Karinthy Frigyes Gimnázium szülői közösségének nyilatkozata

NYILATKOZAT  

A Karinthy Frigyes Gimnázium szülői közössége a sztrájkoló és polgári engedetlenségben résztvevő tanárokkal szolidaritást vállalva, a pedagógusok elbocsátását mélységesen elítélve az alábbi közös nyilatkozatot teszi:

Szülőként úgy látjuk, hogy a Karinthy Frigyes Gimnázium oktatói tantestületként kiemelkedő munkát végeznek, ami nem csak az egyes tanárok kvalitásában, de az iskolai közösség tagjainak egymáshoz való hozzáállásában az esetleges belső problémák, konfliktusok, hiányosságok nyílt, hatékony, humánus és transzparens kezelésében, és nem utolsó sorban az oktatás minőségét mutató kvantitatív mérőszámokban, mutatókban (versenyeredmények, továbbtanulási arány, stb.) is jelentkeznek. Ismételten felhívjuk a Tankerület és az oktatásirányítás figyelmét arra, hogy az oktatás szervezésének, egyben a diákok tanuláshoz való alkotmányos joguk gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása a Tankerületek feladata, kötelessége, és egyben felelőssége. E feladatának és felelősségének a Tankerület nem, hogy nem tud megfelelni, de kifejezetten destruktív magatartásával, a nagy hagyományú iskola működését, egyben a diákok oktatáshoz való jogát veszélyezteti, és az iskola szűkebb és tágabb közösségének mérhetetlen károkat okoz. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Tankerületek a Belügyminisztérium által koordinált intézkedésként hozták meg a tanárok elbocsátásáról szóló döntésüket, amit a Belügyminisztérium elbocsátások időpontjára időzített nyilatkozata is alátámaszt.  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, egyrészt az Alaptörvény XVI. cikkének 2. bekezdésére, mely kimondja, hogy “(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést", másrészt a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 46. § (3) bekezdés a) pontjára, mely szerint “(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön…” Az oktatáshoz és ennek részeként a szabad iskolaválasztáshoz való jog alapján tehát a szülő és a felvételi követelményeket teljesítő 14. életévét betöltött gyermek közös felelőssége annak megállapítása, hogy milyen iskola szolgálja a gyermek érdekét, mi felel meg képességeinek, érdeklődésének, adottságainak. Sem a Belügyminisztériumnak, sem a Tankerületi Központ intézményeinek nem feladata, és a szülőkkel szemben nincs is lehetősége megfogalmazni, hogy mely tanári viselkedést tartja példamutatónak, tanárok erre hivatkozó, de a szülők döntésére és véleményére nem támaszkodó elbocsátása a szülők alkotmányos jogait is sérti. Egyetértünk a sztrájkoló és polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusaink tiltakozásával az igazságtalan, méltánytalan, jogsértő szabályozás és joggyakorlás ellen, valamint az oktatásügy méltatlan helyzete elleni fellépésésükkel. A polgári engedetlenséggel járó munkabeszüntetésüket nem tekintjük gyermekeink oktatáshoz való jogát csorbító tevékenységnek! Ezzel szemben kifejezetten gyermekeink oktatáshoz, egészséges testi-lelki fejlődéséhez való jogát sértő tevékenységnek értékeljük a polgári engedetlenségben résztvevő tanárok elbocsátását!    

Ezeknek megfelelően

Követeljük a fentiekben megfogalmazott polgári, gyermeki és szülői jogok maradéktalan betartását!

Követeljük az elbocsátott tanárok azonnali visszavételét az állásaikba!

Követeljük az oktatás tárgyi és infrastrukturális feltételeinek maradéktalan megteremtését!

Követeljük a sztrájkokban résztvevő tanárokat sújtó indokolatlan bérelvonás törvényes keretek közé történő visszaszorítását, az eddig elvett indokolatlan bérelvonás pedagógusoknak való azonnali megtérítését!

Követeljük, hogy a Tankerület kezdjen azonnali egyeztetéseket a pedagógusokkal és a szülőkkel az oktatás körülményeinek javítására!

Követeljük, hogy a tankerület képviselje a kormányzat irányába az iskola és általában az oktatási rendszerben résztvevők jogos igényeit!

Követeljük, hogy a kormányzat folytasson érdemi tárgyalásokat pedagógusokkal, és teremtsen olyan feltételeket a közoktatásban, amelyek a tanári pályát vonzóvá teszik a fiatal értelmiségiek számára!

Teljes támogatásunkról biztosítjuk a Karinthy Frigyes Gimnázium valamennyi pedagógusát! 

Az alkotmányos, és a diákok érdekeit szolgáló keretek visszaállítása érdekében szükség esetén igénybe vesszük a lehetséges jogi és egyéb fórumokat!  

Budapest, 2022. december 3.    

A Karinthy Frigyes Gimnáziumba járó tanulók szülei


Karinthy Frigyes Gimnázium szülői közössége    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Karinthy Frigyes Gimnázium szülői közössége petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...