Kártérítés követelése a Trianoni békediktátum miatt.

A Magyar Nemzet tagjaitól

Európa Tanács részére.

Strasbourg.

Európai Tanács részére.

Brüsszel.

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések részeként, a győztes Antant Szövetség hatalmai Hazánkra egy túlzott, megalapozatlan területi igényeket tartalmazó "békediktátumot" kényszerítettek.

Ez alapján Romániához csatolták a Magyar Királyság területének 31,78 %-át, Csehszlovákiához 18,9 %-át, az újonan alakult Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz 12, 87 % terület került, míg Ausztriához 1,22 % területet csatoltak. A Magyar Királyság összességében elvesztette területének több mint kétharmadát, lakóssággal, természeti kincsekkel, ipari, vasúti létesítményekkel, stb.

Ez a ránk kényszerített békediktátum, túlzottan, igaztalanul, valóban, szinte ferlmérhetetlen károkat okozott Hazánk, Nemzetünk számára.

Ezért most, mi, a Magyar Nemzet tagjai visszamenőleges hatállyal, minden egyes magyar nemzetiségű magyar állampolgár számára, akár a csonkaországban, akár az elszakított területeken él, fejenként 100 000 000 Ft. azaz száz millió forint kártérítésre tartunk igényt az Európai Únióval szemben, amelynek tagjai között ott vannak a békediktátumot kikényszerítő államok is.

Egyúttal követeljük az elcsatolt területeken élő magyar nemzetrészek autonomiájának azonnali megvalósítását.

Kérjük segítőkész együttműködésüket jogos követeléseink érvényrejuttatására.

Budapest. 2014. 05. 18.

 

Vass István Mátyás

1108. Budapest.

Oltó u. 16. II/9

 

valamint a beadvány aláírói

Nemzetünk nevében