Függetlenségi nyilatkozat

Mi magyarok, szkíta – hun őseink ivadékai, Atilla Nagykirály örökösei – Hungária népe – mint a magyar nemzet természetes tagjai – ítélőképességünk teljes birtokában, minden kényszertől, erővel történő ráhatástól és bármi néven nevezhető befolyástól mentesen, jelen nyilatkozatban adjuk emlékezetre és tudtára mindenkinek az alábbiakat:

Elidegeníthetetlen természetes jogainkra és kötelességünkre tekintettel, visszatérünk Őfelsége a Szentkorona által biztosított ősi jogrendünkhöz! Működésünket a magyar nemzet tagjainak teljes egyetértésében önálló, minden tekintetben semleges és független ország státus quo szintjére állítjuk[1], egyúttal minden közjogi és magánjogi aktust, melyet ezen nyilatkozattal ellentétesen hívtak életre, érvénytelennek nyilvánítunk, következés képen joghatásuk semmis[2].

Kijelentjük továbbá, hogy a megnevezett ország státus quo érvényét semmilyen címen és hivatkozott joggal, rajtunk kívülálló egyén vagy szövetség tőlünk el nem idegenítheti még akkor sem, ha bármely ok vagy okok miatt annak változtatási jogáról a magyar nemzet önként lemondana.

Az elmúlt korokban ránk erőltetett pusztító hatalmak – ősi írásunk, tudóink, dicső múltunk, nemzeti hagyományaink megsemmisítésére – mindent megtettek, egyedülálló nyelvünket időnként idegenre cserélték, hogy megtörjék és elpusztítsák nemzetünket.

Nemzetünk ezalatt megrokkant, beteg és önpusztító lett, nem látván kiutat gyermeket sem nemz. E nyilatkozat szándéka, hogy megállítsuk a sorsrontást, és nemzetirtást, mert bár látszólag béke van, mégis évente százezer lelket veszítettünk el.

Egy maroknyi idegenlelkű csoport eltulajdonolta a magyar nemzet feletti rendelkezés jogát, és nyílt, majd elfedett erőszakkal azon dolgozik, hogy megfosszon bennünket az önállóságtól, szellemi képességünket elkorcsosítsa, és megtévesztéssel, hazugságokkal idegen népek kiszolgálójává tegyen.

Ez a csoport – nevét változtatgatva – újabb és még újabb megtévesztéssel fellépve használja ki a magyar nemzet vezetőjébe vetett törhetetlen hitét, állhatatos kitartását és végeláthatatlan tudását, melyért cserébe folytonos szenvedést, teljesíthetetlen elvárásokat és természetellenes jogok bevezetését nyújtja.

A nemzet hiába emelt szót, majd ragadott fegyvert, a kétarcú, idegenszívű, rosszhiszemű, jogcím nélküli uralkodó-csoport nem tanult. Nem tanulta meg, hogy a magyar nemzet a természeti erők kínálta lehetőségek kereteibe helyezte önfenntartását, amiből következik, hogy minden természetellenes parancs, rendelet vagy törvény, amit ellene szándékolnak hatályba tenni, végül megalkotója ellen irányul. Ennek okán kijelentjük, hogy „jogrendjük” csak egy rend nélküli, írott szöveggyűjtemény, és diktátumukkal szembe az igazságunkat állítjuk!

Mindezek tudatában az alábbiakat határoztuk:

    1. A magyarok országa minden tekintetben semleges, minden nemzetközi szervezettől, csoporttól vagy egyesüléstől független ország, területi egysége feloszthatatlan, épsége sérthetetlen.
    2. A magyar nemzet tagjaira hatályos jogrendet és a mindennapok tevékenységét irányító vezető testület felállását a nemzeti közösség tagjainak egyetértő hozzájárulását bíró határozat hívja életre.
    3. Annak okán, hogy a magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes jogainál fogva a Föld nemzetei közé semleges és önálló, független és szabad státusszal belépett, minden más nemzettel a kölcsönös megértésen alapuló igazságos kötésékkel szövetkezni elhatározott szándéka.

Fenti kijelentés érvényét örök időre tesszük, sem dicsőségért, sem gazdagságért, sem rangért sem bármilyen előnyért, csak az egyetlen dologért, egyedül nemzetünk függetlenségéért, melyet egyetlen igaz ember sem adhat fel, csak élete árán.

Jelen Függetlenségi nyilatkozatot tudomására adjuk minden nemzettagnak, a rosszhiszemű, jogcím nélküli jogbitorló területhasználóknak, hatóságoknak, valamint minden olyan szövetségnek, amely bármilyen közös cél érdekében nemzeteket egyesít.

Jelen Függetlenségi nyilatkozat hatálya a közzététel napjának 00:00:00 órájától lép életbe.

Jelen Függetlenségi nyilatkozatot Mi, az aláírók – és a Magyar Királyi Koronatanács tagjai a Magyarok Istenének áldásával – mindhalálig védjük és támogatjuk.

Kelt Budapesten, 2016. május 26

Aláírásommal megerősítem a csatlakozásomat a fenti nyilatkozathoz és továbbítom nemzettestvéreimnek.

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom SZKO, MK Honpolgárai petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...