EMBERI KIÁLTVÁNY! .... Mindenkinek, akit illet!!!

a Magyar Társadalmi BÉKE programja! 

1. NEM a magyar emberek (fõleg fiatalok!) százezreit,  hanem a félelmet,
bizonytalanságot és kilátástalanságot ûzzük el Magyarországról! 

2.
 NE egy vezérhez hû szûk csoport múltidézõ poshadt arisztokratikus gondolatait kényszerüljön megvalósítani mindenki,  hanem SZABADON EGYÜTT GONDOLKODÓ emberek millióinak elképzeléseit váltsa tettekre az egész magyar társadalom (NÉP)!

3.
 NE az új fidesz-arisztokrácia örökletes jogait foglalja írásba az ÚJ ALKOTMÁNY,
hanem MINDEN Magyarországon élõ ember ALAPVETŐ EMBERI JOGAIT tartalmazza!

4. 
Mindezt olyan DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYRENDSZERNEK KELL biztosítani,
amely a Magyarországon élõ állampolgárok  - megbízásából,  - emberi élete érdekében, 
és állandó felügyelete alatt mûködik ! 
Ez a TELJES MAGYAR TÁRSADALOM nyugodt, biztonságos,  békés mûködésének és REMÉNYTELI JÖVÕJÉNEK alapja!  
A magyar NÉP nevében

ELÉG az 53%= 2/3= 100% "unortodox aritmetikából",

ELÉG, hogy a fidesznek MÁR  44% is ELÉG a 2/3-hoz! ... sőt a szélsőjobbal lepaktálva, akár 3/4-hez is!

ELÉG, hogy HOLNAP MÁR "választani" sem kell, mert LESZ olyan "TÖRVÉNY", amely ELŐÍRJA a "totális aritmetikát", mely szerint az életünket meghatározó döntésekhez elegendő EGYETLEN "ember", ... vagyis az (O)rszágos (V)ezér = MAgyarország !!!

MÁR TEGNAP ELÉG VOLT
a hatalom narkotikumától begőzölt pávatánc VIKTATÚRÁBÓL !!!

 A mai magyar EMBER TRAGÉDIÁJA! (kiáltvány!)

MA, HOLNAP, ... SOHA TÖBBÉ ...

NEM AKARUNK egy DIKTÁTOR és bandá(r)ja hatalmi játékának kiszolgáltatott élő bábúi lenni! 
NEM AKARJUK, hogy MAGYARORSZÁG a felső TÍZ(ezer) új arisztokráciájának játszóháza legyen, ahonnan MINDEN JÓÉRZÉSŰ EMBER (aki teheti) ELMENEKÜL!

NEM AKARUNK semmiféle MÚLTAT MEGIDÉZNI! főleg nem a Horthy korszakot!  
... mert a múltból okulni kell és NEM ÚJRA ÉLNI!

EMBERI ÉLETET AKARUNK a SAJÁT ORSZÁGUNKBAN, és békében, biztonságban, emberi módon élhető,
... tervezhető MAGYAR KÖZTÁRSASÁGOT szeretnénk GYERMEKEINKRE hagyni!

FIGYELEM!

A NÉP által kötött TÁRSADALMI SZERZŐDÉS csak addig érvényes, amíg azt a másik fél is betartja!

"Így hát semmis és önmagának ellentmondó az olyan szerződés, amely az egyik oldalon korlátlan hatalmat, a másik oldalon feltétlen engedelmességet állapít meg. Nem nyilvánvaló-e, hogy semmi kötelezettségünk sincs azzal szemben, akitől jogunk van mindent követelni?” (Rousseau: Társadalmi szerződés)

Tehát MAgyarországon JOGUNK VAN "MINDENT KÖVETELNI" ! ... ezért

MINDENKI írja a, ... aki ebben a kettészakadt
(jobb-bal, magunkfajta-magukfajta, komcsizós, zsidózós, cigányozós, nyuggerezős, Sorosozós, "rokkant munkakerülős" és demokrácia álruhába öltöztetett "nemzeti" pávatánc-diktatúrát bebetonozó) (O)rszágos (V)arázsló URALTA (O)rbánisztáni (V)iktatúrában NEM ÉRZI JÓL MAGÁT!

CSAK AZ írja alá, ... aki békében, nyugodtan élhető és a másikat is élni hagyó magyar társadalmat szeretne!

CSAK AZ írja alá, ... aki nem a felső TÍZ-ezerhez, az OV és BANDÁ(r)JA kegyeit nyalogató új arisztokráciához tartozik! ...

...
akiben HÁNYINGER és DÜH TÖR FÖL attól a cinikus aljasságtól, amit OV és BANDÁ(r)JA a legelesettebb, legrászorultabb embertársaink százezreivel (ma már millióival) MEG MER TENNI !!!

...
akiben az EMBERTÁRSAI IRÁNTI EGYÜTTÉRZÉS erősebb, mint az (O)rszágos (V)ezér keltette gyűlölet és a "legyőzöttek" feje fölötti cinikus összekacsintás !!!

CSAK AZ írja alá, ... aki félelem nélküli (jog)biztonságos JOGÁLLAMOT és jövőt szeretne, vagyis ISMÉT olyan MAGYAR KÖZTÁRSASÁGOT, amelyben MINDEN EMBERNEK megadatik, ... 
"Hogy mindenkinek lehessen VAN-ni, és még sokáig lehessen LEHETNI!"

CSAK AZ írja alá, ... akinek fontos az EGYÜTTérzés, az EGYÜTTgondolkodás, és az EGYÜTT LÉPÉS ...
... a hatalommal visszaélők "nyakára"!!!

CSAK AZ írja alá, akiből már-már ordítva tör elő az Emberi kiáltvány!!!
 http://www.titoktan.hu/EmberiKialtvany-level.php

... vagyis „To Whom it may concern!” ... azaz "Mindenkinek, akit illet!"