Kérjük a gyakorlati félévi tandíj fizetési kedvezmények visszaállítását!

Ezen tanévtől (2018/2019)eltörölték azon kedvezményt,miszerint a gyakorlati félévet teljesítő BGE-s hallgatóknak csak az önköltségek felét kell kifizetniük az intézménynek arra hivatkozva, hogy ez a pénz az iskola épületének fenntartására elengedhetetlen (mindannak ellenére hogy bent sem vagyunk az építményben). Erről senkit sem értesítették a hatályba lépés után és csak több email váltás után sikerült egy tényleges hivatalos közleményt kapnunk a változásokról.

Ugyanezen szakon előző félévben gyakorlatot teljesítő hallgatók csak 50%-os tandíjat fizettek és ez, a most gyakorlaton lévő hallgatókkal szemben hátrányos megkülönböztetés,mivel nem is tudtuk volna előbb elvégezni a kötelező szakmai gyakorlatunk, mivel a 7. félévre írja elő a tanrend.

Kérnénk így hát az intézményt, hogy a most 7. félévükben gyakorlatot teljesítő hallgatóknak és a jövő tanévben gyakorlati félévet kezdő hallgatóknak adják meg még ezen kedvezményt és ne kötelezzék őket a teljes féléves tandíj kifizetésére.

Köszönettel,

A BGE hallgatói.