Hiteles parlamenti szószólót a magyarországi romáknak!

A magyarországi romák valós érdekképviselete nem lehet belterjes és öncélú, ezért széles körű társadalmi megegyezés alapján kell határozatot hoznia az Országos Roma Önkormányzat választott képviselőinek arról, hogy ki képviselje a teljes népcsoportot a következő 4 évben az Országgyűlésben.

A jelenlegi hatályos törvények szerint a nemzetiségek országos önkormányzata állíthat nemzetiségi listát az országgyűlési választásokon, de ez nem jelenti azt, hogy a szervezet tagjai saját magukat jelöltessék erre a megbízatásra. A magyarországi romák képviseletére választott Országos Roma Önkormányzat csak akkor tudná visszaszerezni a különböző bűncselekmény-gyanúk miatt megtépázott becsületét és hitelességét, és akkor szolgálná a roma nemzetiség érdekeit, ha meghallgatná azon állampolgárok véleményét, akiktől megbízatásukat kapták.

Felelősségteljes döntést hozva a 2018-as országgyűlési választásokon az Országos Roma Önkormányzat nemzetiségi listájára olyan embereket kell jelölni, akik nem egy személyt, egyetlen civil szervezetet, vagy politikai pártot képviselnek, ugyanis a mintegy 800 ezer fős közösség valós képviseletére kapnak felhatalmazást a törvényhozó testületbe delegálva.  

Követeljük, hogy az Országos Roma Önkormányzat vonja vissza a listán szereplő személyekről szóló határozatát, és hallgassa meg a népcsoport, a választópolgárok akaratát, és ne titkos háttéralkuk és voksolások révén, hanem nyílt szavazással, döntésüket vállalva hozzanak határozatát a magyarországi romák következő négy évre vonatkozó felelősségteljes döntésükről!  

A 21. századi demokrácia megköveteli, hogy a törvényhozó testületbe a nemzetiségek érdekképviseletére csak olyan, erkölcsileg feddhetetlen, mind tudásban és tapasztalatban, mind rátermettségben élenjáró, hiteles embert delegáljanak a választópolgárok, aki a választópolgárok akaratát hitelesen, pártérdekek nélkül képes szolgálni.

Meggyőződésünk, hogy az Országgyűlési választásokra állítandó új roma nemzetiségi lista vezetésére az egyik legalkalmasabb jelölt Dr. Kállai Ernő társadalomkutató, jogász és tanár személye lenne, akit a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. június 11-én a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának választott, és 6 éven át, a kisebbségi ombudsman intézmény megszűnéséig töltötte be hivatalát, őrködve nem csak a magyarországi romák, hanem mind a 13 nemzetiség alapvető jogai felett. Dr. Kállai Ernő, aki a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként, volt ombudsmanként példaképe Magyarországnak, benne a roma közösségeknek, és nemzetiségi szószólóként sokkal hatékonyabban tudná elősegíteni a romák valós társadalmi integrációját, mint ahogy azt az előző négy éveben tevékenykedő szószóló tette.  

Aki egyetért törekvésünkkel, hogy az Országos Roma Önkormányzat vonja vissza a nemzetiségi listáról szóló határozatát, és társadalmi közmegegyezés alapján döntsön a szószólói jelöltekről, az aláírásával támogassa akciónkat!    

Hidvégi-B. Attila, a RomNet főszerkesztője


Hidvégi-B. Attila - a RomNet főszerkesztője    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével