Elég volt a pusztításból!

Alulírott Győr város jövő nemzedékek és természet iránt felelősen gondolkodó polgárai követeljük:

hogy Győr város vezetéses azonnal fejezze be

- a köztéri fák növényegészségügyi szempontból indokolatlan irtását

- a közterületeken található fák és bokrok szakmailag indokolatlan megcsonkítását

- a még megmaradt zöldterületek beépítését!

 

Követeljük, hogy a város még megmaradt zöldterületein hozzon létre további parkokat.

Indokaink a következők:

A városvezetés jelen pillanatban is folyó pusztítása tovább rontja a város levegőjének minőségét, lassan már nem lesz olyan fa és bokor, aminek a lombkoronája oxigént termelne.

Nemsokára a város utolsó zsebkendőnyi zöldterületére is bevásárlóközpont, vagy parkolóház épül.

A Püspökerdő fái egészségesek, kivágásuk és évtizedek alatt fának nevezhető tölgyekkel történő pótlásuk ésszerűtlen és környezetkárosító, amely a város levegőjének romlását és a védett, területen lakó állatok élőhelyét is elpusztítja, ezzel további természeti károkat okozva.

A közterületek, parkok bokrainak évi tarra vágása tönkreteszi nagyon sok védett madár fészkelő és búvóhelyét és a növények is csak vegetálnak, a jelen gyakorlat szerinti mértékű és szakmailag nem indokolt csonkításuk bűn.

A város közbiztonaságát és köztisztaságát  nem az összes fa és bokor kiirtásával fogják elérni, hanem a megfelelő rendőri és közterületfelügyeleti jelenléttel és bírságolással.

A globális felmelegedés ellensúlyozására a házak környezetében lévő fák és bokrok mintegy természetes hűtőredszerként működnek, dús lombozatuk védett madár és rovarfajok élő, búvó és szaporodóhelye. 

Kövtelejük, hogy a városvezetés azonnali hatállyal szüntesse be a város lakóinak egészségére és a természetre káros indokolatlan fa és bokor irtó tevékenységét!

 

 

Győr város polgárai


Győr város jóérzésű polgárai    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével