Nyílt levél Colleen Bell amerikai nagykövet asszonynak


Vendég

#976

2015-10-31 18:21

Szivem és értelmem teljes metékben egyet ert levél irójaval es köszönöm neki, hogy vette az időt es a faradsagotenek a jogos, sőt szükseges levélnek a megirásáhozIdeje lene, hogy Amerika ithoni képviselői sértő és nem minősithető modon éljenek visza orszagunk vendegszeretetével és politikusaink udvariaságával.Én ragaszkodnek az iletékesek helyeben a követaszony viszahiváshoz.

Vendég

#977

2015-10-31 18:30

I totally agree with this assessment, well said! .

Vendég

#978

2015-10-31 18:33

Teljes mértékben egyet értek ! Minden szó igaz!

Vendég

#979

2015-10-31 18:36

Teljes mértékben egyetértek a nyílt levél szerzőjével!

Vendég

#980 Re: Re:

2015-10-31 18:55

#910: - Re:  

 Colleen Bell-nek nem tetszik. Mehet!


Vendég

#981

2015-10-31 18:56

Minden hazafi kötelessége, minden pontjával egyetértek.

Vendég

#982

2015-10-31 18:57

Mert aNagykövet asszony valotlan dolgokat állitott így le akarta járatni azoeszágunk és kormányuk.Ilyen pozicioban lévő embeenek nem szabad egyoldaluan tájèkozodni

Vendég

#983

2015-10-31 19:12

Felháborít a taposóakna munka, mindenáron befeketíteni bennünket! A "nagyok" aroganciája, hogy rendszeresen másodrangúaknak tekintenek, sőt meglopnak, kollektív bűnösnek tekintenek, belügyeinkbe avatkoznak, lejáratnak. Ha nem helyes az, amit csinálunk, vajon miért is utánoznak bennünket?

Vendég

#984

2015-10-31 19:13

Mert igazat ír !!! És ez mindené fontosabb!

Vendég

#985

2015-10-31 19:14

Egyetértek a tartalmával nincs joga meggyőződés nélkül kritizálni a magyarok alkotmányos tevékenységét és hivatalosan bírálni a mi tevékenységünket!

Vendég

#986

2015-10-31 19:15

Kedves Asszonyom! Ha nem tetszene tudni, a nemzetközi kapcsolatok egyik alapelve, hogy egy külföldi állam képviseletének szigorúan tilos beavatkozni a fogadó ország BELÜGYEIBE. Még inkább tilos RÉSZESÉVÉ VÁLNI A FOGADÓ ORSZÁG BELPOLITIKAI ÉLETÉNEK. EZ, TUDNI ILLIK, VALAMENNYI ORSZÁG SZUVERENITÁSÁNAK AZ ALAPELVE. Arra találták ki, tudniillik, a diplomáciai jelentéseket és táviratokat, hogy azokban – KIZÁRÓLAG A SAJÁT KORMÁNYA SZÁMÁRA – kifejtse saját véleményét és hozzáállását a fogadó országban zajló eseményekkel kapcsolatban. Továbbá: Ha nem tetszene tudni, a legelső és legfontosabb emberi jog (amelyekről kegyedék annyit harsognak, és ami nevében Önök más országokról ítélkezni merészelnek, az, bizony, A NÉPEK ÉS NEMZETEK SZABAD ÚTVÁLASZTÁSÁNAK JOGA. Mint egy világhatalom képviselőjének, illett volna elolvasni AZ EMBERI JOGOKRÓL SZÓLÓ KÉT LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI OKMÁNYT: A POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK EGYEZSÉGOKMÁNYÁT - ILLETVE A GAZDASÁGI, SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS JOGOK EGYEZSÉGOKMÁNYÁT. A két okmányt az Egyesült Nemzetek Szervezete egyidejűleg fogadta el, még 1966-ban. Az általam említett kötelezettség mindkét egyezségokmánynak, szó szerint megegyező, LEGELSŐ CIKKELYE. (Az Országgyűlési Könyvtárból kikérhető mindkét nemzetközi dokumentum - még angolul, a kegyed anyanyelvén is. Ha az amerikai egyetemeken e két nemzetközi egyezményt (főképpen a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányát már nem is tanítanák - amire kénytelen vagyok abból következtetni, hogy elfogadása óta sem emlegeti senki EZT AZ ALAPVETŐ NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOT -, még mindig nem késő bepótolni ezt az igen lényeges ismerethiányát. TALÁN MÉG AZ IS ELŐFORDULNA, HOGY A KEGYEDÉK ORSZÁGA NEM TARTANÁ MAGÁT KÜLÖNLEGES, A VILÁG IRÁNYÍTÁSÁRA, A VILÁG FÖLÖTTI EGYEDURALOMRA HIVATOTT ÁLLAMNAK, HANEM VISSZASZOKNA A NEMZETKÖZI ÉLET DEMOKRATIZMUSÁNAK ELENGEDHETETLEN ALAPELVÉNEK A BETARTÁSÁRA: arra, tudniillik, hogy A NEMZETKÖZI PORONDON - MÉRETEITŐL, POLITIKAI, GAZDASÁGI ÉS KATONAI EREJÉTŐL FÜGGETLENÜL - MINDEN ÁLLAM EGYENJOGÚ ÉS EGYENRANGÚ. Madame Ambassador! You obviously are not aware of ONE OF THE MOST IMPORTANT FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF THE INTERNATIONAL RELATIONS: THE STRICT PROHIBITION FOR AN OFFICIAL REPRESENTATIVE OF A FOREIGN COUNTRY TO INTERVENE WITH THE DOMESTIC AFFAIRS OF THE RECEIVING COUNTRY. It is even more strictly PROHIBITED FOR A FOREIGN DIPLOMAT TO BECOME A PARTICIPANT OF THE DOMESTIC POLITICAL LIFE OF THE RECEIVING COUNTRY. FOR THIS IS A FUNDAMENTAL POINT OF THE SOVEREIGNTY OF ANY COUNTRY IN THE WORLD. For this purpose the diplomatic dépêche is invented: in which you may express your opinion and attitude to the ongoing processes in the receiving country – FOR YOUR GOVERNMENT ONLY. You may know (or not know, which would be highly regrettable) that the most fundamental human right: is THE RIGHT OF PEOPLES, NATIONS AND COUNTRIES TO CHOOSE IN A FREE AND UNRESTRICTED WAY the model of their political, economic and model of their development. It is highly strange that the worldwide judge and gendarme of the universal human rights – which is always ready to condemn and punish other countries for minor human rights violations – is not aware of the existence of such fundamental human rights and prescription by the INTERNATIONAL LAW. While preparing to take the post of an official representative of the most influential country in the world, it would have been advisable to make, at least, the acquaintance with THE TWO FUNDAMENTAL DOCUMENTS OF THE UNIVERSAL HUMAN RIGHTS: that is to say, with THE INTERNATIONAL COVENANT OF THE CIVIL AND POLITICAL RIGHTS – AND THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. Back in 1966, the General Assembly of the United Nations Organizations adopted these two international documents at the same time – the texts of which are available with the Library of the Hungarian Parliament, even on your native English language. For THE VERY FIRST ARTICLE OF BOTH THESE AGREEMENT CONTAIN THIS PRESCRIPTION. Despite the fact, that the last if these international agreements have been being never referred to (why not?), it is still not too late for you to catch up with these documents. Even if these documents seem not to be, anymore, the part of the curriculum of the so much celebrated Western universities. Would you inquire into these two documents, it could even happen that YOUR COUNTRY WOULD CEASE TO REGARD ITSELF AS A SPECIAL NATION, THE MISSION OF WHICH IN NOWADAYS WORLD IS TO MENTOR AND MASTER THE MANKIND, TO EXERCISE THE UNILATERAL HEGEMONY OVER THE WORLD. Just on the contrary: your country would start the long process to readjust itself to the basic principle and rules of a democratic international life. WHERE ALL THE COUNTRIES, PEOPLES AND NATIONS ARE EQUAL, ENJOY THA SAME RIGHTS – REGARDLESS OF THEIR POLITICAL, ECONOMIC AND MILITARY MIGHT.


Vendég

#987

2015-10-31 19:24

Minden szavát Bernadettnek igaznak találtam ....nagyon helyes hogy megírta ezt a levelet ...

Vendég

#988

2015-10-31 19:29

Mert nagyon is igaz

Vendég

#989

2015-10-31 19:30

Tényleg vérlázító, amit ez a perszóna megengedett magának!!!

Vendég

#990

2015-10-31 19:44

Egyetértek vele. AZ usa söprögessen a saját háza előtt és semmi joga sincs, hogy beleszóljon az áletünkbe.
Lanchaster

#991 Re: Re: Re: Re:Az egyetemi beszed

2015-10-31 19:46

#698: - Re: Re: Re:Az egyetemi beszed 

 Milyen egyeduralomról tetszik beszélni? :) A magyar parlamentben jelenleg 9 párt képviselői ülnek, akik ugyanolyan demokratikusan választáson nyertek erre megbízást, mint a kormányzópártok a kormányzásra. 


Vendég

#992

2015-10-31 19:48

Azért írtam alá,mert ez az én véleményem is,m inden leírott szóval egyetértek!

Vendég

#993

2015-10-31 19:51

Mert hazudik !!!

Vendég

#994

2015-10-31 20:05

Mert súlyosan megsértették a hazámat,a népemet,a kormányomat és magamat!!

Vendég

#995

2015-10-31 20:09

egyetértek

Vendég

#996 Re:

2015-10-31 20:12

#26: -  

 


Vendég

#997

2015-10-31 20:21

Ez a nagykövet is éppen olyan idióta, mint elődei! Isten óvja az amerikai népet az ilyen zsidó terroristákat!

Vendég

#998

2015-10-31 20:27

Mert Minden Szava és Betűje IGAZ....

Vendég

#999

2015-10-31 20:30

Mert bízok a kormányunkban,és nem tudom elfogadni,hogy a szabadon választott kormányunkat Amerikából kritizálják.
A követ asszonynak a jó kapcsolat ápolása volna a feladata.

Vendég

#1000

2015-10-31 20:34

Mert Magyar vagyok,ez nem lehet kérdés!