Keresztények a hajléktalan állampolgárok ellehetetlenítése ellen

Egy magát keresztény kultúrájúnak tartó ország polgáraiként emeljük fel szavunkat hajléktalan embertársainkért. Hisszük, hogy az embert Isten teremtette a maga képére, ez az ember méltóságának az alapja. Emellé az ajándék mellé célt is kaptunk tőle: hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz, aki nemcsak Isten ember iránti szeretetéről tanúskodott életével, halálával és feltámadásával, hanem eközben minden emberrel azonosult, a legelesettebbekkel is. Hisszük, hogy az Isten szeretetét továbbadni képes emberré válás útja az emberré lett Krisztus követése. Ezen az úton az első lépés az, ha – minden körülménytől függetlenül – emberszámba vesszük egymást. Ezért emeljük fel szavunk a hajléktalan embertársainkat sújtó szabályozás ellen. Bár a döntéshozók a hivatalos álláspont szerint a méltó emberi életkörülmények megteremtése érdekében jártak el, az eljárás módja, a legkiszolgáltatottabbak kriminalizációja, a bírósági tárgyalások során tapasztalt egyenlőtlen bánásmód hatalmi visszaélésre utal, s épp az elesettek méltóságát tiporja meg. Az eljárás bűnözőként tünteti fel őket, ebből úgy tűnik, nem a nekik való segítés, hanem az eltávolításuk, láthatatlanná tételük a cél. Mi azonban nem a probléma elkendőzésében, hanem megoldásában hiszünk. Ha tehát valóban a segítségadás a cél, akkor afelé az első lépés az, hogy hajléktalan embertársainkat egyenrangú emberként kezeljük, és a nekik járó tisztelet megadásával keresünk megoldást helyzetükre, ami végső soron minden hajléktalan ember számára a megfelelő lakhatási körülmények biztosítását jelenti. Kérjük tehát a kormány, a törvényhozás és a szakmai szervezetek képviselőit, hogy egyrészt ennek megteremtésére törekedjenek, másrészt mozdítsák elő olyan támogató környezetek létrehozását, melyek segítik hajléktalan embertársaink társadalmi integrációját és a felelős életvezetéshez szükséges kompetenciák elsajátítását. Tiltakozunk tehát a személyiségi jogok megsértése ellen, és hajléktalan embertársaink számára nyomatékosan kérjük a méltó bánásmódot, amely figyelembe veszi személyi szabadságukat és védi tulajdonukat. Ha keresztény országnak valljuk magunkat, a segítségnyújtásban is Krisztust kell követnünk, aki nem élt vissza a hatalmával, sosem erőszakkal és megalázó módon közelített az elesettekhez, hanem mindig cselekvő szeretettel osztozott sorsukban. Ezért arra buzdítunk minden jó érzésű magyar állampolgárt, különösen is Krisztus követőit, hogy állampolgári jogaik és kényelmük elé helyezzék az örökérvényű értékeket, úgy, mint az irgalmat, a cselekvő szeretetet, a megoldás keresését a megbélyegzés, a kitaszítás, a jogfosztás helyett. Emeljék fel szavukat embertársaik védelmében és lehetőség szerint tegyenek értük. A hajléktalan állampolgároknak nincs hatalmukban kiállni saját érdekeikért, nekünk viszont jogunk és szabadságunk van kiállni értük.

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Thoma László petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...