatnak ki embereket otthonukból ma Magyarországon, hogy külföldön elhunyt fia hamvait tartalmazó urnát sem viheti magával a kilakoltatott anya, akinek tartozása már rég nem is volt, mivel a nyugdíjbiztosító kétszer vonta le és utalta tovább, az asszony által okiratokkal bizonyíthatóan. (Video: https://www.youtube.com/watch?v=s7U-2vb2vKo  )

Jelen petícióval célunk megállítani azt a hivatali ámokfutást, ami a közjegyzői irodákban kezdődött az érvénytelen szerződések futószalagon történő közokiratba foglalásakor és napjainkban a végrehajtási záradékok futószalagon történő kiállításakor szintén ott ér véget, miközben emberek, családok százezreit nyomorékká tevő közjegyzők százmilliókat zsebelnek be.  

A tisztességesen, esküjüknek, szakmájuknak és emberségüknek megfelelően működő közjegyzők is csatlakozzanak petíciónkhoz, mert nekik is érdekük az, hogy csakis a hazai és európai uniós jogszabályokat betartva és nem banki utasításoknak megfelelve maradhat meg a közjegyzői hivatás maradék méltósága.  

Aki pedig nem közjegyző előtt kötött szerződést, az továbbítsa jelen petíciót ismerőseinek!  

A petícióhoz úgy lehet csatlakozni, hogy:  

1./ vagy eljuttatja a parlamenti képviselőknek (képviselői e-mail címek elérhetők az alábbi oldalon: https://www.parlament.hu/aktiv-kepviseloi-nevsor  

2./ Vagy írja alá peticiónkat itt! (Aláírni a jobb oldalon, a kért adatok megadásával, majd az ALÁÍRÁS gombra kattintva lehet!)  

                                 „… az igazság szabadokká tesz titeket." 

Üdvözlettel:

Dr. Tóth Emese                                                                                                        bankszak-jogász ügyvéd nemzetközi banki, pénzügyi és compliance tanácsadó Banking Finance and Compliance lawyer attorney at law Postacím/office:  Dr. Pesta János és Társa Ügyvédi Iroda Dr. Tóth Emese ügyvéd H-1054 Budapest Aulich utca 4-6. I. em. 2. tel/Fax/üzenet/Phone/Fax/message: +361 3324203 konzultáció előzetes bejelentkezés alapján Időpont egyeztetés: email en vagy tel/fax/üzenet/Phone/Fax/message: +361 3324203 Weboldal www.creditdrtothemese.5mp.eu    

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Dr. Tóth Emese, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook