Elkobzott, sérült papagájok védelmében!

Aláírásunkkal támogatjuk a, 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 22. §-a a következők szerint módosulna:

22. § (1) Az Egyezmény és az e rendelet vonatkozásában mentőközpont az a külön jogszabály szerint működő állatkert, illetve botanikus kert, amelyben biztosított a lefoglalt, illetve elkobzott élő példányok gondozása.

(2)[1] A 4. § (1) bekezdés szerinti hatóság, ha a példány (1) bekezdésben meghatározott mentőközpontban való

a) elhelyezésére - a tartáshoz szükséges férőhely vagy más feltétel hiányában - nincs lehetőség,

b) elhelyezése aránytalanul magas költséggel járna, vagy

c) elhelyezését állatjóléti szempontok nem indokolják,

az igazgatási hatóság véleményének kikérését követően dönthet a lefoglalt vagy elkobzott példánynak az (1) bekezdésben szereplő mentőközpontoktól eltérő, általa kijelölt mentőközpontban történő elhelyezéséről.

(3) Amennyiben a példány fizikai illetve pszichés egészségi állapota ezt indokolja, a 4. § (1) bekezdés szerinti hatóság mérlegelés alapján - az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - rendelkezhet úgy, hogy a példányt megfelelő szakértelemmel rendelkező, (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő magánszemélynél helyezi el, amennyiben a példány elhelyezését a magánszemély kifejezetten kéri.

(4)  A sérült egyed magánszemélynél történő elhelyezésekor

a) a magánszemélynek biztosítania kell az adott egyed igényeihez igazodó feltételeket;

b) a magánszemély képzettségét okirattal igazolja

c) a magánszemély nyilatkozik, miszerint sérült egyed tartásával és gondozásával járó minden költséget saját maga viseli, azt az Államtól semmilyen körülmények között nem követelheti;

d) az igazgatási hatóság az egyed sérült státuszának megállapítására a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékét kéri fel.”

Amennyiben az egyed magánszemélynél történő elhelyezését követően a hatóság tudomására jut, hogy az a)-c) pontban feltételek bármelyike meghiúsult, illetve nem teljesül, úgy a magánszemélytől az egyed azonnal elkobozható;[1] Megállapította: 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2013. III. 1-től.