Gyermekeinkért! Szolidaritási nyilatkozat

Gyermekeinkért!
S
zolidaritási nyilatkozat

Mi, magyarországi oktatási intézményekbe járó gyerekek szülei, hozzátartozói mélységes aggodalommal figyeljük az Oktatási Államtitkárság tevékenységét és az új Köznevelési Törvény elfogadását követően bevezetett intézkedéseket.

Számunkra egyértelmű: gyermekeink oktatása, nevelése akkor lehet hatékony, méltányos, szakszerű és emberséges, ha a pedagógusoknak lehetőségük van rá, hogy tudásukat, érzékenységüket és eszköztárukat megfelelő módon mozgósítsák munkájuk során. Ez azonban lehetetlenné válik, ha szakmai önállóságukat csorbítják, ha munkaterheiket irreálisan növelik, ha fizetésük rendezését hátrébb sorolják egyéb, fontosabbnak vélt kifizetésekkel szemben.

Látjuk, hogy az oktatási kormányzat ellentmond a béremelésekre vonatkozó ígéreteinek, miközben a többi, a pedagógustársadalmat, a szülőket és a gyermekeket egyaránt sújtó intézkedést késedelem nélkül szándékozik bevezetni.
Elemi érdekünk, hogy a pedagógusok megbecsült és értékes tagjai legyenek a társadalomnak, mert akkor lesznek képesek a gyermekünk számára megadni mindazt, amit mi, szülők elvárunk az iskolától.

Csatlakozunk a 2012. október 19-én megalakult pedagógus sztrájkbizottság követeléseihez. Követeljük:

- 20%-os béremelést a közszférában a bértábla alapján 2013. január 1-től!
- az oktatási intézmények államosításának felfüggesztését!
- az életpálya-modell béremelés nélküli bevezetésének felfüggesztését!
- a minden érintett szereplő véleményét figyelembe vevő érdemi egyeztetések megkezdését a közoktatás és a köznevelési törvény átalakításának céljából!

Szolidárisak vagyunk a pedagógustársadalommal.


- Figyelemmel kísérjük és nagyra értékeljük a pedagógus-szakszervezetek munkáját.
- Megértjük és elfogadjuk, hogy számukra ebben a helyzetben nincs más megoldás, mint sztrájkbizottság felállítása, figyelmeztető sztrájk megtartása, a kormány képviselőjével folytatott tárgyalások elégtelen eredménye vagy eredménytelensége esetén pedig az általános sztrájk.
- Tudomásul vesszük, hogy a pedagógusok nincsenek az elégséges szolgáltatásra kötelezettek között, azaz nem várjuk tőlük, hogy a sztrájk napján oktató-nevelő munkát végezzenek.

Nem hagyjuk, hogy a szülőket szembefordítsák a pedagógusokkal!

Kérünk mindenkit, hogy aláírásával támogassa törekvésünket!

2012. október 22.

A Szülői Hálózat képviseletében

Nádori Lídia