Jeruzsálem Izrael fővárosa

NYILATKOZAT

Üdvözöljük az Amerikai Egyesült Államok elnökének döntését, amely Izrael fővárosaként ismeri el Jeruzsálemet.


Úgy gondoljuk, hogy ez az elismerés garantálja a különféle – zsidó, keresztény, muszlim – vallási hitekhez tartozó emberek számára a szakrális helyek tiszteletét és szabad hozzáférését, amely a térség és a világ lelki békéjének egyik legfontosabb biztosítéka. Meggyőződésünket arra alapozzuk, hogy Izrael, mint a térség egyetlen demokratikus állama eddig is mélyen elkötelezett volt ebben az ügyben, és nincs jele annak miszerint ez az elkötelezettség változna.


Úgy gondoljuk, hogy ez az elismerés másfelől a tudati és politikai realitás tudomásulvételét jelenti, hiszen a zsidóság számára elébb spirituálisan, 1967-től ténylegesen is Jeruzsálem mindig kiemelt jelentőségű város volt.


Reményeink szerint minél több állam – beleértve Magyarországot is – követni fogja az amerikai példát.


Csatlakozzon hozzánk, ezzel segítve fenti reményeink valóra váltását!


Budapest, 2017. december 10.

Aláírók:


Gerő András               Olti Ferenc                         Németh Sándor
történész                  zsidó közösségi aktivista       vezető lelkész
                                                                         Hit Gyülekezet

DECLARATION

We welcome the decision made by the president of the United States, in which he recognizes Jerusalem as the capital of Israel.


We believe this recognition guarantees respect and accessibility to the holy sites, sacred to people of different religions, namely Judaism, Christianity and Islam. This is the most important guaranty of the spiritual stability of the region and the world. Our confidence is based on the fact that Israel, the sole democracy in the region, has been committed to this goal, and there are no signs of this approach changing in the future.


In addition, we believe this recognition means the acceptance of a conscious and political realty, as Jerusalem was first important to Jews from a spiritual perspective, and as of 1967 it holds an even greater significance.


We hope that as many countries as possible will follow the example set by the United States, including Hungary.


Join us helping our hope to happen! 

December 10, 2017, Budapest

Signatories:

András Gerő                          Ferenc Olti                          Sándor Németh
Historian                               Jewish Civil Activist              Head Pastor Faith Church