Etyek - Otthoni gyógytornász szakellátás biztosítása

Kérem, hogy Ön is támogassa az etyeki rászorulók gyógyulását és emberi méltóságát meghatározó életminőségének javítását!

 Ma  Etyek nagyközségben az arra rászoruló , egyben jogosult betegek a számukra indokolt, szakorvos által előírt és a háziorvos által is javasolt  gyógytornát - bár ehhez való jogot a jogszabályok biztosítják - nem  tudják igénybe venni, mert az otthoni szakápolás e szolgáltatás tekintetében a településen hosszú ideje nem biztosított.

Ennek eredményeképpen a betegek gyógyulása, életminősége jelentős mértékben - akár maradandó egészségkárosodással - veszélyeztetett, gyógykezelésük a járványügyi helyzet erősödésével más, alternatív módon sem megoldott, illetve jelentős egészségügyi kockázattal jár (kórházban, vagy más eü. intézményben történő kezelés igénybevétele esetén) .

A lakosság egészséghez való alapjogának biztosítása, egészségének védelme kiemelten fontos közösségi érdek, egyben feladat, melyre figyelemmel közérdekű kérelemmel fordultam Etyek Nagyközség Képviselő-testületéhez a fenti probléma mihamarabbi megoldását, az otthoni gyógytorna szakellátás feltételei (személyi,anyagi) megteremtését, Etyek lakosai részére történő biztosítását kérve.

Kérem Ön is támogassa aláírásával fenti közérdekű kezdeményezést!

 
Facebook