A felelőtlen hitelezés károsultjainak 12 pontja


Vendég

/ #10

2015-10-05 09:21

Azért írtam alá, mert tiszta, világos megfogalmazású,a jelenleg is érvényben levő törvényekkel koherens, csak éppen a jogalkalmazó valamilyen oknál fogva az elmúlt öt évben nem tudta, vagy nem is akarta érvényre juttatni a bankok, adósokat pénzügyileg kifosztó tevékenységeinek megakadályozását, a bankok által ügyfeleiknek pénzügyileg és morálisan okozott súlyos kártételeit az érvényben is levő törvény,-és jogszabályok alapján véglegesen,mindenki számára megnyugtató módon rendezni, a pénzügyi kifosztókat pedig törvényes eljárás alá vonni!Ezért is szükséges most már a teljes összefogás és tiltakozások,kitartó tüntetések során követelni a valóban végleges, jog,-és törvényszerű pénzügyi rendezést!!

A petíció 12 pontos szövegével teljesen egyetértve,azt támogatólag aláírva,

id.Rucz Tibor

Szeged, 2015. október 05.