ENSZBT_USA_terrorizmus

Petíció az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaihoz  

Állítsák le az USA és a NATO gazdasági és politikai hatalom megszerzéséért folytatott erőszakos (tehát terrorista) hadjáratát, amelynek következménye a megtámadott nemzetek természetes társadalmi, gazdasági és politikai rendjének megbomlása, ami a támadással azonos, emberiségellenes önvédelmi intézkedéseket váltott és válthat ki, amelyek -    veszélyeztetik más államok általános és állampolgári biztonságát, és -    hazájuk elhagyására kényszeríti a megtámadott államok lakosságát olyan országokba, amelyekben vallási, társadalomszervezési és kulturális értékek vonatkozásában egyaránt idegenek!  

Kérjük az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait, hogy sürgősen tegyék meg az alábbi lépéseket:  

-    ENSz felügyelete alatt kötelezzék az Amerikai Egyesült Államokat és a NATO országokat arra, hogy az

  • azonnal szüntessék be azokat az emberiesség elleni tevékenységüket, amelyeket politikai és gazdasági hatalmuk kiterjesztése, és nem – indoklásuk szerint - a demokrácia védelme érdekében tesznek,
  • azonnal kezdjék el és egy hónapon belül fejezzék be csapataik kivonását a világ összes országából,  
  • azonnal kezdjék el az általuk eddig végzett pusztítás felszámolását, az eredeti állapot visszaállításával,
  • adjanak az ENSZ által meghatározott anyagi kártérítést azoknak az államoknak, amelyek társadalmi, gazdasági és politikai rendjét megbontották.  

-    ENSZ felügyelet alatt kötelezzék azokat az államokat és szervezeteket, amelyek az őket ért emberiség elleni bűntettek következtében önvédelemre kényszerültek, hogy

  • ne sértsék az államok általános és állampolgári jogait,
  • állítsák vissza a terrortámadás előtti társadalmi, gazdasági és politikai rendszerüket,
  • nemzetük egységének fenntartása érdekében fogadják vissza azokat a honfitársaikat, akik a nemzetüket ért, emberiség elleni bűntett következtében elhagyni voltak kénytelenek hazájukat, és biztosítsanak nekik egzisztenciális, anyagi és személyes biztonságot.