Együtt a Budai Campusért!

Együtt a Budai Campusért! / Közlemények / Az agrár-felsőoktatás átszervezésével kapcsolatos döntés az Emberi Erőforrások Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának tájékoztatása szerint augusztus végéig születik meg, s információink szerint ennek kihirdetésére 2015. szeptember 1- / Hozzászólások

GeoCracler

#1

2015-08-30 20:48

"A Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság több alkalommal egyértelműen tudomásunkra hozta, hogy döntésüket szakmai alapon hozzák meg, és ezt tiltakozással, demonstrációval nem lehet befolyásolni. Ezért az Egyetem Polgárait – az aggasztó előjelek és sajtónyilatkozatok ellenére – ahogy eddig is, most is arra kérjük, hogy a döntés megszületéséig ne éljen a tiltakozás, demonstráció, tüntetés eszközével. Az utolsó pillanatig bízzunk, higgyünk benne, hogy az államtitkársághoz eljuttatott, közel 80 oldalas, megalapozott és részletesen kimunkált szakmai érveket és az integráció szükségtelenségét, annak szakmai, gazdasági és társadalmi veszélyeit és hátrányait bemutató anyag, továbbá a nemzetközi szervezetek és társintézmények, a hazai szakmai szervezetek és a kertészeti, élelmiszeripari és tájépítészeti szakma támogatása segít elkerülni a legrosszabbat. Egyetemi polgárként nem tehetünk mást, mint reménykedünk abban, hogy valóban szakmailag megalapozott, az ágazat fejlődését ténylegesen elősegítő, nem pedig karaink, s ennek révén szakterületeink fejlődését visszavető döntés születik. " Csókolom. Welcome to the real world! Naívnak, korruptnak vagy muszájdzsekisnek tetszik lenni?


Vendég

#2

2015-08-30 21:06

Aggódom, és az ifjúsággal együtt érzek!
csé

#3

2015-08-31 05:22

Többször kihangsúlyozzátok hogy nincs szakmai alapja az összevonásnak. És még mindig bíztok benne hogy figyelembe veszik a ti érveiteket? Lúzerség. Igenis demonstrálni kell mert azok ott fent pontosan telibef@ssák azbérveiteket. Ez már nem lesz fair play. Ne legyetek már birkák!


Vendég

#4

2015-08-31 05:23

Tisztelt és Kedves Kollégák és Hallgatók!
Aggódva követem figyelemmel a kezdetektől a meg-megújuló integrációs törekvéseket. Bár a sok keserű tapasztalat nem erősíti reményemet, bízom benne, hogy végül eléri célját a beadott dokumentáció és meghallgattatnak az érvek. Köszönöm a folytonos, szakmai és emberi erőfeszítéseket a mi "Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemünk"-ért!
egy egykori hallgató: Dancsházy Zsuzsanna NÉBIH, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Növényegészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály
volt egyszer egy KÉE

#5

2015-08-31 07:06

Sajnálom, hogy a Karok (bár végre most az egyszer összefognak) továbbra is a kivárásra játszanak, a halogatás taktikáját választják, és struccként várják a sorsukat.


Vendég

#6

2015-08-31 07:06

A jelenlegi politika helyzetben "szakmai döntésekről" termszetesen nem lehet szó. Már csak azért sem, mert bármilyen szakmai döntésben per definitionem részt kell vennie az Egyetem testületeinek. A döntések politikaiak lesznek, a tiltakozásnak is vállaltan annak kell lennie. Bármiféle "szakmaiságra" való hivatkozást a fenti okfejtéssel kategorikusan el kell utasítani. Dr. Lukács Zoltán, vegyész, a Józsfe Attila Tudományegyetem (Szeged) egykori hallgatója és oktatója.

jébé

#7

2015-08-31 07:10

"Egyetemi polgárként nem tehetünk mást, mint reménykedünk abban, hogy..."
Ennyi erővel reménykedhetnek abban is, hogy belátható időn belül eljön a Feltámadás. Egy felsőoktatási intézmény vezetőitől elvárná az ember, hogy az objektív helyzetértékelés képességének valamilyen jelét demonstrálják a saját beosztottaik, az általuk oktatott hallgatók és a társadalom többi része felé. Érdekelne, hogy mire alapozzák ezen vezetők a reményüket az EEMI szakmai döntését illetően. Esetleg tudna bármelyikük említeni egyetlen szakmai alapon helyesen meghozott döntést az EEMI részéről? Vagy csupán az képzi a remény alapját, hogy az EEMI-ben valaki kerek szemekkel a budai karok vezetőinek a szemébe nézett, és azt mondta, hogy "szakmai alapon fogunk dönteni"?

Kicsit tágítva a kontextust felvethető, hogy a fidesz kormány elmúlt éveinek produkciójában nehéz lenne találni egyetlen olyan döntést, ami szakmailag megalapozott volt, feltéve, hogy a "szakma" alatt a szó hagyományos jelentését értjük. Mert érthetnénk alatta azt a szakmát is, amely honpolgárok politikai aktivitásának és döntéseinek különféle manipulatív eszközökkel való befolyásolására irányul, pusztán a hatalom megszerzése és megtartása érdekében. Ha az utóbbit tekintjük a "szakma" szó jelentésének, akkor e tekintetben valóban "szakmai döntések" születnek. Apró szépséghiba, hogy még ezen "szakmai döntések" kivitelezése sem mindig sikerül. Erre az egyik legutóbbi példa "a kerítés", jelesül, hogy pártunk és kormányunk még kerítést építeni sem tud. Most épp ezen röhög a fél világ.

Vajon a budai karok vezetői, akik szemlátomást reszkető térdekkel várják a holnapi döntést, tényleg azt hiszik, hogy ha birka módjára aszisztálnak a fidesz vezette oktalan garázdálkodáshoz, akkor ezért bárki hálás lesz nekik?

Esetleg tudnak találni egyetlen embert a szűkebb és tágabb környezetükben, aki ezután a produkció után felnéz rájuk? Méltónak tartják magukat a katedrára? Vagy olyan vastag a boríték, hogy bármi áron megéri pozícióban maradni?

Az egyetemi hallgatók is feltehetnék maguknak a kérdést, hogy vajon ennyit érdemelnek-e saját kari vezetésüktől érdekképviselet terén.

Nem mellesleg a vita jelen tárgya, a budai karok sorsa, kiválóan reprezentálja a orbán-kormány és az ország (v)iszonyát. Ismét egy olyan boxmeccs, ahol az egyik fél kizárólag övön aluli ütésekkel operál, a másik fél pedig folyamatosan levegő után kapkodva csak annyit tud felmutatni, hogy ő a fair play szabályai szerint küzd. Közben a nézőtéren mindenki igyekszik másfelé fordítani a tekintetét, hogy ne kelljen látva látnia ezt a szánalmas és egyenlőtlen küzdelmet, amelyben a "győző" ismét felülkerekedik nem csupán a budai karok, de az egész magyar felsőoktatás és az ország felett is.

volt egyszer egy KÉE

#8 Re:

2015-08-31 08:52

#7: jébé -  

 Kedves jébé! 

Egyetértek a véleményével, s csak annyival egészíteném ki, hogy a "Egyetemi polgárként nem tehetünk mást, mint reménykedünk abban, hogy..."  mondat még azt a 17.081 embert is megcsúfolja, aki aláírta ezt a petíciót. 

 


Vendég

#9

2015-08-31 09:01

Támogatjuk ügyüket. Üdvözlettel Növényvédő-szer gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület andras.kadar@hucpa.hu

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2015-08-31 09:19Vendég

#11

2015-08-31 09:45

Berdefi Tünde Teodóra

Vendég

#12

2015-08-31 11:07

Kedves Mindenki!
Egy pillanatig se gondoljuk, hogy erre a "gépezetre" bármilyen észérvvel hatni lehetne. Lépjünk inkább a tettek mezejére és kezdjük meg a demonstráció szervezését, hogy megmaradhasson ez az évszázados oktatási intézmény. Jelen pillanatban nem látok más utat arra, hogy a tárgyalásokból kiszorítottak hallassák a hangjukat és a "nép", az adófizetők hangja elérje a döntéshozókat.

Tóth István
kertészmérnök

Vendég

#13

2015-08-31 11:09

Dr. Janky Ferenc PhD nyugalmazott egyetemi docens
JZ
Vendég

#14

2015-08-31 12:25

Nem veszik észre még mindig, hogy ez a kormány egyedül az erőből ért? Szervezzék a tüntetést minden erővel! Ha az egyetem vezetése ebben nem partner, akkor nélkülük, de történjen már valami bátor ebben az országban!


Vendég

#15

2015-09-01 13:51

Megjelent a hír, hogy a Kertészeti összeolvad a SZIE-vel. Ezt már akkor teljes bizonyossággal tudni lehetett, amikor az első hírmorzsák megjelentek. Csak a petíció elindítói, a "budai karok vezetői" bíztak a csodában. Sajnálom (az összevonást is, és a vezetők részéről folytatott strucc/birkapolitikát is).

Egyetértek valamelyik előttem szólóval, az erő nyelvét használó kormány csak az erő nyelvén ért, észérvekkel hatni rájuk nem lehet. Lásd internetadó. De egy kertészetis tüntetésre mennyien mennének el? Ahhoz sem elegen, hogy a Magyar Televízió beszámoljon róla.


Vendég

#16

2015-09-02 13:31

Láttam egy dátumot az első bekezdés 3. sorában: 2015. szeptember 1. (????)

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2015-09-03 22:01