Tiltakozás az új, manipulatív "Nemzeti Konzultáció" ellen


Vendég

#26

2015-05-20 08:26

Aláírtam, mert tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy nemzeti öntudatzubbonyt kovácsolva akarnak különböző és különféle emberekből személytelen, megfélemlített, szellemi, és érzelmi értékeiktől , emberi méltóságuktól megfosztott emberekből az általuk felállított, összetákolt diktatúra kiszolgálóit formálni. Mégpedig tudatosan. Most a bevándorlók, majd pedig más tulajdonságaik alapján találnak embereket (élet)idegennek. A világ sokszínű, multikulturális, mert ilyennek teremtette Isten, és mert ilyennek, azaz sokszínűnek kell lennie ahhoz, hogy az Ember, mint minden élőlény kiteljesedhessen. És mint ahogy a kullancsnak is távoznia kell a testből, távoznia kell a mai magyar politikai élet kullancsainak is. Már így is túl sok mérget fröcsköltek szét Széchenyi, Bartók és szüleink, nagyszüleink hagyatékába!

Vendég

#27

2015-05-20 09:03

mert szégyenletes és aljas gyűlölködést terjeszteni hamis és hazug "információkkal" megspékelve

Vendég

#28

2015-05-20 09:12

Ismerős? Ha bele döglötök akkor is BÉKE lessz!

Vendég

#29

2015-05-20 09:16

Mert hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ....és az ő egyszülött fában, Jézus Krisztusban...

Ennyi pont elég.

Vendég

#30

2015-05-20 09:39

Mindenkinek így kell támogatni. Ez a kormány lejáratja hazánkat, megbélyegez minket, magyarokat, a nem emberhez méltó hozzáállásával. Hiszem és remélem, hamar félre lesznek téve az útból, saját többszörösen kiérdemelt, inkább kiharcolt helyükre, ahonnan már nem lesz szükség ilyen nagy feladatokra, mint például, országunk pusztítása, emberek élethez való jogának sárba tiprása.

Vendég

#31

2015-05-20 09:45

Mert mélységesen egyetértek vele! Azokról az értékekről ír, amelyeket én magam is vallok és igyekszem gyakorolni!

Vendég

#32 Re: Re:

2015-05-20 09:50

#18: Steve - Re:  

 Nagyon egyszerű.

Senki nem tudott volna elmenekülni 56-ban, ha a többi ország úgy áll a menekültekhez, mint most Orbán.


Vendég

#33

2015-05-20 10:10

Mert meggyőződésem, hogy ahol béke és jóllét van, ott segíteni kell olyan embereknek, ahol ezek nem biztosítottak.

Vendég

#34

2015-05-20 10:15

Mert a konzultáció nemcsak embertelen, de értelme sincs, szégyellem magam miatta, és pénzpocsékolásnak tartom

Vendég

#35

2015-05-20 10:20

Orbán Viktor víziói rohamléptekben közelednek Szálasi Ferenc vízióihoz, eszméi nem egy ponton azonosak Hitler Adolf eszméivel, a hatalmát pedig Mussolíni receptje szerint terjeszti ki. Európa pedig épp oly erőtlen válaszokat ad, mint a harmincas években a nácik hatalomra jutása után a Hitleri eszmékre.

Vendég

#36

2015-05-20 10:32

Mert a petíció célja rendkívül alantas, és a kérdések is manipulatívok.

Vendég

#37

2015-05-20 10:33

Mert egyetértek azzal, hogy aljas és manipulatív ! A konzultáció a legaljasabb emberi indulatokat akarja felszítani, egyébként pedig nem nemzeti, mert ettől nagyon, nagyon távol áll a nemzet!

Vendég

#38

2015-05-20 10:41

Egyetértek vele úgy is mint magyar, úgyis mint európai, úgy is mint protestáns felekezeti oktatásban felnevelkedett keresztény zsidó, úgy is, mint a hetven évvel ezelőtti kitelepítések és menekülő hullámok tanúja, végül pedig úgy is, mint az 1956-os magyar menekültek egyik franciaországi befogadottja. - KP

Vendég

#39

2015-05-20 10:42

Mert mindenben egyetértek vele!

Vendég

#40

2015-05-20 10:46

Azért írtam alá, mert kinyílik a bicska a zsebemben attól, amit ez a csüngőhasú nemzeti törpe művel!

Vendég

#41

2015-05-20 10:50

Mert felemeli a szavát egy manipulatív, könyörtelen és sunyi konzultációs kérdőív, ill a benne foglaltak ellen. És mert szégyelleném, ha egy olyan országban kellene élnem, ahol egyesek büszkék arra, hogy ide senki üldözött be nem teheti a lábát. Hiába hangoztatja O.V., hogy a menekültek jöhetnek, az alaphangulatot megteremti ezzel a kérdőívvel, h egybemosódjék a menekült és "úgy általában" a bevándorlók, mint bűnözők fogalma és hogy az emberek elutasítsanak minden jövevényt. O.V. arra hivatkozott tegnap a strasbourgi vitanapon, hogy az eu-s értékrendet nem Isten diktálta tollba, hanem emberek alkották meg. Tehát miért ne lehetne megváltoztatni őket? És akkor O.V. Istennek képzeli magát? Vagy mi alapján állapítja meg ő, hogy ki a menekült, ki nem? Ő milyen isteni törvényekre tud hivatkozni, amikor a saját értékrendjét akarja a falon is keresztül vinni? Az eu-s törvényeket valóban emberek hozták, de az értékrend az örök bibliai (isteni) értékrendnek felel meg. Ez pedig nagy különbség. Hiba csúszott a logikádba, Viktor!

Vendég

#42

2015-05-20 10:51

Mint nyelvekkel foglalkozó ember, aki szereti és tiszteli anyanyelvét, felháborít a fogalmak: bevándorló, migráns, menekült, átutazó - összemosása. Történik ez nem tudatlanságból, hanem gonoszságból, érzéketlenségből, cinizmusból, ostobaságból, népbutítási szándékkal, főleg a hatalom megtartásának olthatatlan vágyából, ami minden erkölcsi megfontolást elnyom.

Vendég

#43

2015-05-20 12:29

Mert egyet értek vele.

Vendég

#44

2015-05-20 12:49

Mert mindannyian idegenek vagyunk az idegenek között...

Vendég

#45

2015-05-20 13:16

az emberek jobbak, mint akik azt hioszik, hogy képviselhetik őket

Vendég

#46

2015-05-20 13:31

Sokunkat (kb. 250.000 honfitársunkat) 1956-ban Ausztria és Németország más országokkal nagy szeretettel fogadott be. Jelenleg a közzétett statisztikák és saját megfigyeléseim szerint az akkori menekültszám több mint kétszerese települt át Nyugatra. Többeket ismerek, akik sohasem akarnak visszatérni szülőföldjükre. Pártunk és kormányunk újabb kis-Trianon okozója!!! Boór János tudományfilozófus, újságíró

Vendég

#47

2015-05-20 13:37

Mert utálom amit csinál(t) a most regnáló tolvajbanda.
Állítom, hogy Magyarországnak még nem volt ilyen hazug miniszterelnöke.

Vendég

#48

2015-05-20 15:00

Mert aljas.

Vendég

#49

2015-05-20 15:12

Ez egy nagy szemétség!

Vendég

#50

2015-05-20 15:56

Azért írtam alá, mert teljességgel egyetértek a petícióban foglaltakkal.