Kampányfinanszírozási törvénytervezet ellen

Nyílt levél az országgyűlés képviselőinek és parlamenti pártjainak!


http://nep-part.hu/nep.pngA Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja a kampányfinanszírozással kapcsolatos törvénytervezettel több ponton nem ért egyet, mert az sérti az esélyegyenlőséget és a tisztességes választáshoz való jogot, a demokratikus alapelveket, azon túl pedig diszkriminatív.

Kifogásoljuk, hogy a hatalmon levők mindig elfelejtenek ilyen kardinális kérdésben azokkal egyeztetni és vitát rendezni, akiket ez a törvény érint, mindent csak egymás közt döntenek el, pedig a kampányfinanszírozási törvény az összes a választásokon indulni kívánó pártot érinti, így azokat is, akik ma még nem tartoznak a parlamenti pártok közé!

Számunkra úgy tűnik a hatalom arra törekszik, hogy a mai parlamentben ülő pártokat betonozzák be a parlamentbe és ezen keresztül a hatalomba!
Valószínűleg ezért van az, hogy a kampányfinanszírozásra fordítandó összeget csak önök a ma is milliárdos költségvetéssel rendelkező parlamenti pártok finanszírozására kívánják fordítani a kampányfinanszírozási törvényben biztosítandó kampánytámogatási összegeket!
Lehetséges, hogy önök így szeretnének saját maguknak egy kis „ingyen pénzt” biztosítani a parlamenti pártok által évente felvett pártfinanszírozáson túl?
Uraim önök azokat a kitételekkel adnák a kampány finanszírozást, hogy :

1) A jelenlegi hatályos választási törvény alapján és az önök által benyújtott kampányfinanszírozási törvény szerint egy a választáson indulni kívánó pártnak a kampányfinanszírozás „elnyeréséhez” országos listát kell tudnia állítania, azaz 27 képviselőt kell indítania 9 megyében plusz a fővárosban! Ez idáig rendben is van.

2) Ha a választáson elindult országos listát állító párt nem éri el a 2%-ot, akkor a törvénytervezet szerint számára a kampányfinanszírozási törvény által biztosítandó fejkvótát, azaz kb. 5.000.000,-Ft/fő kamatostól vissza kell fizetnie!
Hogy értsék:
Önök szabtak egy feltételt, nevezetesen a kampány pénz elnyeréséhez egy a választáson indulni kívánó pártnak országos listát kell állítania (azaz 27-képviselőt összesen 10-megyében)!
Mit és miért is kell visszafizetnie?
Azért kellene talán visszafizetnie, mert teljesítette a kampánypénz megkapásához, lehívásához szükséges feltételeket?
Azt aminek minden forintját elköltötte a kampányra, azért, hogy elérje az önök által megkövetelni szándékozó 2%-ot?

A mi véleményünk az, hogy ez a kitétel súlyosan sérti az esélyegyenlőséget, a választás tisztaságát, azon túl diszkriminatív, mert vagyoni helyzetüktől függően különbséget tesz a választásokon indulni kívánó pártok között azaz a pártok vagyoni helyzetéhez köti a választásokat!
Ugyanis ez csak a jelenleg is parlamenti pártokat hozná kizárólag előnybe!
Ne felejtsük el, hogy a parlamenti pártok minden évben kapnak állami támogatást, és éves költségvetésük jellemzően meghaladhatja az 1-milliárd Ft.-ot, így van plusz pénz miből kampányolni, vagy esetleg visszafizetni a kampányfinanszírozásra felvett összegeket.
Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy egyedül ők borítékolhatják maguknak a 2% elérést így ők biztosan hozzájutnak a kampányfinanszírozáshoz, így juttatva saját maguknak több pénzt a választási kampányra.

Ráadásul a törvénytervezet egy olyan kitételt is szab, amely nem a tartozik az induló és országos listát állítani képes párt(ok) ellenőrzése alá és döntési hatáskörébe, nevezetesen a 2% elérése, ez ugyanis nem a választásokon elindult párt döntésén és ráhatásán múlik, hanem az objektív rajta teljesen kívülálló okból következik!
Uraim, ha még 23 éve nem lenne az önök számára világos:
Azt, hogy egy párt mennyi szavazatot kap és hány %-ot ér el egy választáson, azt a választók döntik el a leadott szavazataikkal, tehát ez a választáson elindult párt döntésétől független és közvetlen ráhatásától mentes!
Bármennyire is új ez önöknek!
Így a kampányfinanszírozásra adott összeget visszakövetelni nonszensz!
Mi úgy érezzük, hogy a hatalom ezt a 2%-os kitételt mintegy fenyegetésként próbálja használni az indulni kívánó és országos listát állítani képes kisebb pártokkal szemben!
Valószínűleg azért, hogy a jelenleg is a parlamentben levő pártok elég hosszan megtarthassák pozíciójukat, és ezért több pénzhez jussanak!
Teszik önök ezt azért, hogy a kisebb pártok el se merjenek indulni és önöknek ne jelentsenek konkurenciát!
Ezért fenyegetik most is azzal a kisebb pártokat, hogy ha a 2%-ot nem érik el, a kampányfinanszírozásra fordított összeget vissza kell fizetniük!

Mint ahogyan már az előzőekben említettük azt egy párt befolyásolni nem tudja (és nem is teheti meg, hogy befolyásolja), hogy menyi szavazatot fog kapni a választóktól, az rajta kívül áll!
Ha egy pártnak erre befolyása lenne az már választási csalásnak minősülne!
Megjegyezni kívánjuk, hogy a pártfinanszírozás alsó határa a hatályos törvények szerint 1%, így semmivel sem magyarázható ettől magasabb határ megállapítása, igaz a mi véleményünk szerint így is sértené a választáshoz és a választhatósághoz való alapvető alkotmányos jogot, azon túl persze, hogy diszkriminatív!
Azért büntetni egy esetleg kisebb, pénzszegényebb, de országos listát állítani tudó pártot, mert nem éri el a 2% társadalmi támogatást szerintünk azon túl, hogy nem etikus, sérti a választáshoz és a választhatósághoz és a választás tisztaságához való jogot és diszkriminatív!

Számunkra, a Nemzeti Értékelvű Párt számára úgy tűnik, hogy a hatalom csak azoknak a pártoknak a számára kívánja a választásokon biztosítani a kampányfinanszírozási törvényen keresztül az indulás jogát, akiknek egyébként már van pénze és már a parlamentben ülnek!
A kisebb azonban országos listát állítani képes pártokat pedig a hatalom úgy próbálja ellehetetleníteni, hogy ha már el mert indulni a választásokon önökkel szemben is akár, akkor fizesse vissza a kampányfinanszírozást!

Úgy tűnik, ezzel a kitétellel a hatalom azt kívánja megakadályozni, hogy a lényegesen kisebb és szegényebb pártoknak, mint pl. a kisembereket ill. a szegény réteget képviselő évek óta állami párttámogatásban nem részesülő pártokat, akiknek tagjai még a tagdíjakat sem igazán tudják fizetni, be se kerüljenek a törvényhozásba, a parlamentbe, azaz ezen néprétegek érdekei ne érvényesülhessenek, ráadásul meg se próbálják mérettetni magukat egy választáson azért, hogy önök még több szavazathoz jussanak!
Önök így próbálják háttérbe szorítani a kisebb pártok induló képviselőit?

3) Ha az egyéni képviselő nem éri el a 2%-ot, akkor a törvénytervezet tervezet szerint a számára a kampányfinanszírozási törvény által biztosított 1.000.000, Ft-ot vissza kell fizetnie!

A mi véleményünk az, hogy ez a kitétel is súlyosan sérti az esélyegyenlőséget, a választás tisztaságát, ezen túl diszkriminatív és egy olyan kitételt is szab, amely nem a tartozik a képviselőjelölt hatáskörébe, ugyanis nem tőle függ, hogy mennyi szavazatot fog kapni a választóktól, így arra befolyása nincs és nem is lehet!
Ezért büntetni a képviselőjelöltet mert esetleg nem éri el a 2% támogatást szerintünk azon túl, hogy nem etikus, sérti a választáshoz és a választhatósághoz való jogot!
Úgy tűnik, hogy a hatalom csak azoknak kívánja egy választáson biztosítani képviselőként az indulás jogát, akiknek van pénze!
Ezzel pedig sérti az esélyegyenlőséget és a választás tisztaságát, mert korlátozza az egyéni képviselők indulását vagyoni helyzetüktől függően!
Ez pedig a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik!
Úgy tűnik ezzel a kitétellel is a hatalom azt kívánja megakadályozni, hogy szegényebb képviselők, akiknek esetleg nincs pénze be se kerüljenek önök közé a parlamentbe, ill. meg se próbálják mérettetni magukat egy választáson azért, hogy önök még több szavazathoz jussanak, így szorítva háttérbe az egyéni képviselőket és a kisebb pártok induló képviselőit, hogy számukra kockázatossá
tegyék a képviselőjelölt választáson való indulást, így mintegy fenyegetve és elrettentve azt!

4) A benyújtott kampányfinanszírozási törvényjavaslat szerint a pártok nem kaphatnak magánszemélytől, sem társadalmi szervezettől, sem gazdasági társaságtól anyagi támogatást.
Kizárólag az ún. állami kampánytámogatásból kampányolhatnak.

Ebből a kitételből több probléma ill. kérdés is következik:

a) Önöknek mi köze ahhoz, ha valaki támogatni akarja anyagilag azt a pártot, amelyet közel érez magához, legyen az cég vagy akár magánszemély?
Az emberek és cégek az adózott nyereségüket arra költik, amire akarják!

b) A törvénytervezetben az szerepel, ill. egyenes következményként áll elő, hogy a pártok a választások tisztasága érdekében kizárólag állami támogatásból kampányolhatnak.

A probléma az, amit már az előzőekben a fentiekben is közöltünk.
Talán helyesen önök azt akarják, hogy senki nem támogathassa egy párt kampányát és így a pártok függetlenek tudjanak maradni a nagytőkétől és a nagytőkésektől!

Ha egy kisebb, egyébként országos listát állítani képes párt elindul egy választáson azt miből tegye?
Miből lesz rá pénze?

A törvénytervezet szerint talán helyesen, állami kampányfinanszírozásból kell ezt megtennie a pártoknak és az egyéni képviselőjelölteknek a fentiekben már szereplő kvóták szerint!
Akkor miért is kell megszabni a bármilyen támogatottsági határt a visszafizetési kötelezettségre vonatkozóan?

Lefordítom, hogy mindenki értse:
A törvénytervezet szerint egy párt vagy egyéni képviselő, aki egy választáson indulni akar az nem kaphat sehonnan támogatást, csak az államtól.
Egy kisebb párt hiába képes országos listát állítani, ha nem vehet fel pénzt az államtól a kampányfinanszírozásra a visszafizetési fenyegetettség miatt.
Egy kisebb párt színeiben induló képviselők ugyanezen okból nem vehetik fel a képviselőknek járó támogatást!
Akkor már csak egy kérdés marad: Pénz nélkül kampányolni ki fog tudni?

Hölgyeim és uraim, szerintünk pontosan erről szól ez a törvénytervezet!
A ma is regnáló és 23 éve a parlamentben ülő magukat „hatalmi elit”-nek hívó pártok és emberek bebetonozásáról van szó!
Arról, hogy rajtuk kívül senki a közelébe se jusson a parlamentnek!
Majd ők irányítanak mindenkit úgy ahogyan már megszokták 23 éve, ezen nagy demokratikusnak éppen nem nevezhető ill. annak hazudott elvek mentén!

Számunkra a Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja számára világosan kitűnik hogy a most benyújtott kampányfinanszírozási törvénnyel a hatalomnak az a célja, hogy háttérbe szorítsák a kisebb, a választáson indulni kívánó esetleg országos listát állítani képes pártokat , azzal hogy számukra kockázatossá tegyék a választáson való indulást, azzal fenyegetve és elrettentve őket a választásokon való indulástól!
Ezért van a törvénytervezetben ez a kitétel, hogyha egy párt nem éri el a 2%-os támogatottságot, akkor a támogatást vissza kell fizetnie!

Törvényesen a bíróságon bejegyzett és működő pártokat viszont ezzel kívánnak ellehetetleníteni megsértve ezzel a demokratikus alapelveket, az esélyegyenlőséget, a választások tisztaságát és az önök által hirdetett demokratikus elveket!

A törvénytervezet pedig sérti az esélyegyenlőséget és a választás tisztaságát, a demokratikus alapelveket, mert korlátozza a kis költségvetéssel rendelkező pártok indulását, az esélyegyenlőséget valamint a választásokon való indulás jogát, a választhatóság jogát és az különbséget tesz az emberek és jogi személyek között azok vagyoni helyzetétől függően!
Ez pedig diszkriminatív és a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik!

A NÉP azt is furcsának tartja, hogy a demokratizmus alapjait jelentő, azokat megtestesítő több párt rendszerből eredően magukat a pártokat nem kívánja anyagilag támogatni az állam, amíg különböző Magyarországon történelmi egyháznak nem tekinthető különböző egyházakat, vagy ilyen jellegű tömörüléseket és külföldi alapítványokat viszont évente esetenként milliárdokkal támogat.
Már önmagában is furcsa, hogy a kis pártok támogatottságuktól függetlenül nem kaphatnak állami támogatást a működésükre, ráadásul még azt is elvárják tőlük, hogy kötelezően képviselőjelölteket állítsanak a választásokon, mert ha ezt egymást követő két választáson nem teszik, elvesztik „párt” státuszukat és visszaminősítik őket egyesületté, vagy hivatalból szüntetik meg a pártot.
Különösen érdekes ez a kampányfinanszírozási törvénytervezet fényében vizsgálva.
Gondolkodjunk, egy olyan párt amelyik nem kaphat sehonnan támogatást, sem magánszemélyektől, sem gazdasági társaságoktól, csak és kizárólag az államtól, de onnan meg nem kap, az miből fogja fenntartania magát és miből fog indulni egy választáson?

Ha már ilyen szellemű törvénytervezettel állt elő a hatalom, akkor talán ebből kiindulva, mintegy tovább gondolva ezen törvény szellemiségét, elő kellene terjeszteni és elfogadni egy olyan törvényt is, hogy a rendszerváltó pártok se kapjanak semmilyen állami támogatást, sőt adják vissza a térítésmentesen kapott ingatlanokat és irodaházakat, sőt teljes vagyonukat az összes képviselőjükkel együtt, és induljon mindenki a nulláról!
Ha már tiszta lapot szeretnének.

Aztán ezen gondolatmenetet továbbgondolva, azok a pártok, akik hamis kampányígéretekkel a parlamentbe jutva, és ott ígéreteikkel ellentétesen kormányozva kárt okoznak és okoztak Magyarországnak, ráadásul dollár milliárdos hiteleket vettek fel, és nem úgy vezetik az országot, ahogy az elvárható lenne, és ahogy az a szavazóiknak tetszik, akkor vissza kelljen fizetniük az alábbiakat: - a felvett párttámogatást 5 évre visszamenőleg, és az általuk okozott károk felmérése után természetesen az okozott kárt pénzben meghatározott teljes összegét is az általuk hitelként felvett dollármilliárdokkal együtt!
Persze ugyanez vonatkozhatna a Magyarországnak anyagi és erkölcsi kárt okozó pártok egyéni képviselőire is!


A Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja abban az esetben, ha ezt a pártfinanszírozásról szóló törvényt ilyen formában és tartalommal a parlamenti többség megszavazná, akkor az Alkotmánybírósághoz fordul!

Nemzeti értékelvű Párt
http://nep-part.hu


Nemzeti Értékelvű Párt    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével