Magyarország önrendelkezése és szuverenitása


Vendég

/ #4469 Re:

2012-02-02 21:26

#4468: -  

 Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből:

1.18 Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. 
1.19 Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. 
1.20 Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük, 
1.21 mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. 
1.22 Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak. 

Izajás Próféta könyve:
Iz 5.20
Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságot sötétségnek, ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek.
Iz 5.21
Jaj azoknak, akik bölcsek a tulajdon szemükben, és okosaknak hiszik saját magukat.
 
Iz 3.8
Igen, Jeruzsálem romba dől, és Júda összeomlik. Mert szavaik és tetteik az Úr bántására vannak, az ő fölségének sértésére.
Iz 3.9
Arcuk kevélysége ellenük vádaskodik, úgy dicsekszenek vétkeikkel, mint Szodoma népe. Jaj nekik, mert nem is rejtegetik gonoszságukat, maguk idézik elő romlásukat.
Iz 3.10
Mondjátok nekik: "Boldog az igaz ember, mert élvezi majd tettei gyümölcsét.
Iz 3.11
De jaj a gonosznak! Rosszul fog járni, mert tettei szerint fizetnek meg neki."
 

Eljönnek hozzátok azok a napok, amikor keserű reggelekre fogtok ébredni.

A magyar nép a büntetés ostorát megízleli.

 

Hegedűs Péter

Fajsz, 2012. február 2.

 

 
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook