Elszámoltatást akarunk!

http://internetfigyelo.files.wordpress.com/2011/12/petc3adcic3b31.jpgMi, a magyar nép tagjai, férfiúi, asszonyai, fiai, lányai – magyar állampolgárok - követeljük a kormánytól az elmúlt 21 évben – az ún. „rendszerváltás” óta – ill. a „spontán privatizáció”-nak nevezett időben történt törvénytelen vagyonszerzések, meggazdagodások felülvizsgálatát, azoknak a felelősségre vonását, akik nem tudásuk, kiváló teljesítményük alapján gazdagodtak meg, váltak dúsgazdaggá, sokszoros milliomossá, milliárdossá, hanem kapcsolatrendszerük révén. Vizsgálja felül a kormány – kétharmados parlamenti többségének birtokában, amivel a választó polgárok hatalmazták fel – a nemzeti vagyon eltűnéséért felelős személyek tetteit, bűneit, akik abban bármi módon tevőlegesen részt vehettek. Kezdve a legmagasabb pozíciókban lévőktől egészen a legkisebbekig.

Különösen szigorúan végezzen vizsgálatot az MSZP-SZDSZ kormányzás idején hatalomban, vezető pozícióban vagy ezek holdudvarában lévő személyek esetében, s minden vagyongyarapodással számoltassa el őket, kezdve a megszerzett első millióval. Ha nem tudnak elszámolni, számot adni, igazolni, hogyan jutottak hozzá, akkor teljes vagyonelkobzással, és tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtsa őket, mivel különösen nagy károkozásukkal hazaárulás bűntettét valósították meg.

Követeljük továbbá, hogy tegyék nyilvánossá az ügynöklistákat és az olajszőkítés és más hasonló ügyek aktáit, az ezekben szereplők neveivel együtt.

Oldják fel azoknak a sok-sok évtizedre titkosított aktáknak a titkosságát, amik a nemzeti vagyon eladásával, átjátszásával kapcsolatosak, illetve a nemzeti vagyonnal bármilyen kapcsolatban vannak.

Követeljük továbbá azoknak a vállalkozóknak (volt vagy aktív politikusoknak) a számonkérését, akik döntéseikkel, tetteikkel emberek sokaságát tették földönfutóvá. Például Bajnai Gordon volt miniszterelnök, vállalkozó, aki miatt hazai libatenyésztő gazdálkodók lettek öngyilkosok, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, vállalkozó, aki a bankok devizahitelezését engedélyezte úgy, hogy abba milliók rokkantak bele, s lettek, lesznek földönfutóvá, lettek öngyilkosok, mivel lakásukat a bankok adóság fejében elveszik. A sor persze folytatható és folytatandó.

Ezek az emberek felelőtlen vagy tudatosan gonosz viselkedésükkel nyomorba döntötték az ország lakosságának jelentős részét.

Országunk jelenlegi helyzetéért és a jogtalan vagyonszerzésekért elszámoltatást, felelősségre vonást akarunk! Az aláírók kérése alapján, párthovatartozás nélkül!

ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!


Czakó István, Debrecen    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével