Épitsenek azonnal szociális lakásokat az önkormányzatok!

A bajbajutott devizahiteles családok tízezreinek példája megmutatta, hogy a magyar politikai osztály gazdasági felfogása alkalmatlan a Magyar társadalom, és Magyarország működtetésére.

Miközben több mint százezer család fizetésképtelen, és a kilakoltatást várja, az időközben keletkezett lakásigényeket a kormány a korábban megszokott, hitelfelvételt ösztönző módon kívánja megoldani. Ez elfogadhatatlan! A már is kezelhetetlen problémahalmaz újrateremtése, illetve növelése, a megvalósítás módszertani, és gazdasági azonossága felháborító!

Az európai országokban a szociális bérlakások aránya átlagosan a lakásállomány 40%-át teszik ki. Ez az arány hazánkban még a 4 %-ot sem éri el! Éppen ezért minden évben olyan családok ezrei kényszerülnek a lakhatásuk hitelfelvétel útján való megoldására, akik hosszabb távon bizonyoson nem alkalmasak a hitel következményeinek, illetve  annak családi terheinek viselésére! Ez minden felelősen gondolkodó állampolgár számára türhetetlen!

Mivel az önkormányzatok a társadalom kisebb közösségeinek jólétéért, és biztonságáért felelős szervezetek, elvárható tőlük, hogy a választóik szociális biztonságával kiemelten, a közterek, mélygarázsok és más sokmilliárdos projectek megvalósítását megelőzve foglalkozzanak. Ennek keretében elvárható, hogy a lakosságuk bajban lévő tagjainak az igazgatási területükön emberi létfeltételeket biztosítsanak, különös tekintettel arra, hogy ezt a törekvést az Európai Unió is jelentős mértékben, anyagilag támogatja!

Kinyílvánítjuk itt azon meggyőződésünket, hogy az önkormányzatok ha nem élik fel a bérlakásállományukat, illetve azok helyett újakat építenek, ma jelentősen kisebb mértékű volna a kilátásban lévő, és elkerülhetetlennek látszó szociális katasztrófa.

Minderre tekintettel követeljük, hogy:

- az önkormányzatok a választóiktól kapott felhatalmazás alapján  jogosan és elvárhatóan kezdjenek azonnali szociális bérlakásépítési program megvalósításába, melynek finanszírozása legyen elsődleges költségvetési feladat!

- az európai mintáknak megfelelően helyi törvény szabályozza az évente kötelezően építendő szociális lakások számát, amire külön alapot hozzanak létre!

- az európai mintáknak megfelelően, a helyi és átmenetileg a közigazgatási területen működő, adófizetésre kötelezett vállalkozások rendelkezhessenek a helyi adóik egy részének a megvalósítási alapba történő befizetésről.

- a bérlakásprogram megvalósításához a saját, - tisztességes bérért foglalkoztatott -  szakipari munkaerejüket alkalmazzák, abban csak kivételes, műszakilag, vagy jogszabályi keretek miatt kényszerítő ok miatt vehessen részt magáncég mint alvállalkozó!

 

SZDP Győri Városi  Szervezete   


SZDP Győri Városi Szervezete Arady Pál    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével