Hands off culture and media in Hungary!

Martinkovics Katalin
Vendég

/ #30 Re: Miért nem írom alá, bár a nagyjával egyetértek?

2010-12-15 14:54

#24: Váradi Balázs - Miért nem írom alá, bár a nagyjával egyetértek? 

Kedves Balázs! Ha ön saját pénzen veszi meg a kultúrát, akkor nyilván színházba nem jár, ugyanis minden színház jegyárainak nagy százalékát az állam/önkormányzat (tehát az adófizetők, közöttük nyilván Ön is) fizetik ki.

Mert azt azért világosan kellene látni: az államnak nincs pénze. Az államnak az a pénze van, amit az adófizetőktől így-úgy behajt. Tehát az adófizetők azok, akik a kultúrát támogatják.

És az adófizető állampolgárok azok, akik megbízzák a politikusokat a képviseletükkel, illetve ezért fizetést biztosítanak számukra – tehát a politikusnak nem önmagától, ab ovo van hatalma, hanem az állampolgárok ruházzák fel azzal, átmenetileg, alkalmanként. Magyarország nem királyság, és mi nem vagyunk alattvalók.

A jelenleg hatályos Alkotmány egyébként átvette az Aranybullából a ius resistendi-t, azaz az ellenállás jogát, amely a negyedik nemesi alapjog volt, és amely most (még) mindenkit megillet(ne), illetve kötelez(ne). A 2.§ (3) bekezdés szerint „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

Ezen felül a jelenleg hatályos Alkotmány alapján mindannyiunk alanyi joga a művelődéshez való jog, és kinyilvánítja az Alkotmány az oktatás, a tudomány és a művészetek szabadságát is:

70/F. § (1): A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.

70/G. § (1): A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.