Nyílt levél a FCI (Fédération Cynologique Internationale) részére

 

Tisztelt Tisztelt Fédération Cynologique Internationale!                                                                     Budapest, 2013. november 11.

Tisztelt Elnökség!

Magyarországon 2013. szeptember 30-ig a Magyar Ebtörzskönyv (MET) vezetése a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének (MEOE) joga, lehetősége és feladata volt. A MEOE, mint a Federation Cynologique Internationale nemzetközi szövetség tagja, jogosult volt olyan származási lapok kiadására amelyekkel a magyar kutyatenyésztők nemzetközi elvárásoknak és szabályozásoknak megfelelően vehettek részt a kutyatenyésztésben. Jelenleg az FCI elismertséggel rendelkező törzskönyvek kiadására csak és kizárólag a MEOE lenne jogosult, de mivel a Magyar Ebtörzskönyv vezetésének jogát elvették az azóta már szövetséggé átalakult szervezettől, pillanatnyilag Magyarországon egyetlen szervezet sem jogosult FCI elismertséggel rendelkező származási lap kiadásra. A jelenlegi helyzetben az FCI szabályozása által munkavizsgára kötelezett fajták tenyésztését még az is nehezíti, hogy Magyarországon jelenleg csak Elismert Tenyésztői Szervezet hozzájárulásával lehet munkavizsgát rendezni és a munkavizsgán megfelelést igazoló FCI logóval ellátott "Munkavizsga Bizonyítvány" kiadására sem jogosult egyetlen szervezet sem.

Magyarországon jelenleg, az új állami rendelkezés értelmében, törzskönyvet csak az állam által erre kijelölt hatóság elismerését előzetesen elnyert fajtaszervezet vezethet és kizárólagosan ugyenez a szervezet adhat ki származási lapot.

Jogi állásfoglalások alapján kijelenthetjük,hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által hozott és 2013. október 26-án hatályba lépett "A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól” 98/2013. (X. 24.) VM rendeletére is tekintettel, hogy teljesen bizonytalan az az időpont amikor Magyarországon ismét folytatódhat az FCI elismertséggel rendelkező származási lapok kiadása.

Állításaink igazolására itt szeretnénk Önöket, néhány a jelenlegi helyzetben fellelhető anomáliával megismertetni:

1.) A VM rendelet 25.§-a azt állítja, hogy a rendelet a 91/174 EGK irányelvnek való megfelelést szolgálja, mely megköveteli az államok között a fajtatiszta tenyészállatok diszkrimináció mentes forgalmazását, mind származási, mind tenyésztési alapon. Ennélfogva "Államilag elismert FCI származási lap " nem hozható létre , mert, ha az elismert tenyésztő szervezet felrakja egy civil közösség logoját az általa kiadott származási lapra, akkor azt demonstrálja, hogy csak az ebből a közösségből származó állatot fogadja el a a magyarországi, állami elismertséggel rendelkező tenyésztő szervezet. Ez összeegyeztethetetlen az EGK rendelet azon rendelkezésével, hogy származási alapon nem lehet diszkriminálni.

2.) A rendeletben hivatkozott "kinológiai szövetség" pályázatának beadási határideje 2013. november 09-e volt, de a pályázatok elbírálására és a "kinológiai szövetség" kinevezésére nincs határidő meghatározva. Tehát a Kinológiai Szövetség kinevezésének időpontja ismeretlen és kiszámíthatatlan. A 3 pályázó közül csak a MEOE rendelkezik az Fédération Cynologique Internationale elismertségével. Ha a másik 2 pályázó közül kerül ki a pályázatot megnyerő szövetség Magyarországnak nem lesz FCI elismertséggel rendelkező, ebtörzskönyv vezetésére és származási lap kiadására jogosult szervezete.

3.) A VM rendelettel az FCI Alapszabályainak betarthatósága is sérül, mert a VM r 11.§ (3) alapján a magyarországi tenyésztő szervezet köteles befogadni a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdasági Térség szerződő államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott törzskönyv, származási igazolás, teljesítményvizsgálat és nemzetközi címek elfogadására, továbbá a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett nemzetközi bírói minősítések elfogadására. Ennélfogva köteles befogadni minden EGT szerződő állam, minden elfogadott szervezetének papírjait, ami azt jelenti, hogy minden ország, minden bírósága által bejegyzett egyesület származási igazolását.

4.) Az FCI olyan civil szervezet, mely csak a saját tagjai származási lapjait fogadja be és ismeri el. Ehhez mint civil szervezetnek joga van. Az EGK irányelvek szerint azonban nem ismerhető el olyan Elismert Tenyésztő Szervezet, mely bármely szempont szerint diszkriminál. Amennyiben Magyarország kitart szándéka mellett, hogy FCI alapú Elismert Tenyésztői Szervezet rendszert hoz létre, az nem felel meg a hivatkozott EGK rendelet diszkrimináció mentességének, A diszkrimináció abban a pillanatban bizonyítható, amint kiadásra kerül az első, Elismert Tenyésztői Szervezet által készített származási igazolás amelyen az FCI emblémája is szerepel.

Magyarországon jelenleg ebtenyésztés tekintetében a törvények és rendeletek betartása mellett, az FCI szabályzat megsértésének elvi lehetősége ugyanúgy fennáll, mint az EU jogsértés lehetősége.

Fent leírt állításaink valódisága értelemszerűen és könnyen ellenőrizhető.

Mint az bizonyára Önök is tudják Magyarországon jelenleg teljesen szünetel az FCI elismertséggel rendelkező származási lapok kiadása és bármilyen egyéb ügyintézés amely az FCI Nemzetközi Szövetség tevékenységével kapcsolatos. Ezzel teljesen mükődésképtelenné teszik a magyar kutyatenyésztőket és elveszik a lehetőséget a nemzetközi minőségű kutyatenyésztésben való részvételtől. A tenyésztőknek közel 2 hónapja nincs lehetőségük az FCI származási lappal rendelkező tenyészkutyák utódainak, FCI elismert származási lap kiváltására és teljesen kiszámíthatatlan az hogy ez az állapot mikor szűnik meg illetve megszűnik-e egyáltalán valamikor. A Tenyésztőknél származási lapok nélkül vannak akár 6-8 hetes korú almok kiskutyái és nem is mernek kutyáiktól utódokat tervezni a jövőben. 2013. október 1. óta a már FCI származási lappal rendelkező kutyáknak export törzskönyv kiváltására sincs lehetőség. Aláírásunkkal kérjük a Tisztelt Szövetséget, foglalkozzon a Magyar kutyatenyésztés helyzetével, törvényi szabályozásával és a magyarországi tenyésztők lehetőségeivel. A Magyar Kutyatenyésztők számára valamilyen formában tegye lehetővé az FCI elismert származási lapok kiváltását és az összes FCI-hez köthető ügyintézés lehetőségét (pl. kennel nevekkel kapcsolatos ügyek) addig is, amíg Magyarországon az ebtenyésztéssel kapcsolatos helyzet rendeződik.