Esélyegyenlőség a jogosítvány megszerzésénél!

Építési és Közlekedési Minisztérium

Tisztelt Illetékesek!  

A gépjárművezető képző szakoktatók, iskolavezetők, és az érintett vizsgázók nevében szeretném ez úton kérni Önöket, hogy a március közepétől bevezetni szándékozott gyakorlati vizsgaútvonalak kialakítását és számát az esélyegyenlőség jegyében, a különböző gyakorlati vizsga indulási helyeken azonos szinten, és azonos számban meghatározni szíveskedjenek!

Ha a "B" kategóriás képzést vesszük alapul, akkor a kötelező minimális óraszám országosan 29 óra, és a 30. órában, a jelölt -ha a követelményeket elsajátította- mehet a forgalmi vizsgára.

A 29 órából 9 óra az alap oktatási rész, amit gyakorlópályán kell a tanulóval eltölteni. A következő 20 órából 4 óra a kötelező országúti vezetés. A maradék 16 órából van 2 óra kötelező éjszakai vezetés is, de az a városi forgalomban is végre lehet hajtani.

Tehát, 16 óra városi vezetés van a kötelező óraszámból, és van olyan vizsgahelyszín, ahol 8, vagy 9 vizsgaútvonal van kijelölve, és van olyan, ahol 24-25 útvonalat terveznek bevezetni. Ahol 8 útvonal van kijelölve, ott a 16 óra alatt kétszer lehet minden útvonalon végig menni, viszont ahol 25 vizsgaútvonal van, ott csak 0,64-szer.

A közlekedés biztonságának javítása társadalmi érdek, de kérjük, hogy az ez irányban tett intézkedéseiket a törvényt betartva, a hatályos jogszabályoknak megfelelően tegyék!  Az esélyegyenlőség biztosítása törvényi előírás:

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja: *

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § * Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.

2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni."

Álláspontunk szerint, ha a kötelező minimális óraszám és követelmény országosan egyforma, de a különböző vizsgahelyszíneken különböző számú vizsgaútvonal van kijelölve, akkor azok a vizsgázók, akik a több kijelölt vizsgaútvonalon lévő vizsgahelyszínen vizsgáznak, jelentősen hátrányban vannak azokkal szemben, akik vizsgahelyén kevesebb a kijelölt útvonal. A több útvonalat csak magasabb óraszámban lehet megismerni, tehát ahol több vizsgaútvonal van, azoknak a vizsgázóknak eleve többe kerül a vezetői engedély megszerzése. Ezt diszkriminációt a 2003. évi CXXV. törvény alapvetően tiltja!

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Mihály Zsolt petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...