El a kezekkel az Országos Széchényi Könyvtár otthonától!

EL A KEZEKKEL AZ OSZK OTTHONÁTÓL!  EL A KEZEKKEL A BUDAI VÁRTÓL!


Miért tiltakozunk az OSZK költöztetése ellen?


A béke, a szabadság és az egyetértés jegyében induljon valódi párbeszéd a kormány felelősei és a Budai Vár sorsa iránt érdeklődők között!


1.  Követeljük a kultúra szabadságát, a Hauszmann Bizottság munkájának teljes nyilvánosságát, a valós költségek tételes közzétételét!

2. Felelős – jelentőségéhez és súlyához méltó – kulturális,  oktatási képviseletet és irányítást,  önálló minisztériumot Budapesten!

3.  Elengedhetetlennek gondoljuk,  és ezért követeljük a rendszeres szakmai egyeztetést – még a tervek elkészülte előtt – az összes érintettel,  beleértve a Várban jelenleg is dolgozó szakmabelieket,  az ott lakókat,  a hazájukért felelősséget érző honfitársainkat!

4.  Követeljük a törvény előtti egyenlőséget! A valódi demokrácia biztosítja az ellenzéki, a regnáló hatalommal egyet nem értő állampolgárok beleszólását a haza ügyeibe,  a közös jövőnket meghatározó döntésekbe.

5.  Nemzeti kontrollt követelünk! Választott vezetőink kötelesek választóikat, a magyar állampolgárokat meghallgatni, véleményüket és ellenvéleményüket is felelősen mérlegelni és figyelembe venni – még a döntéseik előtt!  Hangzatos,  de egyoldalú  és tartalom nélküli „nemzeti konzultáció” helyett valódi kérdéseinkre valódi és igaz válaszokat várunk azoktól, akik a választók bizalmából az országot kormányozzák.

6.  Felelős gazdálkodást! Magyarázatot követelünk arra, hogy a kormány miért éppen a jelenlegi, katasztrofális gazdasági helyzetben (1900 milliárd forintnyi költségvetési hiány mellett) vél szükségesnek egy ilyen méretű gigaberuházást!

7.  Követeljük az „úrbéri viszonyok megszüntetését”! A felelős gazdálkodás és a vállalkozás feltétele a tulajdon és a birtok szabadsága, sérthetetlensége.

8.  Beleszólást és nyilvánosságot követelünk a társadalmi egyenlőség és a demokrácia jegyében! A 21. században a Budai Vár „rekonstrukciója”, az 1945 előtti állapotok visszaállításának terve minden magyar állampolgár közös ügye, ezért követeljük egy nyilvános fórum létrehozását, ahol bárki – érvekkel alátámasztva – elmondhatja aggályait a tervezett átalakításokkal kapcsolatban!

9.  Követeljük a források részletezését és a titkosítások azonnali feloldását! Amit tudunk: csak az előkészületi munkálatok megközelítik az 1,5 milliárd forintot.  Amit nem tudunk: mennyibe fog kerülni bruttó összegben ez a kétes, értelmetlen „vállalkozás”. Honnan teremtenek elő ehhez forrásokat? Hogyan és kiknek a kárára képzelik el a lebonyolítást? Mely cég végzi, avagy mely cégek végzik majd a kivitelezést?

10. Garanciát követelünk arra vonatkozóan, hogy az OSZK a maga egységében a helyén marad!  Külföldi (osztrák, angol, német, tengerentúli) példák bizonyítják, hogy a szükséges bővítés és korszerűsítés – nagy múltú, műemlék objektum esetén is – helyben is megoldható. Nem tartjuk elfogadhatónak Budapesten és szerte az országban különböző raktárak létrehozását az új könyvek számára! Ez az egységes nemzeti gyűjtemény és az OSZK szétverését jelentené.

11. Jogot követelünk minden érdeklődő számára – a tudományos kutatóktól az olvasni vágyó emberekig – az OSZK milliós nagyságrendű gyűjteményének rendeltetésszerű használatához!

12. „Unio” – A Budai Várban egészen mostanáig méltó helyszínen és békés összhangban, a polgárok javára működtek együtt a nemzet kulturális gyűjteményei és intézményei. A Budai Vár csak annyira a kormány hivatalnokaié, amennyire a magyar népé és a hazánk értékeire kíváncsi külföldieké. 1987 óta immár az emberiség közös kincse is: az UNESCO Világörökség listáján „Budai Várnegyed” néven szerepel. Sorsáért mindannyian közös felelősséggel tartozunk!

---------------------------------------------------------------------------------

E petíció szerkesztői, véleményezői és nyelvi lektorai az "El a kezekkel az OSZK otthonától!" nevű Facebook-csoport (Adminok által felkért, illetve a munkában önként részt venni kívánó) tagjai. A csoport egyetértésével petíciónkat a mai napon - online - útjára bocsátjuk. Aláírására minden olyan - a kultúra iránt felelősséget érző -  embert biztatunk és kérünk, aki ezt a petíciót érti, és egyetért vele – határainkon innen és túl.


2014. december 12-én

Sz. Gábor Ágnes, Kis Mari (Adminok)

 

https://www.facebook.com/groups/el.a.kezekkel.az.oszk.otthonatol/