Székelyföldért - pentru Tinutul Secuiesc - for Szeklerland


Vendég

/ #34

2016-03-13 08:01

Azt hiszem, hogy nyíltan kijelenthetem, hogy addig, amíg naponta perek folynak, hogy hova tettük ki a székely zászlót, hogy magyarul is kiírtuk a községháza szót, állandó rágalmakkal illetik főleg a Hargita és Kovászna megyei többséget, addig még várat magára az állam jogállammá válása kies hazánkban.
Mikor kerül megvitatásra a parlamentben az évek óta porosodó kisebbségi törvénytervezet? Az 1918-as Gyulafehérvári határozatok III. pontjának 1. alpontja, amely kimondja: "Teljes nemzeti szabadság az együtt lakó népek számára. Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebelébôl választott egyének által. A törvényhozó testületekben és az ország kormányzásában való részvételre minden nép népességének számarányában nyer jogot".
Ha ezek az ígéretek törvényerére kerülnek, akkor nem a többségiek kell szajkózzák helyettünk nap mint nap, hogy sehol a világon ilyen jogai nincsenek egy kisebbségnek, hanem akkor mi fogjuk Lehel kürtjével világgá kiabálni, hogy lám, nem mi választottunk új hazát magunknak, hanem csak a határok tolódtak el, de immár nem másodrendű állampolgárként élhetjük napjainkat.
Szász Károly