Horgászati szabályok

P E T Í C I Ó

A nemzeti kincsünk; a halaink védelme, a halgazdálkodás megújítása érdekében

A hazai horgászvizeinkben, a haltenyészeteinkben, valamint a halfogyasztásban a rendszerváltás óta, de különösen az elmúlt 10-20 évben, minden társadalmi erőfeszítés ellenére indokolatlan és elfogadhatatlan visszaesés tapasztalható. Ezt a negatív folyamatot meg kell állítani, a hazai halgazdálkodás törvényi rendszerét meg kell újítani!

 

 

 

Ennek érdekében, a halgazdálkodásért törvényileg felelős Agrárminisztériumnak az alábbiakat javasoljuk:

 

 

 

1./ A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény rendelkezéseit, és annak végrehajtási rendeletét a hatékonyabb nemzeti halgazdálkodás érdekében újra kell gondolni, át kell dolgozni, és radikálisan meg kell újítani! Mégpedig már ebben az évben megkezdve ezt, hogy a jövő évi horgászrendekben megjelenjenek az új szabályok! Ebben a hagyományos természet és élővilág tisztelő horgászatot kell előtérbe helyezni az egyéni vagy éppen más anyagi haszonszerzéssel szemben!

 

2./ A törvény átdolgozása és megújítása előtt, annak végrehajtásában érdekelt minden halgazdálkodási joggal rendelkező állami és társadalmi szervezet, gazdasági társaság, a horgász egyesületek, a haltermelők, a halászok és a horgászok, valamint a lehető legszélesebb nyilvánosság körében demokratikus társadalmi vitát kell rendezni! Ezt amúgy a 2010. évi CXXXI.törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről is kötelezően előírja a törvény megalkotása ELŐTT!Kötelezően széles körű társadalmi egyeztetést ír elő amennyiben ez nem történik meg úgy a törvény érvénytelen lesz!Azt a gyakorlatot pedig teljesen elutasítjuk,hogy egy szűk kör hoz szabályokat és ezt foglalják törvénybe vagy éppen szabálymódosításoknál szintén ennek a szük körnek az érdekei érvényesülnek!Mostantól ténylegesen a horgászok akarata érvényesüljön!A kialakítandó új Horgásztörvény, az új Horgászrend és a Horgászati Szabályok tekintetében is széles körű társadalmi egyeztetést akarunk! Ennek egyik módja lehet egy, a minden horgász és halgazdálkodó által elérhető internetes felület, ahol a kialakítandó horgászszabályok tekintetében legalább 4 hónapon keresztül elmondhatjuk a véleményünket.Fontosnak tartjuk megjegyezni,hogy a Horgászok és nem a jelenlegi halgazdálkodási vezetők ,Kormánybiztosok,MOHOSZ illetve egyéb vezető beosztású személyek -vagy éppen az anyagi haszon,mint cél-véleménye legyen a döntő! Majd a társadalmi vitát összegezve történjen a törvényalkotás, és a horgászati szabályok meghatározása! Olyan egységes Országos Horgászrendet akarunk, amely minden horgászvízen egyformán hatályos és érvényes, magántavakon is!Teljességgel elfogadhatatlan, hogy egy szűk kör döntsön a törvényi szabályozás előírásairól! Nagy tavainknál a Kormánybiztosi kinevezettek teljes és részletes feladatkörének leírását tegyék nyilvánossá, ahogy a Magyar Közlönyben megjelent!

 

 

A társadalmi egyeztetésbe be kell vonni a természetvédelmi és állatvédelmi szervezeteket is,hogy minél több vélemény,álláspont érvényesülhessen ezáltal sokkal életszerűbb,alaposabb a horgászok által is jobban elfogadhatóbb, így betarthatóbb törvény fog születni!Ez nem csak a horgászok hanem a halgazdálkodók számára is fontos lenne!

 

3./ Az államtól bérelt közösségi vagyon nem lehet az egyéni profitszerzés színtere! A bérlő szervezetek, társaságok és tógazdák csak és kizárólag nonprofit gazdálkodók lehetnek!! A bérlemények területi horgászjegyei, az állami Hatóság által szigorúan ellenőrzött, és minden esetben csak a Hatóság által jóváhagyott kötött és szabott árak lehetnek!!

 

4./ A jogsértő módon, nem a halászok és a horgászok által történt megválasztással, hanem pártalapon, kinevezésekkel létrejött Magyar Országos Horgász Szövetségnek, a hatósági jogkörrel is felruházott MOHOSZ-nak a megszüntetése, felszámolása! Egy új, valós, és demokratikusan megválasztott országos horgász-érdekképviseletet kell létrehozni! A MOHOSZ, a törvényileg rá vonatkozó szervezeti Alapszabályával is ellentétesen nem a halászok és a horgászok érdekvédő Egyesületeként, hanem párt- és lobbi érdekek mentén szerveződik és működik! A vezetője is pártkatona!! A MOHOSZ nem Hatóság!! A MOHOSZ visszaél a horgászok tömegeinek bizalmával és érdekeivel, ezért a MOHOSZ-nak a jogsértő módon megszerzett és gyakorolt horgász érdekvédelmi és hatósági jogkörét meg kell szüntetni!! A MOHOSZT, mint az Alaptörvény-ellenesen (Alkotmányellenesen) működő illegális pártszervezetet törvényileg törölni kell! Új, valós, a horgászok által demokratikusan megválasztott érdekvédő szervezetet kell létrehozni! Azt pedig,hogy egy általunk soha meg nem választott „érdekvédelmet” kötelezővé a horgászat feltételévé tesznek ez teljességgel elfogadhatatlan és teljes mértékben elutasítjuk!

 

5./ A horgászat hasznos időtöltés,táplálékszerzés, de nem szórakozás, nem sport és nem verseny! Aki állatok, a halak életével ilyen formán „játszik”, a halfogást szórakoztató versenynek tekinti, az nem lehet állat- és természet védő horgász!Az a horgász aki a halat méltányolható ok nélkül, kizárólag szórakozásból fogja ki, tehát szükségtelenül teszi ki stressznek és fájdalomnak –szemben azzal a horgásszal, aki a halra, mint magas értékű élelmiszerre tekint és ily módon értelmes célból teszi ki ugyanannak a szenvedésnek.A vízi élőlényeket szükségtelenül kínzó, a természet tiszteletét nélkülöző, önző szemléletű, ezért elítélendő foglalatosság azért horgászni, hogy a kifogójának kiszolgáltatott halról egy közösségi oldalon megosztandó fénykép készülhessen.A jogszabályi környezetre tekintettel úgy gondolom, hogy a magyar szabályozás szerint is üldözendő lenne a horgászat e formája. Ráadásul a horgászversenyek kapcsán nem is az alapeset hanem az állatkínzás minősített esete-több gerinces állat méltányolható ok miatti szenvedése-áll fenn.( Btk. 244. § )Egyetlen méltányolható ok van amiért a halat kifoghatjuk, ez pedig az élelemszerzés! A horgászat alapvető célja és értelme; a méretes, egészséges hal megfogása, birtoklása és természetesen az elfogyasztása!A horgászok tömegeinek semmi közük a MOHOSZ által vezérelt, és a haszonleső tógazdák által szervezett természetkárosító horgászversenyekhez! Semmilyen formában nem kívánjuk támogatni, sőt a leghatározottabban tiltakozunk az állatkínzásnak is minősülő versenyhorgászat ellen! Büntetendő törvénysértésnek tartjuk, hogy az általunk halvédelemre, és a haltelepítésekre befizetett, és az Állam által adóinkból halvédelemre és halpótlásra adott milliókat, a horgászokat megtévesztő csalással, törvénysértő módon horgászversenyekre, 10 milliós terepjárókra, és a választmányi tisztségviselők több milliós kiemelt javadalmazására költik! Törvényileg szabályzott, új országos, egységes működési és szervezeti Horgászrendet kérünk! Az új egységes országos horgászati törvényen alapuló Horgászrend, a lényegi szabályokban, minden vízen egyformán legyen érvényes és hatályos! Ettől eltérni, semmilyen módon és semmilyen formában ne lehessen!

 

6./ A horgászat, mint ősi táplálékszerző tevékenység, az alapvető elidegeníthetetlen, velünk született emberi jogaink közé tartozik! Erről a jogról nem mondtunk le és soha nem is fogunk lemondani!A horgászatot senkinek nem lehet megtiltani, és senkinek nincs joga azt másoktól megvonni!

 

A horgászathoz minden magyar horgásznak szabályismereten alapuló, állami engedélyhez kötött joga van!Azt bevonni, a horgászt a halfogástól eltiltani, még szabályszegés esetén sem lehet! Az engedélyt lehet, sőt kötelező a halfogási szabályokhoz, vizsgához kötni, és a horgászati tevékenység fenntartáshoz minden engedélyesnek hozzá kell járulnia! Aki szabályt szeg, azt a Hatóság büntesse meg pénzbírságra, aki bűncselekményt követ el azt a Bíróság ítélje el! A bírságokból befolyt összegeket kötelezően halasításra kell fordítani!

De a meglevő horgászengedélyt elvenni, bevonni, a horgászengedély kiváltását megakadályozni, hivatkozva bármire is, a horgászt a táplálékszerzéstől eltiltani senkinek és semmilyen törvénynek nincs joga! Nincs olyan törvény, ami kötelezően előírná, hogy csak boltban vásárolhatom meg az életben maradásomhoz szükséges élelmiszert és nem szerezhetem be önerőből és erre nem is lehet kötelezni senkit! A horgászat, a halfogás nem horgászverseny, nem „rekreációs” állatkínzás, hanem elsősorban és leginkább élelemszerző tevékenység! Ezt pedig senkinek nincs joga felülbírálni, megtiltani és eltiltani tőle!

Ebben a jelenlegi hazai és világgazdasági helyzetben, széles társadalmi rétegnek egyre nehezebbé válik megvásárolni bármit is. Hatalmas önellátási segítség lehet, ha az állami engedéllyel rendelkező horgász, alapvető emberi jogával élve, a saját és a családja fenntartáshoz hozzájárulva, önerőből meg tudja szerezni a táplálékát vagy ki tudja egészíteni azt, a még mindig a legegészségesebb húsételnek mondott, magas fehérje tartalmú halak megfogásával és elfogyasztásával!

 

 

7./ Csak a hagyományos, a természetet tisztelő horgászatot szabad engedélyezni! Mindent, -ami a horgászatra rárakódott; az egyéni haszonleső, és a reklámcélú, „rekreációs” állatkínzó horgászversenyek, amelyet egyesek inkább csak „szórakozásnak”, az állatok életével való „játék”nak tekintenek, és amelyek mögött legtöbbször a haszonszerzés, vagy az egyéni profitszerző anyagi érdekek állnak,- tiltani kell, mert törvénysértő! Az ilyen cselekményeket a Büntető törvénykönyv is az élővilággal való indokolatlan bánásmódnak, a természetet veszélyeztető, azt károsító bűncselekménynek minősíti! Btk. 241. 244 § !!

 

A jelenlegi Horgász-renddel kapcsolatos követeléseink

8./ A Fogási napló napi ikszelgetésének a megszüntetése! Azért, az elképesztő, hogy olyanért büntetnek, aminek semmilyen formában nincs hatása sem a horgászatra, sem a halállományra és a természetet sem károsítja semmilyen módon. A horgász által kifogott halat - helyesen - hónap, nap, óra, perc pontossággal úgyis be kell írni a Fogási naplóba, amelynek alapján pontosan követhető és ellenőrizhető, hogy ki, mikor, mennyi halat fogott.

9./ A szerelék behordás, mint „horgászmódszer” betiltása! A régi horgászrendekben is szigorúan tilos volt behúzni, behordani, bevontatni a horgász szerelést! ”Nem a horgász ügyességén múlik a csali vízbe juttatása”! Ezzel, a máig érvényes elvvel értünk egyet!! A szerelék behúzásos módszere, nem mindenkinek azonos fogási esélyt biztosító, a tisztességes horgászhoz nem méltó horgász módszer!

 

10./ Horgászat során a "halradar" használatot meg kell tiltani! A hazai halfogás ne legyen az ilyen tengeri halászati technika eszköze! A halradarozás semmiképpen nem tekinthető a hazai hagyományos horgászat elveivel összeegyeztethetőnek! A halradar, inkább a halvadászat, illetve a mélytengeri halászat és horgászat eszköze!

 

11./ Horgászat során a botszám korlátozás eltörlése! Partról 2 horgászkészség használata teljesen elfogadott az adott nagyságú hely miatt. Vízi járműből, ha mást ezzel nem veszélyeztet, nem akadályoz és lehetősége van rá, akkor a horgász maga dönthesse el hány készséggel szeretne horgászni! Jelenleg is vízi járműből sokan ,több mint 2 bottal horgásznak.

 

 

 

A napi kifogható darabszám korlátozás tekintetében ennek egyébként sincs jelentősége, hiszen több mint 2 bottal is legfeljebb 3 db a napi nemes méretes kifogható kvóta. A jelenlegi szabályozás is engedélyezi a 3 bot használatát a bojlis, behúzós horgászokra tekintettel, diszkriminatívan a más módon horgászókkal szemben! A jelenlegi szabályozás helyett, a készségenként 3 horgot 2 horogra csökkenteni!

 

 

 

12./ A horgászat során úgy kell a bevetett készségeket felügyelni, hogy kapás esetén a horgász azonnal be tudjon vágni! A bevetett készséget felügyelet nélkül hagyni nem szabad! A bevetett készség mellett sátorban, stégkunyhóban, lakókocsiban és más közeli védett helyen szabadon úgy lehessen tartózkodni, nappal és éjszaka is, hogy késlekedés nélkül be tudjon vágni a horgász kapás esetén.

 

 

13./ Önakasztó készség használata tilos! Tehát olyan készséget nem lehet összeállítani, hogy a hal kapáskor saját magát akassza a horogra! Ez nem méltó a horgászat elveihez, mert nem a horgász figyelmén és ügyességén múlik, hogy meg tudja-e fogni a halat.

 

14./ Az etetőanyagok mennyiségi és minőségi használatának korlátozása! A napi horgászat során felhasználható etetőanyag mennyiségét szabályozni kell!!

 

 

15./ A horgász, a tilalmi időn kívül kifogott, az alsó és felső méretkorlát közé eső méretes, egészséges halat köteles megtartani! A 10 kg-ot meghaladó egyedsúlyú halból napi egy darab-kivéve busa- de egy évben legfeljebb 3 darab tartható meg. Süllőből, csukából ez 5 kg-os egyedsúly legyen. Egyéb halból napi 5 kg ami megtartható. A 10 kg-ot meghaladó halak már természetvédelmi értékkel bírnak, ekkora hal elfogyasztása is kérdéses.

 

16./ A Halőröknek, a feljelentések utáni pénzbeli javadalmazását meg kell szüntetni! A halőrzés nem profitorientált tevékenység! Visszaélésre adhat okot!A halőr kapjon normális alapfizetést! De, ha a horgászvizeink őre és védelmezője a halőri tevékenységét felületesen vagy jogsértő módon látja el, nem védi és őrzi a nemzeti kincsünket, a halainkat, akkor kapjon szigorú büntetést!

 

 

17./ A törvényalkotónak törvényi kötelessége az egyeztetés és nem a saját, hanem az adott társadalmi réteg -horgászok- akaratát kell szabályokba foglalnia! A későbbiekben a megalkotott törvényi szabályozástól eltérő bármilyen szabály változásakor kötelessége -törvényi is-, hogy azt előtte társadalmi vitára bocsássa és a változáshoz a szavazók legkevesebb 30%-nak kell igennel voksolnia, hogy módosítani lehessen! A szakminisztériumnak nem az a feladata, hogy önmaga ötleteit megvalósítva törvényt alkosson, hanem az, hogy miután a horgászokat-és nem a MOHOSZ-t-a törvényi előírásoknak megfelelően megkérdezte, velük egyeztetve az így létrejött megállapodást törvénybe iktassa!

 

18./ Legyen joga a horgásznak -mivel a beírással a hal felett tulajdonjogot is szerzett- a legfeljebb 40 cm méretet meg nem haladó halat, nemes és egyéb halat is, élve haza szállítania, ha a hal életben maradásához rendelkezik megfelelő nagyságú szállító eszközzel!

 

 

 

 

A Balatont érintő dolgok:

 

 

 

19./ A Balatonihal Zrt. vezetőségének feloszlatása!

Írjanak ki nyílt pályázatot a Balatonihal Zrt. vezérigazgatói állás betöltésére!

A Balaton és a benne levő halak állami vagyis minden magyar állampolgár tulajdona,hogy ezt egy Zrt irányítja ezzel kizárva bennünket tulajdonosokat a vezető választásból ez elfogadhatatlan!

Jelenleg politikai alapon kinevezett irányítja a Balatonihal Zrt-t, nem a horgászok által megválasztott személy. Mindenképpen fontos, hogy pártoktól teljesen független személy legyen a Balatonihal élén, olyan, akit a horgászok választanak aki meghallgatja a kéréseiket, figyelembe veszi az észrevételeiket, akár a szabályok, akár más, a Balatoni horgászattal összefüggő kérdésekben!

A kinevezése nem életre szóló hanem 4 évente újra kell pályáztatni az állást!

A jelenlegi vezetés semmit nem tett -a horgászok többszöri jelzései ellenére sem- az idegenhonos törpeharcsa állomány visszaszorításának érdekében. A halállományt torzító telepítésekkel a ponty állomány nagy méretű növelését idézte elő, ugyanakkor a süllő telepítését nem növelte! Tette ezt annak ellenére, hogy a Balatonból 2500!! süllőfészket vesznek ki minden évben és nem lehet tudni,hogy ezen süllőfészkekről kikelt teljes állománynak mi lesz a sorsa. A jelenlegi vezetés semmit nem tett a horgászhelyek növelése érdekében, a mólókról való horgászat engedélyezése ügyében.

Illetve a Kormánybiztosi feladatkörében -már ha egyáltalán ténylegesen van- sem látjuk, hogy bármit is tenne a horgászhely csökkentő beruházások, kikötő építések, parti ingatlanok építése, nádas irtás, a túlzott vegyszeres „biológiai” szúnyogirtás stb. ellen.

Tegyék nyilvánossá ezen Kormánybiztosi feladatköröket, úgy, ahogy azok a Közlönyben is megjelentek,már ha megjelentek!

 

20./ A Balaton hatalmas nemzeti kincs, nem hagyhatjuk,hogy halállománya külföldi és hazai érdekkörök anyagi haszonszerzésének forrása legyen!

Be kell tiltani az évente megrendezett nemzetközi horgászversenyeket a természetvédelem érdekében !

 

 

 

 

 

Felszólítjuk az Agrárminisztériumot, hogy haladéktalanul kezdje meg a felvetett kérdésekben a társadalmi egyeztetést a horgászokkal!

Jelöljön ki egy netes -vagy egyéb felületet, ami minden horgász számára elérhető és ahol legkevesebb 4 hónapon keresztül az észrevételeit megteheti!

Majd ezeket a véleményeket összegezve hozza nyilvánosságra az eredményt és ennek megfelelően egy új Halgazdálkodási törvényt, illetve Országos Horgászrendet alakítson ki!

Mindezt úgy, hogy az új demokratikus szabályok már a 2024-es törvényben megjelenhessenek!

Mindezek mellett az állami vizeket érintő minden kérdésekben a továbbiakban is egyeztessen a horgászokkal hiszen ezen vizek esetében nem magántulajdonról hanem egy közös állampolgári tulajdonról van szó aminek hasznosítási szabályaiba való beleszólás alapvető jogunk és továbbra se egy szűk kör érdekei érvényesüljenek!

 

 

 

 

Tudomásunk van róla,hogy az Állami Halőri Szolgálat (NÉBIH) társadalmi egyeztetést kezdeményezett a napokban a horgászokkal,kérjük ,hogy a szabályok újra alkotásánál az illetékesek ezt is vegyék figyelembe!

 

 

 

 

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Csiki Gábor láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...