Isaszeg és környéke Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez tartozó útjainak felújítása

Mi, Isaszeg és más települések lakói, akik rendszeresen használjuk az isaszegi utakat, csatlakozunk a Családok Isaszegért Egyesület kezdeményezéséhez: az online petíció aláírásával közösen kérjük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy a kezelésébe tartozó Isaszeg belterületén lévő utakat, továbbá Isaszeg és Dány, valamint Isaszeg és Pécel közötti útszakaszt hozza olyan állapotba, hogy biztonságosan elérhessük úti célunkat. A burkolathibák nemcsak járműveinket amortizálják, hanem már a biztonságos közlekedést is veszélyeztetik. Tapasztalataink alapján egy-egy kátyú betömése nem jelent megoldást, az utak minőségromlása miatt folyamatosan újak keletkeznek. Kérjük, hogy útjaink megújulhassanak!

 

 

 

GDPR:  Az online aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője a Családok Isaszegért Egyesület. https://www.facebook.com/csaladokisaszegert, Tel: 06304549179 (Dr. Budaházi Árpád, Családok Isaszegért Egyesület elnöke). A kezelt személyes adatok köre: név, lakóhely, e-mailcím. Az adatkezelés célja petíció benyújtása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára. Az adatkezelés időtartama 2021. 07.16.-2021. december 31. A személyes adatok címzettje, aki részére a kezelt adatokat továbbítjuk: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az adatkezelés az érintettek jelen online petíció kitöltésével kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Elérhetőségeinken bármikor kérheted a következőket:

- a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

- azok helyesbítését,

- törlését, a személyes adataid kezelésének korlátozását.


Dr. Budaházi Árpád, Családok Isaszegért Egyesület elnöke    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )