Kastély Ovi - A MI Ovink

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete    

3214, Nagyréde, Fő út 4.                                                        

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

 

Nagyrédei Kastély Óvodába járó gyermekek szülei, valamint a település választópolgárai az alábbi kérésekkel fordulunk a Tisztelt Testülethez:

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a Nagyrédei Kastély Óvoda óvodavezetői beosztása 2022. augusztus 1-től betöltetlenül áll.

Mint ismeretes, a pályázati kiírásra 1 pályázat érkezett, mely eljárás során- egyszerű többség hiányában- nem született döntés.

A - Köznevelési törvény 2019. évi módosításai megszüntették a pályázat kiírójának azt a kötelezettségét, hogy az intézményvezetői pályázatok elbírálását megelőzően beszerezze az intézmény nevelőtestületének a pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatos szakmai véleményét, valamint az alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek, a szülői szervezetnek a véleményét. Semmiféle jogszabály nem tiltja azonban azt, hogy a pályázat kiírója a továbbiakban is kikérje a fentiekben megjelölt partnerszervezeteknek (alkalmazotti közösség, szülői közösség) a pályázatot benyújtó személy megbízásával kapcsolatos véleményét.

Tudomásunk szerint ez meg is történt, melynek során Kovácsikné Groszmanek Krisztina óvodavezető mind a nevelőtestület és dajkák közössége, mind a szülői munkaközösség részéről jelentős támogatást kapott, kifejezve ezzel a szakmában dolgozók és az itt élő lakosok elégedettségét.

Az óvodavezetői állás betöltetlensége mind az ott dolgozó pedagógusokban, mind az óvodás szülőkben bizonytalanságot vált ki, amely megrendítheti az itt élő lakosok közintézményekbe vetett hitét is, továbbá ellehetetleníti az intézmény napi szintű, stabil működését.

Mi szülők az intézményt óvodásaink szemén és lelkén keresztül látjuk. Szeretnénk, ha gyermekeink örömmel járnának az óvodába, otthon csillogó szemmel mesélnének élményeikről, és  bizalommal és szeretettel fordulnának nevelőik felé.

Szülőként a pedagógusok részéről a gyermekeink iránti elköztelezettséget, magas színvonalú szakmai munkát és az óvónői hivatás szeretetét szeretnénk tapasztalni.  

Bizonyára egyetértenek abban, hogy az óvodás korú gyermekek számára is nagyon fontos, hogy nyugodt és kiegyensúlyozott körülmények között éljék mindennapjaikat.

A fent említett elvárásokat véleményünk szerint azzal lehet biztosítani, ha nem változik az óvónők, dajkák személye és az óvoda mindennapi működési rendje; illetve, hogy hivatásuknak élő pedagógusok készítsék fel őket az iskolába indulásra, elindítva őket egy kevésbé védett Élet felé.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb felelősség a szülőé. 

Erre tekintettel is azt kérjük Önöktől, hogy a Képviselő-testület jogszabály által biztosított irányítói és fenntartói hatáskörében eljárva vizsgálja meg az óvodát érintő vezetői állás betöltetlenségét, s tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az óvoda élére vezető kerüljön, biztosítva ezzel az intézmény gördülékeny mindennapi működését.

Segítsenek abban, hogy a településünkön élő és dolgozó szakemberek továbbra is a község gyermekeit neveljék, tanítsák és gondozzák óvodáinkban. 

Kérjük a Tisztelt Polgármester Asszonyt, Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy levelünkben foglaltakat tárgyalják meg, s hozzák meg támogató döntéseiket.  

A polgármesteri és helyi képviselő választás alkalmával településünk jövőjét az Önök kezébe helyeztünk, s most reménykedünk abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 32. §. (1) bekezdésében foglaltakat Önök is a települést és az állampolgárokat segítő alázattal és tisztelettel teljesítik.  

„Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.”  

Tisztelettel,  

Aláíró Nagyrédei Óvodások Szülei

Aláíró Nagyrédei Lakosok