Európa jövője nem lehet a gyűlöleté!

Európa jövője nem lehet a gyűlöleté!

Magyarország demokratikusan gondolkodó közössége nevében tiltakozunk a fajvédők budapesti konferenciája ellen!

Nyílt levél Magyarország parlamenti pártjainak


Jelen levél aláírói tiltakozásukat fejezik ki a 2014. október 3. és 5. között Budapesten megrendezésre kerülő „Európa Jövője” című konferenciával szemben.


Arra kérjük Magyarország parlamenti pártjait, hogy nyilvánosan határolódjanak el azoktól a gyűlöletkeltésre alkalmas eszméktől, amelyek megünneplésére a rendezők készülnek!

 

A tények:

* Az esemény a „The National Policy Institute” nevű amerikai szervezet 2014-es kongresszusa, amelynek teljes címe: „Európa Jövője. Nézőpontok a geopolitikáról, identitásról és nacionalizmusról”. Az NPI egy, a fehér faj felsőbbrendűségét nyíltan hirdető, a fajelmélet mellett kiálló és a fajvédelmet szorgalmazó szervezet.

* Az esemény hivatalos honlapján (http://www.npiamerica.org/identitarian-congress)a következő olvasható: Az Európai Kongresszus egy olyan új kollektíva, amely a tradicionalisták, nacionalisták és „identitáriusok” (SIC) közösségeként és fórumaként fog működni.

* Az eseményen fellépő előadók között van:

ALEXANDER DUGIN – Putyinhoz és az orosz hadsereghez közeli politikai ideológus, az Eurázsiai mozgalom elindítója, amely lényegében egy orosz-európai-közel-keleti Észak-Amerika ellenes érdekszövetség víziója. Aktívan támogatta Oroszország beavatkozását Ukrajnában.

GYÖNGYÖSI MÁRTON – A jobbik képviselője, a zsidó származású képviselők összeírásának szorgalmazója.

RICHARD SPENCER – Az NPI igazgatója, a fehér szupremácia híve, álma egy fehér „etno-állam” létrehozása az észak-amerikai kontinensen.

Hogy e közösség tagjai hogyan gondolkodnak a világról, azt jól mutatja néhány idézet az Intézet honlapjáról:

„A kormány erőfeszítése arra, hogy az emberek és az üzleti vállalkozások ne faji alapon hozzák meg döntéseiket, maga is egy totalitárius törekvés.”

„A diszkrimináció-ellenesség, mint érték, a hagyomány ellensége, minden hagyományé, nem csak annak az angolszász hagyománynak az ellensége, amelynek tönkretételéhez hozzájárult…A fajok közötti kézfogás és homályos libertáriusság (álma) egy olya vízió, amelyben a faj-nélküli, család-nélküli, osztály-nélküli, történelem nélküli egyének boldogan tapasztalják meg az egyenlőséget különböző színárnyalatú embertársaikkal, az állam és a piac részeként.”

„Martin Luther King Jr.- egy degenerált csaló – vált a fehérek jogfosztásának és a nyugati civilizáció dekonstruálásának központi figurájává és szimbólumává.”

Miért tartjuk fontosnak a társadalmi mobilizációt itt és most, avagy négy ok arra, hogy közösen cselekedjünk:

- A tudomány mai állása szerint a fajelméletnek nincs tudományos alapja
A fajelmélet két főállítása, hogy a fenotípus, az egyének között megfigyelhető megjelenésbeli különbségek jól körülírható kategóriákra, fajokra bontja az emberiséget, és e kategóriák között nem csak kinézésbeli, de egyéb, morális és szellemi, az egész csoportra érvényes különbségek léteznek. A jelenleg általánosan elfogadott tudományos nézetek mindkét kijelentést egyértelműen cáfolják. (http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/58-genetikai-id%C5%91utaz%C3%A1s-az-emberi-popul%C3%A1ci%C3%B3k-eredet%C3%A9nek-nyom%C3%A1ban.html)

- A fajelmélet múltja
A fajelmélet szerint a fajok között hierarchikus viszony áll fenn, léteznek felsőbb és alsóbb rendű fajok. A fajelmélet ezért tehát a faji felsőbbrendűség és a fajvédelem ideológiájával is rokonságban áll. A faji felsőbbrendűség következetesen végigvitt gondolata vitatja, hogy az alsóbbrendűnek tartott fajtáknak egyáltalán joguk lenne az élethez. A fajvédelem a felsőbbrendű faj megvédése érdekében megengedhetőnek tartja a genocídiumot (népirtást) és az eugenikát (a „hibás gének” hordozóinak kiirtását). Legutóbb az európai történelemben a náci Németország jutott el odáig, hogy a gyakorlatba is átültette ezen eszméket. Ezeknek a gondolatoknak a szalonképessé válása egyértelmű jele egy társadalom fasizálódásának. Egy fasiszta társadalomban nem csak az elnyomottaknak, de mindenkinek félnie kell, mert a hatalom kénye-kedve dönti el, hogy kiből lesz elnyomott!

- A fajelmélet jelene
A fajelmélet sokban hasonlít a fundamentalizmushoz. Minden fundamentalizmus az identitás – a saját identitás - istenítésén alapszik, és ennek az egyenes következménye a mások – bármilyen alapon meghatározott mások - elvakult gyűlölete. A magyarországi cigánygyilkosságoknak, az új Iszlám Állam faji és vallási tisztogatásának és a fehér szupremácia tézisének egy a gyökere. Egy olyan világban élünk, ahol ezek az eszmék terjednek és sok millió ember biztonságát, létét, életét fenyegetik. Ezen eszméknek teret engedni a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetben a világ biztonságára nézve alapvetően veszélyes!

- A budapesti amerikai-orosz találkozó üzenete a világnak
Az NPI nem titkolt célja, hogy „megváltoztassa a világot”. Az a világ, amiben a fajvédők hisznek az izmusok, fóbiák és gyűlöletek világa. Ezek mind - a rasszizmus-szexizmus-antiszemitizmus-homofóbia-nőgyűlölet-cigánygyűlölet - egy tőről fakadnak. A 2014-es találkozó a kelet és nyugat szélsőséges gondolkodói között valóban politikai sorsforduló lehet. Az, hogy erre a találkozóra éppen Magyarországon kerül sor, hazánkat szimbolikus értelemben e fordulat bölcsőjévé teszik. Még akkor is, ha a politikai vízió nem több sötét fantazmagóriánál, Magyarországot „vendégszeretete” hosszú időre képes lejáratni a világ gondolkodó felének szemében.

Mindezen okoknál fogva, rendkívül fontos, hogy a magyarországi hivatalos pártok, a magyar civil szféra és a közemberek egyértelmű üzenetet küldjenek az esemény rendezőinek és a világnak arról, hogy Magyarország közvéleménye nem kíván semmilyen értelemben összefüggésbe kerülni a fehér szupremácia, a fajelmélet és a fajüldözés elméleteinek terjesztésével.

További információ: www.artemisszio.hu


Artemisszió Alapítvány    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével