Jogállamiság megsértése ellen: Végrehajtói kar, Közjeygzői Kamara, Országos Rendőr- Főkapítányság

                                                            PETÍCIÓ             

MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁNAK KÉPVISELETE IRÁNT

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

1146 Budapest, Cházár A. u. 13.  

dr. Lupkovics Beáta elnök részére!  

 

Alulírott Horváth Tünde Irma (1063 Budapest, Szív u. 44. V/7) és további aláírók nevében indítványozom a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar előtt az UNIÓ-s állampolgári jogunkkal élve petíció formájában az alábbiakat. Figyelemmel arra a nem várt esetre, amennyiben 8 napon belül nem érkezik hathatós intézkedés, úgy jelen petíciót továbbítom az Európai Parlament Petíciós Bizottságához. Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy a már korábban beadott jogállamiságot sérelmező és az Európai Unió által fizetendő alapot érintő összes petícióhoz való csatlakozásról biztosíthatom. 1.) Követelem, hogy indítson belső vizsgálatot a tagok és minden végrehajtó között. Alapos okkal, bizonyítékokkal alátámasztva állítom, hogy a magyar végrehajtók nem tudják, és nem fogadják el az EUB ítéleteket és irányelveket. A törvénysértő végrehajtási lapok és záradékok elleni perekben ezzel megfosztják a devizás feleket az igenis járható jogoktól.  A hivatkozott vizsgálat azért is nagy horderejű, mert az a végrehajtó, aki nem tudja, nem figyeli, sőt elvonja magát az UNIÓ bírósága vagy bizottsága ítéletei és irányelvei alól, különösen nagy kárt okozott. A károkozást ismétlődően, bűnszervezetben minősítetten tette megtévesztve, tévedésbe ejtve és tartva azokat az ügyfeleket, akik jogszolgáltatásért fordultak a magyar bíróságokhoz. A szándékos megtévesztés minősített esete is fennáll a Btk. jogszabályai alapján. A végrehajtó függetlenségét pedig jelentősen megcsorbítja, mely nem biztosítja a jogbiztonságot és a jogállamiságot!   A vizsgálat eredményéről haladéktalan tájékoztatást kérek, és egyben felszólítom, hogy a nagy nyilvánosság számára is tegye közzé. Mert a közjegyzőkbe, bírókba, bíróságba, jogalkalmazásba, végrehajtókba, illetve jogszolgáltatásba vetett hit nagyon megrendült.   2.) Felszólítom, hogy a 2004. május 01-jén elfogadott, és az óta is érvényben lévő Magyarországon élő Európai Uniós Állampolgárok jogait Ön és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tagjai, mint képviseleti egyesületi tagok, képviseljék. Bírósági végrehajtókként védjék meg a Magyar állam közügyét, őrizzék meg a jogállamiság elveit, őrizzék és védjék a függetlenség, a pártatlanság, az egyenlőség és a szabadsághoz való jogot akkor is, ha egy jogtudományban nem jártas ügyfél kéri a jogszolgáltatást. A jogszabályok betartása nem csupán az egyszerű állampolgár kötelessége, hanem a bírósági végrehajtókra is kötelező, sőt példaértékű kell, hogy legyen. Hivatkozásom alapja: ”A folyamatban lévő végrehajtási reform az átlátható, törvényes, szakszerű és biztonságos végrehajtás szabályrendszerének megerősítését szolgálja. …. Végrehajtó köteles mindazokat a cselekményeket elvégezni, amelyek a végrehajtási eljárás eredményes befejezéséhez szükségesek, azonban azokat az adós jogos érdekeinek szem előtt tartásával köteles megtenni. A végrehajtó nem a végrehajtást kérő megbízottja, hanem jogszabályok alapján eljáró igazságügyi szakember.” 3.) Követelem az összes érvénytelen devizaszerződés felmondásán alapuló végrehajtási eljárás megszüntetését arra való tekintettel, hogy érvénytelen szerződés esetén az eredeti állapot visszaállítása szükséges. A törvénysértő végrehajtási jogok nem keletkeztethet senki számára jogokat. Törvénysértéssel jogot alapítani nem lehet! Az összes törvénysértő árverési jegyzőkönyv visszavonását rendelje el. Haladéktalanul kérelmezzék az ingatlan-nyilvántartási hivatalok előtt, hogy töröljék díjmentesen az összes jelzálog és végrehajtási jogot minden devizaszerződéssel érintett ingatlanról. Egyben felszólítom, hogy a fenti intézkedéseket a már sajnálatos módon elhalálozott, devizaszerződést igénybevevők esetén is alkalmazza. A fentiekben elkövetett károkozás miatt anyagi felelősség megállapítását is követelem, ugyanis a végrehajtók jelentősen piaci ár alatt árvereztek el ingatlanokat.  A felelősségre vonás alól még a nyugalmazott végrehajtók se mentesüljenek.   4.) Követelem, hogy haladéktalanul értesítsék a bíróságokat, hogy a korábbi UNIO-s jogokat sértő ítéleteket helyezzék azonnal hatályon kívül az Európai Unió Bírósága és Bizottsága által kiadott ítéletek és iránymutatások figyelmen kívül hagyása miatt. Egyben szólítsák fel a közjegyzőket az összes törvénysértő közjegyzői záradék törlésére, és a végrehajtások megszüntetését, jelzálog törlését is kezdeményezzék a bíróságok és az ingatlan-nyilvántartási hivatalok előtt.   Embertársaim és jómagam nevében kijelenthetem, hogy közel húsz éven keresztül jogaimtól megfosztottak, emberi méltóságomban aláztak, egyenlőt-lenségben részesítettek, és a tulajdonjog védelmét nem biztosították. Mindez azért történhetett meg, mert az Országos Közjegyzői kamara tagjai felkészületlenül és félrevezetve szolgáltatót jogot. Ennek kárpótlásaként az a minimum elvárás, hogy nyilvánosan minden egyes devizás állampolgártól  bocsánatot kérjenek. De sajnos még ezzel sem hoznak sok embert vissza a halálból, és tönkre tett családoknak sem jelent vigaszt!  Ez a nép szava!     Budapest, 2023.11.21.   Petíciót szerkesztő: Horváth Tünde (1063 Budapest, Szív. u. 44. V/7)    

                                             

                                                                                                                       

                                                             PETÍCIÓ         

 

MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁNAK KÉPVISELETE IRÁNT

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

1026 Budapest, Pasaréti út 16.  

dr. Tóth Ádám elnök részére!  

 

Alulírott Horváth Tünde Irma (1063 Budapest, Szív u. 44. V/7) és további aláírók nevében indítványozom a Magyar Országos Közjegyzői Kamara előtt az UNIÓ-s állampolgári jogunkkal élve petíció formájában az alábbiakat. Figyelemmel arra a nem várt esetre amennyiben 8 napon belül nem érkezik hathatós intézkedés, úgy jelen petíciót továbbítom az Európai Parlament Petíciós Bizottságához. Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy a már korábban beadott jogállamiságot sérelmező és az Európai Unió által fizetendő alapot érintő összes petícióhoz való csatlakozásról biztosíthatom. 1.) Követelem, hogy indítson belső vizsgálatot a tagok és minden közjegyző között. Alapos okkal, bizonyítékokkal alátámasztva állítom, hogy a magyar közjegyzők nem tudják, és nem fogadják el az EUB ítéleteket és irányelveket. A törvénysértő végrehajtási lapok és záradékok elleni perekben ezzel megfosztják a devizás feleket az igenis járható jogoktól.  A hivatkozott vizsgálat azért is nagy horderejű, mert az a közjegyző, aki nem tudja, nem figyeli, sőt elvonja magát az UNIÓ bírósága vagy bizottsága ítéletei és irányelvei alól, különösen nagy kárt okozva, ismétlődően, bűnszervezetben minősítetten tette megtévesztve, tévedésbe ejtve és tartva azokat az ügyfeleket, akik jogszolgáltatásért fordultak a magyar bíróságokhoz. A szándékos megtévesztés minősített esete is fennáll a Btk. jogszabályai alapján. A közjegyzői függetlenséget pedig jelentősen megcsorbítja, mely így nem biztosítja a jogbiztonságot és a jogállamiságot!   A vizsgálat eredményéről haladéktalan tájékoztatást kérek, és egyben felszólítom, hogy a nagy nyilvánosság számára is tegye közzé. Mert a közjegyzőkbe, bírókba, bíróságba, jogalkalmazásba, illetve jogszolgáltatásba vetett hit nagyon megrendült.   3.) Felszólítom, hogy a 2004. május 01-jén elfogadott, és azóta is érvényben lévő Magyarországon élő Európai Uniós Állampolgárok jogait Ön és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tagjai, mint képviseleti egyesület tagjai, képviseljenek. Közjegyzőkként védjék meg a Magyar állam közügyét, őrizzék meg a jogállamiság elveit, őrizzék és védjék a függetlenség, a pártatlanság, az egyenlőség és a szabadsághoz való jogot akkor is, ha egy jogtudományban nem jártas ügyfél kéri a jogszolgáltatást. A jogszabályok betartása nem csupán az egyszerű állampolgár kötelessége, hanem a közjegyzőkre is kötelező, sőt példaértékű kell, hogy legyen. Hivatkozásom alapja:” A közjegyzőség ma, a hagyományos közjegyzői tevékenységeken kívül a magánjogi gyakorlat minden területén részt vesz a jogéletben. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara megteremtette a Végrendeletek Országos Nyilvántartását, vezeti az ingókon és vagyonon alapított zálogjogok közhiteles nyilvántartását. A közjegyzőség az elmúlt években visszaszerezte régi tekintélyét, újra megtalálta helyét a jogalkalmazók között a jogkereső közönség teljes megelégedésére.” 4.) Követelem az összes érvénytelen devizaszerződés felmondásán alapuló közjegyzői okiratok hatályon kívül helyezését, visszavonását, mivel érvénytelen szerződés esetén az eredeti állapot visszaállítása szükséges. A közjegyzői okiratok érvénytelenítésével egyúttal a végrehajtási záradékok törlését is rendelje el, melyről azonnal tájékoztassa is a végrehajtói kamarát. A közjegyzői okiratok érvényesítésével együtt kérelmezzék az ingatlan-nyilvántartási hivatalok előtt, hogy haladéktalanul töröljék díjmentesen az összes jelzálog és végrehajtási jogot minden devizaszerződéssel érintett ingatlanról. Egyben felszólítom, hogy a fenti intézkedéseket a már sajnálatos módon elhalálozott devizaszerződést igénybe vevőkre is terjessze ki. A fentiekben elkövetett károkozás miatt anyagi felelősség megállapítását is követelem, ugyanis az a közjegyzők által elkövetett hibából eredő igény. A felelősségre vonás alól még a nyugalmazott közjegyzők se mentesüljenek.   5.) Felszólítom, hogy haladéktalanul értesítsék a bíróságokat, közjegyzőket és végrehajtókat, hogy a korábbi UNIO-s jogokat sértő ítéleteket helyezzék azonnal hatályon kívül az Európai Unió Bírósága és Bizottsága által kiadott ítéletek és iránymutatások figyelmen kívül hagyása miatt. Egyben szólítsák fel a közjegyzőket az összes törvénysértő közjegyzői záradék törlésére, és a végrehajtások megszüntetését, jelzálog törlését is kezdeményezzék a bíróságok és végrehajtók előtt.   Embertársaim és jómagam nevében kijelenthetem, hogy közel húsz éven keresztül jogaimtól megfosztottak, emberi méltóságomban aláztak, egyenlőt-lenségben részesítettek, és a tulajdonjog védelmét nem biztosították. Mindez azért történhetett meg, mert az Országos Közjegyzői Kamara tagjai felkészületlenül és félrevezetve szolgáltattak jogot. Ennek kárpótlásaként az a minimum elvárás, hogy nyilvánosan minden egyes devizás állampolgártól  bocsánatot kérjenek. De sajnos még ezzel sem hoznak sok embert vissza a halálból, és a tönkretett családoknak sem jelent vigaszt!  Ez a nép szava!     Budapest, 2023.11.21.   Petíciót szerkesztő: Horváth Tünde (1063 Budapest, Szív. u. 44. V/7

 

                                                    PETÍCIÓ            

MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁNAK KÉPVISELETE IRÁNT

Országos Rendőr-Főkapítányság!

1139 Budapest, Teve u. 4-6.  

dr. Balogh János részére!

Alulírott Horváth Tünde Irma (1063 Budapest, Szív u. 44. V/7) és további aláírók nevében indítványozom az Országos Rendőr-Főkapítányság előtt az UNIÓ-s állampolgári jogunkkal élve petíció formájában az alábbiakat. Figyelemmel arra a nem várt esetre amennyiben 8 napon belül nem érkezik hathatós intézkedés, úgy jelen petíciót továbbítom az Európai Parlament Petíciós Bizottságához. Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy a már korábban beadott jogállamiságot sérelmező és az Európai Unió által fizetendő alapot érintő összes petícióhoz való csatlakozásról biztosíthatom. 1.) Követelem azonnali kivizsgálását és a nyomozás lefolytatását a 2023.10.26-án dr. Marczingós László MÜK tag ellen kezdeményezet fegyelmi eljárás ideje alatt történt megfélemlítés, szabad mozgásban való korlátozás és további törvénysértések ellen. Nem érheti semmilyen sérelem vagy szankció azt az UNIÓ-s állampolgárt, aki bejelenti a jog tagadását. Vele szemben semmilyen eljárás nem kezdeményezhető. TÖRVÉNYSÉRTŐ!  Véleményem szerint a függetlenség és pártatlanság hiánya miatt szándékosan (hiszen nem feltételezhető, hogy az érintettek nem tudnak magyarul olvasni és érteni), nemes egyszerűséggel tagadják az EUB ítéleteket és az irányelveket, elvonják a hatálya alól magukat. A törvénytelen eljárásban érintett dr. Marczingós Lászlót a fenti időpontban olyan személyek kívántak igazoltatni, akik nem igazolták magukat és nem is állnak a hatóság állományába. További indítványom a 2023.10.26-i félelemkeltés, félelemben tartás, személyi szabadság korlátozása miatt teszem, mely ugyancsak Btk.-ba ütköző bűncselekmény.  Az EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA több cikkelyét megsértette a MÜK elnője. Idézem az EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 2012/C 326/02 cím VI. Igazságszolgáltatás 12. cikkelyét, mely így szól:„Gyülekezési és egyesülési szabadság 1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezés szabadságához és az egyesülési szabadsághoz minden szinten, különösen politikai, szakszervezeti és polgári ügyekben, ami magában foglalja mindenkinek a jogát, hogy szakszervezeteket alapítson, és azokhoz csatlakozzon saját vagy magánéletének védelme érdekében.” Ennek értelmében felszólítom, hogy haladéktalanul nevezze meg a felelősöket, akik félelmet keltő külsős emberek, „verőemberek” megbízását ily módon megrendelte és utasítást adott arra, hogy törvénysértő módon igazoltassák egy lakóépületen belül azokat a személyeket, akik egy érdekképviseletbe ügyfélfogadási időben be akartak menni. Azonnali felelősségre vonásukat rendelje el.  2.) Követelem, hogy indítson belső vizsgálatot azzal kapcsolatosan, hogy a fenti időben kihívott rendőri intézkedés alkalmával miért nem lettek igazoltatva a szabad mozgásban korlátozó személyek. Tetten érhetőek voltak. A megbízásukról miért nem lett azonnal lefoglalva bizonyítékként a megbízási szerződés. A vizsgálat eredményéről haladéktalan tájékoztatást kérek, és egyben felszólítom, hogy a nagy nyilvánosság számára is tegye közzé. Mert az ügyvédekbe, jogalkalmazásba, illetve jogszolgáltatásba, szolgálunk és védünk vetett hit nagyon megrendült.   3.) Követelem az Országos Nyomozó hatóság és Országos Ügyészség azonnali közbenjárást a már korábban beadott feljelentések nyomozati anyagainak soron kívül vételét és a gyanúsítottak azonnali megnevezését. Követelem elrendelni az egész országra kiterjedő rajtaütés keretén belül az összes devizaszerződést és a hozzáfűződő iratanyagok lefoglalását a bűncselekmény bizonyíthatósága miatt.  Annak érdekébe, hogy segítség a bűncselekmény pontos és alapos feltárását. Az összefonódások és érdekeltségek feltérképezése érdekében pedig az összes engedményezési megállapodás és szerződések illetve végrehajtási és közjegyzői okirat lefoglalása is szükséges,  arra való tekintettel, hogy a fenti bűncselekmények bűnszervezetben, rendszeresen, ismétlődve és jelentős nagy vagyoni kárt okoztak. Valószínűsíthető a szökés, elrejtőzés veszélye, bizonyítékok megsemmisítése és újabb bűncselekmény elkövetése, mint a bűncselekmény elkövetéséből szerzett vagyon kimentése. Ezért az összes bankvezető beosztásban lévő alkalmazottat és tulajdonost, minden ügyben érintett Végrehajtói irodák ügyvezetőit, közjegyzőket és ugyancsak az ügyben eljáró  Európai jogtagadó bírókat alapos gyanúsítás mellett helyezzék előzetes letartóztatásba.  Az előzetes letartóztatásra azért is szükség van, mert az összebeszélés és megfélemlítés is feltételezhető. Ennek bizonyságaként kérem mérlegelni a 2023.10.26-án történt önkényről tett bizonyságot. Alapos okkal, bizonyítékokkal alátámasztva állítom, hogy a MÜK, az OBT, OBH a közjegyzők, végrehajtók de még a kormányon és ellenzékben lévő politikusok is közreműködtek sőt szorgalmazták és jelentős hasznot is húztak a több millió ember és családja megtévesztéséből , kifosztásából . Ezzel a több éven át húzódó szörnyen kilátástalan és elkeserítő, reménytelen helyzet sok emberi életet követelt.  A bírói függetlenséget befolyásolták a bankvezetők illetve végrehajtók, engedményesek, hiszen presszionálták a bírókat azzal, hogy ne alkalmazzák, és ne is vegyék figyelembe, a perekben az UNIÓ bírósága vagy bizottsága ítéleteit és irányelveit. Így az ügyvédekbe, jogalkalmazásba, illetve jogszolgáltatásba vetett hit nagyon megrendült.    4.) Követelem, hogy a 2004. május 01-jén elfogadott, és azóta is érvényben lévő Magyarországon élő Európai Uniós Állampolgárok jogait védjék meg őrizzék meg a jogállamiság elveit, őrizzék és védjék a függetlenség, a pártatlanság, az egyenlőség és a szabadsághoz való jogot. Tárják fel alapos nyomozás következtében a bűncselekményeket és az anyagi összefonódásokat.   Embertársaim és jómagam nevében kijelenthetem, hogy közel húsz éven keresztül jogaimtól megfosztottak, emberi méltóságomban aláztak, egyenlőt-lenségben részesítettek, és a tulajdonjog védelmét nem biztosították. Mindez azért történhetett meg, mert ebben a gyanúsítottak szervesen együttműködtek mert ha bárki megtagadta volna a Törvénysértő közreműködést akkor nem valósulhatott volna meg a bűncselekmény és a közel 3. millió devizaszerződés áldozatai nem lettek volna kifosztva. Sajnos még a méltó büntetés sem hozza  vissza a sok embert a halálból viszont a büntetés elrettentő hatást válthat ki a soron következő bankigazgatókra, bank tulajdonosokra , végrehajtókra, közjegyzőkre, de még a politikusokra is!  Ez a nép szava!   Budapest, 2023.11.08. Petíciót szerkesztő: Horváth Tünde (1063 Budapest, Szív. u. 44. V/7)   További aláírók:

 

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Horváth Tünde petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...